Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.06.2019
31.05.2020
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01.06.2009
31.05.2010
01.06.2008
31.05.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
14 396 232 € 14 448 074 € 12 464 199 € 17 071 070 € 18 045 010 € 17 181 536 € 21 182 555 € 21 087 571 € 29 248 006 € 27 304 615 € 31 978 609 € 20 695 302 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
142 268 € 179 474 € 192 456 € 202 663 € 223 005 € 395 661 € 390 057 € 457 410 € 603 271 € 871 734 € 5 257 881 € 333 813 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 561 € 10 561 € 0 € 0 € 0 € 774 € 937 € 1 283 €
005
A.I.2
Software
10 561€ 10 561€ 0€ 0€ 774€ 937€ 1 283€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
131 707 € 168 913 € 192 456 € 202 663 € 223 005 € 395 661 € 390 057 € 457 410 € 603 271 € 870 960 € 1 256 944 € 332 530 €
013
A.II.2
Stavby
44 842€ 57 668€ 70 494€ 82 867€ 95 410€ 190 410€ 201 882€ 215 527€ 244 213€ 311 296€ 484 508€ 50 281€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 095€ 46 797€ 50 849€ 44 747€ 48 680€ 8 708€ 9 620€ 15 717€ 36 570€ 87 803€ 202 907€ 147 348€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
56 124€ 62 802€ 69 467€ 73 403€ 77 269€ 157 577€ 178 555€ 225 806€ 322 488€ 471 861€ 569 528€ 134 901€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 646€ 1 646€ 1 646€ 1 646€ 1 646€ 38 966€ 360€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 4 000 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
4 000 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
13 818 278 € 12 541 948 € 10 413 643 € 15 504 678 € 16 328 854 € 15 871 466 € 20 605 006 € 19 937 220 € 28 054 185 € 24 963 537 € 24 844 020 € 18 594 985 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
42 747 € 21 741 € 57 007 € 83 974 € 274 974 € 365 835 € 316 262 € 437 831 € 310 793 € 669 491 € 4 448 €
032
B.I.1
Materiál
669 491€
036
B.I.5
Tovar
42 747€ 21 741€ 57 007€ 83 974€ 274 974€ 365 835€ 316 262€ 437 831€ 310 793€ 4 448€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
382 901 € 309 536 € 300 899 € 370 924 € 560 203 € 292 741 € 406 375 € 409 057 € 283 969 € 124 133 € 222 726 € 191 055 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
382 901€ 309 536€ 300 899€ 370 924€ 560 203€ 292 741€ 406 375€ 409 057€ 283 969€ 124 133€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 349 208 € 7 806 086 € 4 686 520 € 5 358 208 € 4 925 349 € 3 686 114 € 6 812 167 € 9 085 907 € 6 853 415 € 9 427 666 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 348 970€ 7 477 483€ 3 756 825€ 4 173 110€ 3 141 388€ 2 848 455€ 6 144 414€ 8 307 976€ 6 725 401€ 9 338 083€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
207 843€ 721 744€ 634 314€ 1 240 002€ 487 853€ 275 472€ 445 161€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
515 376€ 165 221€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
120 760€ 207 951€ 529 760€ 320 558€ 358 386€ 292 698€ 80 639€ 1 242€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
238€ 21 024€ 28 583€ 29 248€ 33 895€ 40 072€ 47 375€ 89 583€ 62 061€ 68 877€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 043 422 € 4 404 585 € 5 369 217 € 9 691 572 € 10 568 328 € 11 526 776 € 13 070 202 € 10 004 425 € 20 606 008 € 14 742 247 € 15 679 878 € 12 139 178 €
056
B.IV.1
Peniaze
4€
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 043 422€ 4 404 585€ 5 369 217€ 9 691 572€ 10 568 328€ 11 526 776€ 13 070 202€ 10 004 425€ 20 606 008€ 14 742 247€ 15 679 878€ 12 139 174€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
435 686 € 1 726 652 € 1 858 100 € 1 363 729 € 1 493 151 € 914 409 € 187 492 € 692 941 € 590 550 € 1 469 344 € 1 876 707 € 1 766 504 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 853€ 126 146€ 147 862€ 148 217€ 57 017€ 86 779€ 115 064€ 68 459€ 55 055€ 108 766€ 126 446€ 170 136€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
424 833€ 1 600 506€ 1 710 238€ 1 215 512€ 1 436 134€ 827 630€ 72 428€ 624 482€ 535 495€ 1 360 578€ 1 750 261€ 1 596 368€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
