Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 299 292 € 1 216 423 € 1 002 700 € 1 551 264 € 1 720 620 € 3 012 152 € 1 239 318 € 645 109 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
265 334 € 248 008 € 275 314 € 286 903 € 298 341 € 313 721 € 324 434 € 38 969 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
265 334 € 248 008 € 275 314 € 286 903 € 298 341 € 313 721 € 324 434 € 38 969 €
012
A.II.1
Pozemky
1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€ 1 450€
013
A.II.2
Stavby
210 699€ 217 148€ 223 598€ 230 048€ 236 498€ 242 948€ 257 287€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 185€ 29 410€ 50 266€ 55 405€ 60 393€ 55 705€ 64 654€ 37 309€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 660€ 1 660€ 1 660€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 958€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 029 183 € 963 145 € 723 045 € 1 260 611 € 1 418 949 € 2 695 227 € 910 489 € 604 194 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
74 958 € 173 172 € 127 692 € 409 503 € 276 406 € 209 043 € 230 496 € 104 941 €
032
B.I.1
Materiál
1 645€ 1 566€ 5 118€ 8 154€ 1 745€ 310€ 6 747€ 194€
036
B.I.5
Tovar
73 313€ 171 606€ 122 563€ 297 791€ 274 661€ 174 458€ 223 749€ 104 747€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
11€ 103 558€ 34 275€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
11 075 € 18 520 € 31 470 € 31 397 € 16 535 € 22 720 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 792€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
11 075€ 18 520€ 31 470€ 31 397€ 16 535€ 4 928€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
230 612 € 411 200 € 297 423 € 667 800 € 730 967 € 2 312 254 € 547 088 € 455 827 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
113 817€ 408 231€ 207 284€ 500 097€ 728 473€ 2 310 919€ 494 385€ 413 591€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 884€ 3 204€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 808€ 25€ 12€ 109 809€ 269€ 25 919€ 8 532€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
101 987€ 2 944€ 90 127€ 57 894€ 2 494€ 1 066€ 20 900€ 30 500€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
712 538 € 360 253 € 266 460 € 151 911 € 395 041 € 151 210 € 132 905 € 43 426 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 246€ 11 879€ 3 557€ 3 771€ 35 017€ 6 465€ 8 641€ 3 021€
057
B.IV.2
Účty v bankách
707 292€ 348 374€ 262 903€ 148 140€ 360 024€ 144 745€ 124 264€ 40 405€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 775 € 5 270 € 4 341 € 3 750 € 3 330 € 3 204 € 4 395 € 1 946 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
257€ 255€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 518€ 5 015€ 4 341€ 3 750€ 3 330€ 3 204€ 4 395€ 1 946€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 299 292 € 1 216 423 € 1 002 700 € 1 551 264 € 1 720 620 € 3 012 152 € 1 239 318 € 645 109 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 015 957 € 923 259 € 788 147 € 743 225 € 809 457 € 454 491 € 311 678 € 399 888 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 10 622 € 10 622 € 10 622 € 10 622 € 10 622 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
915 956 € 780 844 € 725 965 € 792 195 € 437 229 € 272 035 € 272 035 € 272 035 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
915 956€ 780 844€ 725 965€ 792 195€ 437 229€ 272 035€ 272 035€ 272 035€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
92 698 € 135 112 € 54 879 € -66 231 € 354 967 € 165 195 € 22 382 € 110 592 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
270 075 € 293 164 € 214 553 € 808 039 € 911 163 € 2 557 661 € 927 640 € 245 221 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
26 476 € 27 774 € 20 239 € 16 981 € 13 898 € 10 137 € 5 436 € 1 260 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 832€ 10 120€ 7 763€ 5 545€ 3 684€ 9 692€ 5 436€ 1 260€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 095€ 1 054€ 1 256€ 593€ 447€ 445€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
14 549€ 16 600€ 11 220€ 10 843€ 9 767€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 613 € 12 569 € 15 029 € 4 554 € 4 276 € 4 111 € 6 937 € 8 610 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 613€ 12 569€ 15 029€ 4 554€ 4 276€ 4 111€ 4 082€ 3 883€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 855€ 4 727€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
232 986 € 252 821 € 179 285 € 786 504 € 892 989 € 2 543 413 € 915 267 € 235 351 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
115 863€ 95 046€ 59 294€ 683 147€ 744 941€ 2 348 358€ 804 908€ 159 045€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 586€ 8 833€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
40 448€ 40 448€ 40 448€ 40 448€ 40 448€ 59 472€ 37 091€ 20 502€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
14 392€ 14 471€ 17 718€ 11 855€ 9 320€ 8 886€ 6 315€ 3 667€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 342€ 9 215€ 11 162€ 7 659€ 6 083€ 5 769€ 4 080€ 2 346€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
52 924€ 93 641€ 50 663€ 43 395€ 92 197€ 120 125€ 55 145€ 40 958€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
17€ 803€ 142€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
13 260 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
13 260€