Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 837 070€ 104 976 595€ 104 919 153€ 103 070 005€ 98 311 063€ 98 124 999€ 95 807 886€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
110 935 416 € 105 184 345 € 105 037 214 € 103 236 533 € 98 419 570 € 98 240 250 € 95 901 392 € 92 569 044 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
108 367 825€ 102 668 111€ 102 832 555€ 102 480 358€ 97 857 995€ 97 343 318€ 95 425 613€ 92 077 917€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 469 245€ 2 308 483€ 2 086 598€ 589 647€ 453 068€ 781 681€ 382 273€ 343 156€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
70 348€ 170 968€ 81 562€ 116 521€ 79 490€ 67 671€ 71 587€ 58 444€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 998€ 36 783€ 36 499€ 50 007€ 29 017€ 47 580€ 21 919€ 89 527€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
110 876 195 € 105 144 481 € 104 841 511 € 102 459 342 € 98 154 841 € 98 077 196 € 95 156 601 € 92 505 403 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
97 961 749€ 92 530 697€ 92 409 863€ 91 234 777€ 88 084 995€ 88 622 954€ 86 469 359€ 84 007 751€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
636 378€ 712 366€ 955 063€ 1 015 848€ 805 394€ 770 901€ 605 886€ 929 089€
13
C.
Opravné položky k zásobám
19 706€ 131€
14
D.
Služby
7 665 279€ 7 572 155€ 7 305 540€ 6 482 146€ 5 557 491€ 5 354 214€ 4 794 999€ 4 315 878€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 000 605 € 3 550 549 € 3 706 941 € 3 139 516 € 2 912 826 € 2 656 785 € 2 662 477 € 2 721 714 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 926 741€ 2 597 233€ 2 761 332€ 2 340 677€ 2 225 533€ 2 006 520€ 1 990 923€ 2 077 306€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
989 571€ 896 214€ 893 484€ 753 311€ 642 902€ 601 353€ 594 160€ 605 284€
19
E.4.
Sociálne náklady
84 293€ 57 102€ 52 125€ 45 528€ 44 391€ 48 912€ 77 394€ 39 124€
20
F.
Dane a poplatky
6 093€ 10 588€ 6 013€ 8 989€ 10 114€ 9 447€ 15 116€ 11 193€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
167 811€ 377 188€ 318 249€ 440 476€ 603 546€ 499 412€ 391 430€ 395 371€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
167 811€ 377 188€ 318 249€ 440 476€ 603 546€ 499 412€ 391 430€ 395 371€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
167 448€ 131 153€ 71 941€ 79 031€ 92 337€ 46 430€ 42 220€ 53 822€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
102 736€ 86 870€ -312€ 5 213€ 8 097€ 4 611€ 2 834€ -5 093€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
148 390€ 172 784€ 68 213€ 53 346€ 80 041€ 112 442€ 172 280€ 75 678€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
59 221 € 39 864 € 195 703 € 777 191 € 264 729 € 163 054 € 744 791 € 63 641 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 553 958 € 4 161 245 € 4 248 687 € 4 337 234 € 3 863 183 € 3 376 930 € 3 937 642 € 3 168 355 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
35 188 € 35 969 € 48 330 € 57 185 € 62 228 € 62 537 € 5 192 857 € 31 115 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 128 932€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
35 110 € 35 756 € 48 270 € 57 074 € 61 688 € 61 357 € 63 524 € 26 721 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
60 915€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
35 110€ 35 756€ 48 270€ 57 074€ 61 688€ 61 357€ 2 609€ 26 721€
42
XII.
Kurzové zisky
78€ 212€ 60€ 111€ 540€ 1 180€ 401€ 4 394€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 074 € 7 019 € 5 270 € 5 944 € 5 363 € 7 524 € 30 382 180 € 16 290 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
30 369 422€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 648 € 56 € 28 € 6 € 6 € 65 € 151 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 648€ 56€ 28€ 6€ 6€ 65€ 151€
52
O.
Kurzové straty
1 288€ 934€ 391€ 496€ 1 305€ 1 223€ 6 287€ 4 785€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 138€ 6 029€ 4 851€ 5 442€ 4 058€ 6 295€ 6 406€ 11 354€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
26 114 € 28 950 € 43 060 € 51 241 € 56 865 € 55 013 € -25 189 323 € 14 825 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
85 335 € 68 814 € 238 763 € 828 432 € 321 594 € 218 067 € -24 444 532 € 78 466 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
40 623 € 68 552 € 107 162 € 203 531 € 110 706 € 70 299 € 203 962 € 39 224 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
72 892€ 44 784€ 60 058€ 267 047€ 94 659€ 138 633€ 126 684€ 100 838€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-32 269€ 23 768€ 47 104€ -63 516€ 16 047€ -68 334€ 77 278€ -61 614€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
44 712 € 262 € 131 601 € 624 901 € 210 888 € 147 768 € -24 648 494 € 39 242 €