14 396 232 € 14 448 072 € 12 464 199 € 17 071 070 € 18 045 010 € 17 181 536 € 21 182 555 € 21 087 571 € 29 248 006 € 27 304 615 € 31 978 609 € 20 695 302 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 292 194 € 1 801 135 € 1 748 897 € 1 617 335 € 5 417 790 € 5 049 832 € 4 728 914 € 4 672 015 € 13 316 935 € 12 877 917 € 18 232 398 € 8 002 665 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 € 995 818 €
069
A.I.1
Základné imanie
995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€ 995 818€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 581 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 581€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
705 735 € 653 497 € 521 936 € 20 436 € 3 954 432 € 3 633 519 € 3 576 617 € 3 137 997 € 11 782 516 € 10 595 172 € 14 315 763 € 6 530 416 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
705 735€ 653 497€ 521 936€ 20 436€ 3 954 432€ 3 633 519€ 3 576 617€ 3 137 997€ 11 782 516€ 10 595 172€ 14 315 763€ 6 530 416€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
491 059 € 52 238 € 131 561 € 501 500 € 367 958 € 320 913 € 56 897 € 438 618 € 439 019 € 1 187 345 € 2 821 235 € 376 849 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 913 739 € 6 062 245 € 3 668 898 € 7 572 399 € 5 224 907 € 2 826 727 € 6 161 896 € 5 483 268 € 5 813 878 € 5 193 422 € 4 931 646 € 5 712 009 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 445 453 € 1 275 945 € 1 451 219 € 1 695 294 € 1 901 826 € 1 150 294 € 1 511 967 € 1 489 967 € 1 756 461 € 1 668 977 € 1 348 725 € 1 686 836 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
207 128€ 143 232€ 331 014€ 276 051€ 273 237€ 251 909€ 267 965€ 265 056€ 397 573€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
122 556€ 122 556€ 122 556€ 81 699€ 81 699€ 81 699€ 67 302€ 67 302€ 40 835€ 57 868€ 40 835€ 62 804€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 115 769€ 1 010 157€ 997 649€ 1 337 544€ 1 546 890€ 816 686€ 1 176 700€ 1 157 609€ 1 318 053€ 1 611 109€ 1 307 889€ 1 624 032€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
22 627 € 20 281 € 7 389 € 30 549 € 31 923 € 39 783 € 16 559 € 70 815 € 46 440 € -20 016 € 18 540 € 2 176 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
22 627€ 20 281€ 7 389€ 30 549€ 31 923€ 39 783€ 16 559€ 70 815€ 46 440€ -20 016€ 18 540€ 2 176€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 445 659 € 4 766 019 € 2 210 290 € 5 846 556 € 3 291 158 € 1 636 650 € 4 633 370 € 3 922 486 € 4 010 977 € 3 544 461 € 3 564 381 € 4 022 997 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
900 918€ 4 026 236€ 1 396 426€ 4 319 749€ 160 672€ 573 316€ 3 055 207€ 2 264 111€ 2 509 592€ 2 715 031€ 2 514 642€ 3 052 520€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
339 855€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
66 692€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
691 637€ 1 506 839€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
276 659€ 268 180€ 327 876€ 305 040€ 598 012€ 394 842€ 408 310€ 541 154€ 532 776€ 0€ 40 768€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
197 000€ 183 554€ 210 544€ 348 222€ 348 459€ 258 468€ 259 656€ 210 638€ 111 038€ 5 668€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
731 227€ 288 049€ 275 444€ 181 908€ 677 136€ 410 024€ 910 197€ 906 583€ 857 571€ 824 182€ 967 391€ 922 997€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
40€ 5 248€ 9 988€ 6 712€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
8 190 299 € 6 584 692 € 7 046 404 € 7 881 336 € 7 402 313 € 9 304 977 € 10 291 745 € 10 932 288 € 10 117 193 € 9 233 276 € 8 814 565 € 6 980 628 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
42 103€ 13 360€ 21 572€ 6 419€ 17 413€ 25 093€ 227 713€ 232 462€ 36 613€ 196 729€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
268 191€ 376 735€ 488 314€ 587 162€ 1 119 948€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 880 005€ 6 194 597€ 6 536 518€ 7 287 755€ 6 264 952€ 9 279 884€ 10 064 032€ 10 699 826€ 10 080 580€ 9 036 547€ 8 814 565€ 6 980 628€