Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DATAROAD, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 650 823 € 1 811 807 € 2 428 219 € 2 760 977 € 2 934 503 € 454 685 € 176 307 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 650 823 € 1 811 807 € 2 428 219 € 2 760 977 € 2 934 503 € 454 685 € 176 307 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 158 244 € 1 370 400 € 2 097 771 € 2 554 051 € 2 785 300 € 389 619 € 78 557 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
36 645 € 20 898 € 20 517 € 23 815 € 16 836 € 18 629 € 14 952 €
10
B.2
Služby
1 121 599 € 1 349 502 € 2 077 254 € 2 530 236 € 2 768 464 € 370 990 € 63 605 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
492 579 € 441 407 € 330 448 € 206 926 € 149 203 € 65 066 € 97 750 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
108 967 € 84 645 € 52 268 € 34 315 € 27 928 € 28 003 € 27 498 €
13
C.1
Mzdové náklady
78 746 € 60 777 € 37 453 € 24 485 € 19 913 € 19 976 € 19 630 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
27 679 € 21 367 € 12 923 € 8 593 € 6 983 € 7 030 € 6 909 €
16
C.4
Sociálne náklady
2 542 € 2 501 € 1 892 € 1 237 € 1 032 € 997 € 959 €
17
D
Dane a poplatky
3 877 € 658 € 798 € 685 € 758 € 745 € 683 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 109 € 271 € 4 416 € 9 622 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 567 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 573 € 932 € 1 378 € 1 193 € 189 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 437 € 999 € 1 273 € 1 315 € 1 203 € 1 211 € 1 297 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
367 329 € 354 834 € 277 041 € 170 611 € 120 692 € 31 884 € 58 839 €
38
X.
Výnosové úroky
581 € 1 008 € 3 216 € 17 € 27 € 9 € 5 €
39
N
Nákladové úroky
130 € 3 638 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
146 € 132 € 56 € 108 € 52 € 35 € 30 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
435 € 746 € -478 € -91 € -25 € -26 € -25 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
367 764 € 355 580 € 276 563 € 170 520 € 120 667 € 31 858 € 58 814 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
78 024 € 75 147 € 61 467 € 38 156 € 26 915 € 8 624 € 12 380 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
78 024 € 75 147 € 61 467 € 38 156 € 26 915 € 8 624 € 12 380 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
289 740 € 280 433 € 215 096 € 132 364 € 93 752 € 23 234 € 46 434 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
367 764 € 355 580 € 276 563 € 170 520 € 120 667 € 31 858 € 58 814 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
289 740 € 280 433 € 215 096 € 132 364 € 93 752 € 23 234 € 46 434 €