Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Návratnosť aktív (ROA)
N/A N/A -0,5 % -0,5 % -0,3 % -0,3 % -0,4 % -0,4 %
Celková zadlženosť
585,7 % 585,7 % 583,7 % 586,4 % 376,6 % 376,0 % 377,1 % 375,4 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
Dlhodobá zadlženosť
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Obrat zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre