Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
189 408 € 29 940 € 82 887 € 83 380 € 75 868 € 81 630 € 110 057 € 128 397 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
552€ 76 339€ 21 750€ 170€ 1 250€ 110 057€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
189 140€ 28 785€ 61 265€ 75 004€ 80 214€ 128 191€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
268€ 603€ 6 548€ 365€ 694€ 166€ 206€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
189 486 € 83 874 € 101 210 € 100 276 € 112 033 € 124 700 € 168 988 € 148 250 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
245€ 552€ 18 488€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
144 833€ 20 165€ 29 343€ 8 728€ 14 241€ 41 686€ 73 843€ 75 155€
11
C.
Služby
13 489€ 7 057€ 15 997€ 24 942€ 51 617€ 38 649€ 50 368€ 51 742€
12
D.
Osobné náklady
27 712€ 31 218€ 29 248€ 19 793€ 19 307€ 17 465€ 18 927€ 16 419€
13
E.
Dane a poplatky
1 092€ 906€ 947€ 831€ 693€ 264€ 1 575€ 1 070€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 829€ 23 976€ 23 972€ 23 972€ 23 972€ 23 972€ 23 972€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
286€ 1 703€ 3 522€ 2 203€ 2 664€ 303€ 3 864€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-78 € -53 934 € -18 323 € -16 896 € -36 165 € -43 070 € -58 931 € -19 853 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
30 573 € 1 563 € 30 999 € 30 857 € 9 316 € 1 129 € -14 154 € 1 294 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
241 € 170 € 208 € 155 € 102 € 162 € 110 € 183 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
241€ 170€ 208€ 155€ 102€ 162€ 110€ 183€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-241 € -170 € -208 € -155 € -102 € -162 € -110 € -183 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-319 € -54 104 € -18 531 € -17 051 € -36 267 € -43 232 € -59 041 € -20 036 €
36
P.
Daň z príjmov
125€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-444 € -54 104 € -18 531 € -18 011 € -37 227 € -44 192 € -60 001 € -20 036 €