Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
677 541 € 1 757 580 € 634 224 € 627 267 € 611 491 € 562 562 € 589 273 € 387 796 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
661 818€ 702 033€ 624 615€ 626 812€ 608 072€ 553 629€ 476 727€ 295 914€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 051 456€ 1 000€ 5 000€ 107 000€ 89 167€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 723€ 4 091€ 8 609€ 455€ 3 419€ 3 933€ 5 546€ 2 715€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
275 220 € 940 131 € 223 024 € 195 561 € 236 336 € 153 528 € 236 182 € 234 533 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 580€ 43 450€ 47 755€ 23 574€ 59 780€ 15 500€ 23 124€ 32 773€
11
C.
Služby
125 742€ 65 318€ 98 798€ 73 376€ 59 164€ 46 142€ 27 028€ 46 717€
12
D.
Osobné náklady
13 349€ 12 616€ 9 795€ 8 494€ 9 050€ 8 335€ 8 291€ 8 309€
13
E.
Dane a poplatky
2 623€ 1 705€ 1 454€ 1 659€ 1 394€ 1 391€ 4 611€ 4 944€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 760€ 94 426€ 48 357€ 83 023€ 80 802€ 73 486€ 72 266€ 59 909€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
750 000€ 95 312€ 79 451€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-35 374€ -2 641€ 569€ 22 529€ 4 068€ -544€ 1 686€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 166€ 7 990€ 19 506€ 4 866€ 3 617€ 4 606€ 6 094€ 744€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
402 321 € 817 449 € 411 200 € 431 706 € 375 155 € 409 034 € 353 091 € 153 263 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
507 496 € 593 265 € 478 062 € 529 862 € 489 128 € 491 987 € 426 575 € 216 424 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
192 309 € 57 606 € 35 880 € 542 342 € 30 978 € 7 844 € 2 269 € 3 320 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
529 824€
24
X.
Výnosové úroky
192 304€ 57 606€ 35 880€ 12 518€ 30 978€ 7 844€ 2 269€ 3 320€
25
XI.
Kurzové zisky
5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
501 € 375 € 368 € 26 296 € 22 597 € 6 367 € 525 € 536 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
7 000€
31
M.
Nákladové úroky
18 959€ 22 322€ 5 993€
32
N.
Kurzové straty
147€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
501€ 375€ 368€ 337€ 275€ 374€ 378€ 536€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
191 808 € 57 231 € 35 512 € 516 046 € 8 381 € 1 477 € 1 744 € 2 784 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
594 129 € 874 680 € 446 712 € 947 752 € 383 536 € 410 511 € 354 835 € 156 047 €
36
P.
Daň z príjmov
127 720€ 187 037€ 96 517€ 207 509€ 87 381€ 92 900€ 79 599€ 35 458€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
466 409 € 687 643 € 350 195 € 740 243 € 296 155 € 317 611 € 275 236 € 120 589 €