Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

valllue solutions s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
15 072 € 38 414 € 145 254 € 121 524 € 22 359 € 55 325 € 55 325 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 € 33 194 € 33 194 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
0 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 33 194 € 33 194 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
33 194€ 33 194€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
15 072 € 38 414 € 145 254 € 121 524 € 22 359 € 22 131 € 22 131 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 16 304€ 16 304€ 16 304€ 16 304€ 16 304€ 16 304€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
672 € 19 926 € 102 006 € 78 987 € 0 € 4 888 € 5 848 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
672€ 19 926€ 93 711€ 77 881€ 4 791€ 5 751€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
8 149€ 97€ 97€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0€ 0€ 146€ 1 106€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
14 400 € 2 184 € 26 944 € 26 233 € 6 055 € 939 € -21 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
14 400€ 2 184€ 26 944€ 26 233€ 6 055€ 939€ -21€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
15 072 € 38 414 € 145 254 € 121 524 € 22 359 € 55 325 € 55 325 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-33 474 € 4 699 € 96 461 € 66 546 € 21 591 € 49 785 € 33 194 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
53 774 € 53 774 € 53 774 € 53 774 € 53 774 € 53 774 € 53 774 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
53 774€ 53 774€ 53 774€ 53 774€ 53 774€ 53 774€ 53 774€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5 377€ 5 377€ 5 377€ 5 377€ 5 377€ 5 377€ 5 377€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-54 452€ 18 836€ 7 395€ -37 560€ -9 366€ -8 406€ -8 406€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-38 173 € -73 288 € 29 915 € 44 955 € -28 194 € -960 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
48 546 € 33 715 € 48 793 € 54 978 € 768 € 5 540 € 4 580 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
768€ 768€ 768€ 768€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
48 546 € 33 067 € 42 377 € 49 978 € 0 € 4 772 € 3 812 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
20 101€ 29 642€ 35 367€ 20 372€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
85€ 85€ 255€ -24€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 837€ 2 865€ 4 835€ 26 977€ 994€ 34€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
24 523€ 475€ 1 920€ 2 653€ 3 778€ 3 778€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
648€ 5 648€ 5 000€