Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
180 234 495 € 171 089 453 € 171 601 473 € 172 041 186 € 153 199 450 € 161 931 952 € 141 335 093 € 138 779 002 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
62 382 081 € 119 291 267 € 122 622 840 € 123 910 541 € 98 243 858 € 103 872 772 € 123 918 844 € 123 903 446 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 976 000 € 976 000 € 976 000 €
005
A.I.2
Software
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
976 000€ 976 000€ 976 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
251 866 € 521 937 € 1 789 727 € 1 528 413 € 6 235 295 € 2 131 253 € 2 107 029 € 2 376 192 €
012
A.II.1
Pozemky
57 669€ 57 669€ 57 669€ 57 669€ 3 609 100€ 57 669€ 57 669€ 57 669€
013
A.II.2
Stavby
52 980€ 63 085€ 501 991€ 550 151€ 1 539 148€ 647 929€ 700 165€ 753 390€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
139 003€ 398 969€ 1 227 853€ 918 379€ 1 084 833€ 1 423 441€ 1 129 561€ 1 562 919€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 214€ 2 214€ 2 214€ 2 214€ 2 214€ 2 214€ 219 634€ 2 214€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
62 130 215 € 117 793 330 € 119 857 113 € 121 406 128 € 92 008 563 € 101 741 519 € 121 811 815 € 121 527 254 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
61 786 856€ 73 112 991€ 61 298 696€ 60 908 604€ 51 579 848€ 54 866 262€ 67 494 413€ 66 784 430€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
13 997€ 13 997€ 3 013 997€ 13 997€ 13 997€ 13 997€ 13 997€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
62 012€ 6 639€ 19 916€ 23 236€ 23 236€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
3 219 731€ 3 219 731€ 2 322 292€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
41 103 252€ 55 041 330€ 55 099 223€ 40 148 079€ 46 331 344€ 54 280 169€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
343 359€ 343 359€ 283 359€ 260 000€ 510 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
54 705 591€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
116 484 038 € 50 839 160 € 48 251 257 € 47 331 429 € 53 760 417 € 57 413 333 € 15 733 081 € 13 975 404 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 254 263 €
039
B.I.5
Tovar
254 263€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
61 967 647 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
61 717 647€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
250 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
47 989 880 € 50 504 653 € 46 685 671 € 46 062 317 € 45 788 581 € 27 490 182 € 14 443 393 € 13 402 235 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 379 981 € 8 041 359 € 4 834 764 € 8 385 876 € 2 685 514 € 3 953 582 € 4 092 451 € 4 559 308 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
418 686€ 573 954€ 474 146€ 1 336 590€ 2 224 153€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 297 104€ 2 217 503€ 920 202€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 379 981€ 5 325 569€ 2 043 307€ 7 911 730€ 1 348 924€ 809 227€ 4 092 451€ 4 559 308€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 037 118€ 2 842 167€ 2 222 341€ 2 554 210€ 4 985 908€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
128€ 4 108 337€ 3 347 032€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
250 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
173 086€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
133 384€ 203 692€ 74 884€ 1 611€ 125 885€ 96 994€ 173 845€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
40 609 899€ 39 042 792€ 38 804 920€ 35 206 130€ 40 547 246€ 18 424 807€ 6 145 611€ 5 322 050€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 526 511 € 334 507 € 1 565 586 € 1 269 112 € 7 971 836 € 29 923 151 € 1 035 425 € 573 169 €
072
B.V.1.
