Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 204€ 2 267€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 303€ 2 009€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-99 € 258 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 000 526 € 1 740 182 € 1 253 983 € 1 769 729 € 1 876 992 € 1 980 539 € 1 987 498 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 000 526€ 1 740 182€ 1 253 983€ 1 769 729€ 1 876 992€ 1 980 539€ 1 987 498€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 037 500 € 1 140 935 € 648 074 € 822 060 € 706 692 € 842 212 € 982 045 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 940€ 21 199€ 12 233€ 7 916€ 13 118€ 9 412€ 10 134€
10
B.2
Služby
1 011 560€ 1 119 736€ 635 841€ 814 144€ 693 574€ 832 800€ 971 911€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
962 927 € 599 505 € 605 909 € 947 669 € 1 170 300 € 1 138 327 € 1 005 453 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
857 439 € 584 876 € 570 706 € 900 125 € 1 119 640 € 1 038 670 € 935 260 €
13
C.1
Mzdové náklady
617 441€ 420 966€ 410 950€ 650 899€ 813 196€ 748 566€ 674 818€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
216 921€ 148 032€ 144 905€ 227 895€ 282 179€ 262 264€ 238 154€
16
C.4
Sociálne náklady
23 077€ 15 878€ 14 851€ 21 331€ 24 265€ 27 840€ 22 288€
17
D
Dane a poplatky
1 144€ 617€ 393€ 336€ 450€ 401€ 1 283€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 465€ 15 450€ 4 963€ 592€ 3 265€ 2 722€ 3 444€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 750€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 963€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 254€ 314€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
623€ 2 773€ 357€ 83€ 717€ -585€ 1 939€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 997€ 12 259€ 6 169€ 642€ 1 024€ 1 252€ 6 941€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
73 505 € -10 924 € 24 035 € 44 803 € 47 111 € 94 697 € 60 464 €
38
X.
Výnosové úroky
7€ 3€ 36€ 87€ 93€
39
N
Nákladové úroky
2 360€ 2 663€ 124€ 1 309€ 22€ 128€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
1€ 21€ 4€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 246€ 3 155€ 2 949€ 1 732€ 938€ 162€ 208€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 606 € -5 818 € -3 066 € -3 038 € -925 € -96 € -245 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
67 899 € -16 742 € 20 969 € 41 765 € 46 186 € 94 601 € 60 219 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
17 103 € 1 865 € 6 023 € 10 854 € 12 119 € 24 353 € 17 996 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
17 103€ 1 865€ 6 023€ 10 854€ 12 119€ 24 353€ 17 996€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
50 796 € -18 607 € 14 946 € 30 911 € 34 067 € 70 248 € 42 223 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
67 899 € -16 742 € 20 969 € 41 765 € 46 186 € 94 601 € 60 219 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
50 796 € -18 607 € 14 946 € 30 911 € 34 067 € 70 248 € 42 223 €