Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 355 033 € 7 356 350 € 9 213 667 € 11 222 069 € 14 763 910 € 20 262 618 € 21 382 547 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 352 797 € 5 275 012 € 6 425 530 € 7 572 749 € 10 077 513 € 12 065 558 € 13 660 791 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
115 389 € 121 605 € 127 977 € 134 581 € 310 489 € 317 713 € 300 253 €
005
A.I.2
Software
1 212€ 2 580€ 4 180€ 7 084€ 3 304€ 4 840€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
115 389€ 120 393€ 125 397€ 130 401€ 135 405€ 140 409€ 145 413€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
168 000€ 174 000€ 150 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 237 408 € 5 153 407 € 6 297 553 € 7 438 168 € 9 767 024 € 11 747 845 € 13 360 538 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 591 817€ 4 456 468€ 5 549 266€ 6 638 533€ 8 907 708€ 10 828 919€ 12 389 352€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
645 591€ 696 939€ 748 287€ 799 635€ 853 393€ 918 926€ 971 186€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 923€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 824 710 € 2 074 543 € 2 726 850 € 3 272 817 € 4 650 104 € 8 169 588 € 7 706 227 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
851 977 € 1 063 649 € 120 865 € 15 396 € 798 € 2 208 837 € 1 646 211 €
032
B.I.1
Materiál
4 058€ 2 342€ 5 758€ 2 676€ 44 383€ 42 607€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
847 919€ 1 061 307€ 115 107€ 12 720€ 798€ 2 164 454€ 1 603 604€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
125 611 € 127 858 € 116 629 € 346 951 € 862 379 € 216 251 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
125 611€ 127 858€ 116 629€ 346 951€ 862 379€ 216 251€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 721 972 € 761 090 € 2 322 678 € 2 771 106 € 3 012 255 € 5 552 531 € 5 330 688 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 566 889€ 637 933€ 2 193 507€ 2 673 354€ 2 946 371€ 5 230 338€ 3 944 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 413€ 65 302€ 105 054€ 94 130€ 59 872€ 114 252€ 122 617€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
131 670€ 57 855€ 24 117€ 3 622€ 6 012€ 207 941€ 1 264 071€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
125 150 € 121 946 € 166 678 € 139 364 € 774 672 € 191 969 € 729 328 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 383€ 6 650€ 17 752€ 14 539€ 18 140€ 15 475€ 11 523€
057
B.IV.2
Účty v bankách
119 767€ 115 296€ 148 926€ 124 825€ 756 532€ 176 494€ 717 805€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
177 526 € 6 795 € 61 287 € 376 503 € 36 293 € 27 472 € 15 529 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 156€ 280€ 6 577€ 16 431€ 10 734€ 985€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 422€ 5 639€ 38 111€ 33 903€ 19 862€ 16 738€ 14 544€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
150 104€ 22 896€ 336 023€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 355 033 € 7 356 350 € 9 213 667 € 11 222 069 € 14 763 910 € 20 262 618 € 21 382 547 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
651 664 € 634 410 € 664 982 € 432 623 € 548 373 € 1 602 538 € 3 084 826 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 043 160 € 5 043 160 € 5 043 160 € 5 043 160 € 5 043 160 € 5 043 160 € 5 043 160 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 043 160€ 5 043 160€ 5 043 160€ 5 043 160€ 5 043 160€ 5 043 160€ 5 043 160€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 5 000 000 € 1 500 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 000 000€ 7 000 000€ 7 000 000€ 5 000 000€ 1 500 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 632 € 8 632 € 8 632 € 8 632 € 8 632 € 8 632 € 8 632 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 632€ 8 632€ 8 632€ 8 632€ 8 632€ 8 632€ 8 632€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 417 381 € -11 386 811 € -9 619 168 € -6 003 420 € -3 449 255 € -1 966 966 € 31 655 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
700 456€ 95 040€ 62 431€ 62 431€ 62 431€ 62 431€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 417 381€ -12 087 267€ -9 714 208€ -6 065 851€ -3 511 686€ -2 029 397€ -30 776€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 253 € -30 571 € -1 767 642 € -3 615 749 € -2 554 164 € -1 482 288 € -1 998 621 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 703 369 € 6 721 940 € 8 276 357 € 10 702 973 € 14 215 537 € 18 659 894 € 18 277 900 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
738 314 € 1 214 129 € 358 315 € 341 150 € 412 343 € 785 895 € 2 091 371 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
253 079€ 199 668€ 213 163€ 172 428€ 251 232€ 494 809€ 279 799€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
111 220€ 116 202€ 116 187€ 110 907€ 140 561€ 229 597€ 255 717€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
374 015€ 898 259€ 28 965€ 57 815€ 20 550€ 61 489€ 1 555 855€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 666 623 € 3 146 626 € 6 719 745 € 8 511 656 € 12 200 704 € 12 681 060 € 13 183 480 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 935€ 58 108€ 20 209€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
150 000€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 654 404€ 3 132 902€ 6 711 273€ 8 500 000€ 13 000 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
12 000 000€ 12 500 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 219€ 13 724€ 8 472€ 4 721€ 2 596€ 15 851€ 33 480€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
140 000€ 145 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 298 432 € 2 361 185 € 1 198 297 € 1 847 117 € 1 602 490 € 5 192 939 € 3 003 049 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 199 232€ 1 851 711€ 753 521€ 916 784€ 913 746€ 3 647 826€ 1 766 809€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
89 123€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
535 168€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
380 135€ 177 225€ 172 508€ 231 419€ 291 608€ 285 136€ 278 620€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
597 878€ 323 890€ 234 483€ 498 678€ 177 212€ 195 806€ 192 618€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
115 106€ 5 208€ 34 669€ 194 971€ 213 445€ 52 198€ 66 614€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 081€ 3 151€ 3 116€ 5 265€ 6 479€ 11 973€ 74 097€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 050 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 050€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
272 328 € 86 473 € 186 € 19 821 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
186€ 686€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
272 328€ 86 473€ 19 135€