Peniaze
77 415€ 151 259€ 143 646€ 151 994€ 103 975€ 110 871€ 69 562€ 56 344€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 449 096€ 183 248€ 1 421 940€ 1 117 118€ 7 867 861€ 29 812 280€ 965 863€ 516 825€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 368 376 € 959 026 € 727 376 € 799 216 € 1 195 175 € 645 847 € 1 683 168 € 900 152 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 028€ 48 938€ 49 395€ 31 180€ 47 914€ 105 688€ 34 621€ 33 496€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 348 348€ 910 088€ 677 981€ 768 036€ 1 147 261€ 540 159€ 1 648 547€ 866 656€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
180 234 495 € 171 089 453 € 171 601 473 € 172 041 186 € 153 199 450 € 161 931 952 € 141 335 093 € 138 779 002 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
78 426 396 € 67 143 423 € 77 298 996 € 85 932 759 € 96 170 696 € 100 404 099 € 87 475 804 € 88 347 759 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
43 882 468 € 43 882 468 € 43 882 468 € 43 882 468 € 43 882 468 € 43 882 468 € 43 882 468 € 43 882 468 €
082
A.I.1
Základné imanie
43 882 468€ 43 882 468€ 43 882 468€ 43 882 468€ 43 882 468€ 43 882 468€ 43 882 468€ 43 882 468€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
61 225 709€ 56 148 023€ 53 078 015€ 53 078 015€ 53 078 015€ 53 078 015€ 53 078 015€ 53 078 015€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 210 170 € 1 210 170 € 1 210 170 € 1 210 170 € 1 210 170 € 1 210 170 € 1 210 170 € 1 210 170 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 210 170€ 1 210 170€ 1 210 170€ 1 210 170€ 1 210 170€ 1 210 170€ 1 210 170€ 1 210 170€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-33 401 248 € -24 058 832 € -16 789 596 € -7 003 165 € -343 705 € -20 243 457 € -9 822 894 € -5 466 548 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
15 675 321€ 15 675 321€ 19 757 381€ 13 240 292€ 19 899 752€ -9 822 894€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-49 076 569€ -39 734 153€ -36 546 977€ -20 243 457€ -20 243 457€ -20 243 457€ -5 466 548€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 509 297 € -10 038 406 € -4 082 061 € -5 234 729 € -1 656 252 € 22 476 903 € -871 955 € -4 356 346 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
101 848 407 € 103 946 030 € 94 034 999 € 85 706 896 € 56 906 414 € 61 343 406 € 53 603 197 € 50 114 010 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
253 140 € 24 436 835 € 14 717 325 € 15 917 895 € 13 073 627 € 11 036 596 € 10 217 539 € 9 636 201 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
24 222 823€ 14 022 791€ 15 457 044€ 12 033 028€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 472 179€ 9 616 738€ 8 603 287€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
188 130€ 94 066€ 507 319€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
28 578€ 25 880€ 23 498€ 35 599€ 37 862€ 25 277€ 24 681€ 24 689€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
36 432€ 188 132€ 576 970€ 41 935€ 24 175€ 292 643€ 329 623€ 254 409€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
383 317€ 978 562€ 246 497€ 246 497€ 246 497€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
94 161 217 € 72 053 861 € 70 895 493 € 61 350 718 € 34 010 412 € 28 136 237 € 15 688 259 € 13 150 851 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 134 790 € 10 833 579 € 12 664 608 € 14 426 187 € 13 931 615 € 4 085 724 € 4 121 702 € 3 983 376 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 385 479€ 3 820 736€ 4 886 582€ 5 746 113€ 2 439 271€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
4 216 062€ 6 805 836€ 552€ 18 792€ 515 976€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 134 790€ 4 232 038€ 2 038 036€ 9 539 053€ 8 166 710€ 1 130 477€ 4 121 702€ 3 983 376€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
59 595 342€ 22 415 476€ 19 212 562€ 15 381 366€ 9 171 846€ 9 323 776€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
966€ 24 796€ 7 748 755€ 5 399 479€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
76 195€ 72 695€ 72 695€ 74 952€ 74 952€ 74 952€ 1 824 952€ 1 824 952€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
7 633€ -3 856€ 40 535€ 10 822€ 33 495€ -1 712€ 31 166€ 25 491€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
84 496€ 42 189€ 22 828€ 14 036€ 17 592€ 16 651€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
50 832€ 42 129€ 66 885€ 300 312€ 4 550 097€ 91 860€ 19 413€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
30 347 257€ 38 600 639€ 38 819 809€ 31 365 710€ 10 475 364€ 10 089 364€ 1 852 232€ 1 881 489€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
178 720 € 178 720 € 178 720 € 178 720 € 178 720 € 178 720 € 62 720 € 62 720 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
62 720€ 62 720€ 62 720€ 178 720€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
178 720€ 178 720€ 116 000€ 116 000€ 116 000€ 62 720€ 62 720€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7 276 614€ 8 243 461€ 8 259 563€ 9 643 655€ 21 991 853€ 27 634 679€ 27 264 238€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
7 255 330€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-40 308 € 267 478 € 401 531 € 122 340 € 184 447 € 256 092 € 317 233 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-40 308€ 267 478€ 401 531€ 122 340€ 184 447€ 256 092€ 317 233€