Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 608 399 € 3 581 739 € 2 512 781 € 2 606 880 € 2 658 108 € 227 566 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 307 172 € 3 399 527 € 2 392 450 € 2 541 654 € 2 616 254 € 155 204 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 307 172 € 3 399 527 € 2 392 450 € 2 541 654 € 2 616 254 € 155 204 €
012
A.II.1
Pozemky
3 307 172€ 3 399 525€ 23 057€ 23 057€ 2 578 757€ 23 057€
013
A.II.2
Stavby
2 361 519€ 2 490 975€ 122 659€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2€ 7 874€ 27 622€ 37 497€ 9 488€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
301 227 € 182 212 € 120 191 € 65 085 € 41 854 € 72 362 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 208 € 22 435 € 8 524 € 14 360 € 141 € 15 746 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 940€ 22 180€ 8 330€ 10 390€ 15 678€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
92€ 109€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93€ 3 970€ 68€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
176€ 146€ 101€ 141€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
295 019 € 159 777 € 111 667 € 50 725 € 41 713 € 56 616 €
056
B.IV.1
Peniaze
295 019€ 159 777€ 1 761€ 38 622€ 41 713€ 34 793€
057
B.IV.2
Účty v bankách
109 906€ 12 103€ 21 823€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
140 € 141 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
140€ 141€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 608 399 € 3 581 739 € 2 512 781 € 2 606 880 € 2 658 108 € 227 566 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 597 393 € 3 572 205 € 2 466 465 € 2 493 746 € 2 494 269 € 31 440 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
3 571 639 € 3 571 639 € 2 466 639 € 2 466 639 € 2 466 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 466 639€ 2 466 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 137 € 1 099 € 1 099 € 1 100 € 1 100 € 1 100 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 099€ 1 100€ 1 100€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-571 € -1 273 € -11 355 € 26 531 € 23 701 € 23 484 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 531€ 23 484€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 355€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
25 188 € 740 € 10 082 € -524 € 2 829 € 217 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 006 € 9 534 € 46 316 € 113 134 € 163 839 € 196 126 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
218 € 267 € 156 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
156€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
10 788 € 9 267 € 3 160 € 1 134 € 1 839 € 34 126 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 811€ 7 524€ 655€ 33 827€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
574€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
355€ 1 481€ 1 338€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
778€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 048€ 262€ 1 044€ 1 134€ 1 184€ 299€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
43 000€ 112 000€ 162 000€ 162 000€