Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALISOFT, spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 7.11.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 216 z roku 2011 10.11.2011
 • Úpadca ALISOFT, spol. s r.o.
  IČO: 35674032
  Poľná 25
  974 01   Banská Bystrica
 • Navrhovatelia ALISOFT spol. s.r.o.
  Poľná 25
  97401 Banská Bystrica 1
 • Aida Rousskikh
  Baturskaja 4
  Ufa
 • Iuori Rousskikh
  Baturskaja 4
  Ufaa
Oznam

Sro 3440/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti ALISOFT, spol. s r.o., Poľná 25, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 674 032 bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

Banská Bystrica 07. 11. 2011.

Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 26Cbr/239/2009
 • ICS 6109226750
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Darina Hradská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 28.11.2012
Výmaz 9.1.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
10.11.2011
Rozhodnutie Zrušenie