Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIEBOLD NIXDORF s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2010
30.09.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 424 953 € 12 875 637 € 8 195 805 € 6 130 889 € 6 837 785 € 7 542 712 € 4 483 028 € 4 745 912 € 4 203 380 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
447 000 € 476 606 € 96 305 € 101 235 € 121 299 € 77 380 € 101 759 € 78 587 € 92 637 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 200 € 0 € 0 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 200€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
443 800 € 476 606 € 96 305 € 101 235 € 121 299 € 77 380 € 101 759 € 78 587 € 92 637 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
393 742€ 469 174€ 76 755€ 99 210€ 119 162€ 75 131€ 101 759€ 78 587€ 92 637€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 661€ 1 773€ 1 885€ 2 025€ 2 137€ 2 249€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
48 397€ 5 659€ 17 665€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
15 799 528 € 12 139 487 € 7 970 829 € 5 855 628 € 6 575 985 € 7 346 171 € 4 306 514 € 4 569 889 € 3 993 436 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 328 847 € 3 759 394 € 3 749 451 € 2 403 255 € 2 092 100 € 2 106 171 € 1 347 455 € 1 305 101 € 1 041 227 €
032
B.I.1
Materiál
600€ 600€ 600€ 600€ 600€ 600€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
657 129€ 1 548 440€ 922 070€ 328 635€ 726 478€ 274 120€ 48 334€ 238 536€ 63 676€
036
B.I.5
Tovar
2 640 218€ 2 205 954€ 2 809 381€ 2 074 020€ 1 365 022€ 1 327 643€ 1 290 424€ 1 010 865€ 977 405€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
30 900€ 4 400€ 17 400€ 503 808€ 8 697€ 55 700€ 146€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
448 981 € 366 809 € 219 691 € 127 023 € 123 474 € 142 851 € 120 311 € 81 679 € 62 513 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
448 981€ 366 809€ 219 691€ 127 023€ 123 474€ 142 851€ 120 311€ 81 679€ 62 513€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 342 294 € 7 759 640 € 3 839 918 € 3 168 192 € 4 145 346 € 4 728 319 € 2 552 600 € 2 980 378 € 2 867 745 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 490 737€ 5 034 605€ 3 816 124€ 3 060 547€ 4 135 829€ 4 647 657€ 1 643 827€ 2 539 379€ 2 235 000€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 454 169€ 2 687 699€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
744€ 893 720€ 439 009€ 449 045€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
376 163€ 102 976€ 73 222€ 181 251€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21 225€ 37 336€ 23 794€ 4 669€ 9 517€ 6 696€ 15 053€ 1 990€ 2 449€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 679 406 € 253 644 € 161 769 € 157 158 € 215 065 € 368 830 € 286 148 € 202 731 € 21 951 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 587€ 3 855€ 3 346€ 3 292€ 1 619€ 4 748€ 1 819€ 1 870€ 2 895€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 675 819€ 249 789€ 158 423€ 153 866€ 213 446€ 364 082€ 284 329€ 200 861€ 19 056€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
178 425 € 259 544 € 128 671 € 174 026 € 140 501 € 119 161 € 74 755 € 97 436 € 117 307 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 694€ 54 972€ 2 482€ 13 880€ 37€ 13 128€ 30 522€ 68 794€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
53 459€ 64 548€ 72 619€ 69 899€ 59 027€ 58 524€ 54 627€ 25 133€ 48 513€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
122 272€ 140 024€ 53 570€ 104 127€ 67 594€ 60 600€ 7 000€ 41 781€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 424 953 € 12 875 637 € 8 195 805 € 6 130 889 € 6 837 785 € 7 542 712 € 4 483 028 € 4 745 912 € 4 203 380 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 638 950 € 4 632 129 € 2 352 015 € 1 536 173 € 1 989 606 € 640 269 € 913 306 € 895 790 € 847 123 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
248 955 € 248 955 € 248 955 € 248 955 € 248 955 € 248 955 € 248 955 € 248 955 € 248 955 €
069
A.I.1
Základné imanie
248 955€ 248 955€ 248 955€ 248 955€ 248 955€ 248 955€ 248 955€ 248 955€ 248 955€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 444 € 4 444 € 4 444 € 4 444 € 4 444 € 4 444 € 4 444 € 4 444 € 4 444 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 444€ 4 444€ 4 444€ 4 444€ 4 444€ 4 444€ 4 444€ 4 444€ 4 444€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 € 24 895 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 280 114 € 2 073 721 € 1 801 952 € 291 975 € 291 975 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 280 114€ 2 073 721€ 1 801 952€ 291 975€ 291 975€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 080 542 € 2 280 114 € 271 769 € 965 904 € 1 419 337 € 361 975 € 635 012 € 617 496 € 568 829 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
12 181 521 € 7 583 964 € 5 673 677 € 4 572 529 € 4 834 609 € 6 886 811 € 3 489 615 € 3 764 640 € 3 088 120 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 636 025 € 737 563 € 708 343 € 371 240 € 412 546 € 407 944 € 424 258 € 348 408 € 316 691 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
125 708€ 115 456€ 85 790€ 71 273€ 62 341€ 89 987€ 75 973€ 69 572€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
7 022€ 7 022€ 11 460€ 76 773€ 183 936€ 90 605€ 90 221€ 80 075€ 51 993€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 503 295€ 615 085€ 611 093€ 223 194€ 166 269€ 227 352€ 258 064€ 198 761€ 264 698€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
82 332 € 77 985 € 162 512 € 139 665 € 152 218 € 157 134 € 170 282 € 189 624 € 170 774 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
12 845€ 21 795€ 24 519€ 1 840€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
82 332€ 63 813€ 126 462€ 130 061€ 134 873€ 144 289€ 147 751€ 154 039€ 155 695€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 172€ 36 050€ 9 604€ 17 345€ 736€ 11 066€ 13 239€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
10 463 164 € 6 768 416 € 4 802 822 € 4 061 624 € 4 269 845 € 6 321 603 € 2 894 847 € 3 226 359 € 2 600 655 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 352 164€ 3 179 223€ 2 196 534€ 1 945 414€ 1 432 294€ 3 224 515€ 914 860€ 857 612€ 523 881€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
206 114€ 69 899€ 287 855€ 132 045€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 503 542€ 2 139 201€ 1 606 917€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
2 030 929€ 2 406 710€ 1 511 159€ 1 500 368€ 1 500 354€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 989 722€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
451 587€ 618 916€ 126 098€ 229 902€ 238 712€ 145 726€ 149 267€ 142 939€ 153 409€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
315 239€ 430 627€ 84 718€ 121 795€ 109 331€ 97 922€ 91 742€ 67 373€ 63 269€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
354 314€ 1 036 108€ 255 666€ 141 040€ 442 854€ 239 204€ 147 588€ 349 392€ 203 073€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
138€ 605€ 16 556€ 15 725€ 1 412€ 10 332€ 20 820€ 24 624€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
130 € 228 € 249 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
130€ 228€ 249€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
604 482 € 659 544 € 170 113 € 22 187 € 13 570 € 15 632 € 80 107 € 85 482 € 268 137 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
130 581€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
38 318€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
294 475€ 179 372€ 39 465€ 6 356€ 108€ 15 632€ 36 258€ 56 884€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
310 007€ 480 172€ 130 648€ 15 831€ 13 570€ 15 524€ 64 475€ 49 224€ 42 354€