Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GlobalTel, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti GlobalTel, a.s.

 • Názov GlobalTel, a.s.
 • IČO 35778199
 • DIČ 2020255677
 • IČ DPH SK2020255677 podľa §4
 • Sídlo Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
 • Dátum vzniku 1. januára 2000, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2321/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 1 327 820 € / splatené 1 327 820 €
  Podľa účtovnej závierky: 1 327 820 €
 • Historický názov PosTel a.s.
  (platné do 9. októbra 2004 )
 • Historické sídlo Borská 6, 841 04 Bratislava
  (platné do 22. januára 2019)
  Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava
  (platné do 20. augusta 2005)
  Kvačalova 53, 821 08 Bratislava
  (platné do 9. októbra 2004)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Miroslav Strečanský Predseda predstavenstva Krajná 16397/56C, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov 3. apríla 2014
Ing. Jozef Chamraz, M.B.A. Člen predstavenstva Lednická 5, 921 01 Piešťany 22. januára 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 4. augusta 2014] Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Juraj Ondriš Dozorná rada Kunerádska 1588/19, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač 3. apríla 2014
Ing. Karol Pipta Dozorná rada Dunajská 50, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 3. apríla 2014
Ing. Zora Bednáriková Predseda dozornej rady Korytnická 10721/12, 821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice 22. januára 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
marketingová, sprostredkovateľská, poradenská, montážna a servisná činnosť v oblasti spotrebnej a automatizovanej výpočtovej techniky 13.12.1999
marketingová a poradenská činnosť v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva, hutníctva a poľnohospodárstva 13.12.1999
nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti spotrebného priemyslu, ťažkého strojárenstva a hutníctva, poľnohospodárskych a strojárskych výrobkov, polotovarov a surovín, spotrebnej elektroniky, kancelárskej informačnej a automatizovanej výpočtovej techniky 13.12.1999
vydávanie neperiodickej tlače 13.12.1999
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát 3.5.2001
montáž, údržba a údržba informačnej techniky a telekomunikačných zariadení 22.9.2003
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby 22.9.2003
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 15.2.2017
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 15.2.2017
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 15.2.2017
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 15.2.2017
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 15.2.2017
prenájom hnuteľných vecí 15.2.2017
administratívne služby 15.2.2017
verejné obstarávanie 15.2.2017
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 15.2.2017
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 23.5.2017
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 29.6.1999 do notárskej zápisnice č. N 851/99, Nz 82/99 v znení dodatku č. 1 zo dňa 5.10.1999 - notárska zápisnica č. N 126/99, Nz 122/99 a dodatku č. 2 zo dňa 29.11.1999 - notárska zápisnica Nz 434/99 v zmysle ust. § 56 - 75 a §§ 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
Akciová spoločnosť preberá na seba všetky práva a povinnosti - záväzky a pohľadávky, i neznáme, všetko imanie zrušenej spoločnosti POS-TEL spol. s r.o., Kvačalova 53, 821 08 Bratislava, IČO 31 421 199, z ktorej premenou vznikla podľa § 69 Obchodného zákonníka.
2. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.3.2000 pod č. N 127/00, Nz 122/00 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení so spoločnosťou POS-TEL TRADE s.r.o., ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť PosTel, a.s. preberá všetky práva, záväzky a pohľadávky známe aj neznáme zrušenej spoločnosti.
3. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR o poverení k poskytovaniu verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát - č. rozhodnutia 3475/06/2000 zo dňa 3.4.2000.
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 221/2001 zo dňa 2.5.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
4. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov zo dňa 05.06.2003 vo forme notárskej zápisnice č. N 1946/2003, Nz 44419/2003.
Zdenka Tuhá, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 05.06.2003.
Mgr. Csaba Racskó, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 05.06.2003.
5. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 899/03, Nz 89031/03 zo dňa 7.10.2003, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmena stanov a zmeny v predstavenstve a v dozornej rade. Ing. Tibor Csernák, deň zániku funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa: 7.10.2003, Tibor Szüllö, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Ing. Tibor Nagy, deň zániku funkcie člena predstavenstva: 7.10.2003, Katarína Petríková, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Ladislav Jonáš, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 7.10.2003, JUDr. Jarmila Jonášová, deň zániku funkcie dozornej rady: 7.10.2003.
6. Notárska zápisnica č. N 580/04, Nz 73849/04 zo dňa 06.10.2004.
7. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené vo forme notárskej zápisnice N 398/2005, Nz 32658/2005 zo dňa 14.7.2005- zmena stanov, schválenie zvýšenia základného imania.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 9.4.2009.
9. Notárska zápisnica N 125/2009, Nz 11594/2009 zo dňa 09.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 03.04.2014.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.04.2016.
12. Notárska zápisnica č. N 316/2017, Nz 17466/2017, NCRls 17830/2017 zo dňa 23.05.2017.
História zmien a podania