Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • Názov Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • IČO 35901624
 • DIČ 2021880322
 • IČ DPH SK2021880322 podľa §4
 • Sídlo Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • Dátum vzniku 28. septembra 2004, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3425/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 37 177 280 € / splatené 37 177 280 €
 • Historické sídlo Račianska 62, 831 02 Bratislava
  (platné do 3. júla 2020)
  Obchodná 43-45, 811 06 Bratislava
  (platné do 3. októbra 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Karcol Člen predstavenstva Trinásta 12, 831 01 Bratislava 2. júna 2011
Ing. Juraj Lipták Člen predstavenstva Komenského 13, 058 01 Poprad 28. októbra 2015
Mgr. Miroslav Kotov Predseda predstavenstva Fraňa Kráľa 2357/45, 903 01 Senec 1. júla 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 29. marca 2012] Vo všetkých veciach sú v mene spoločnosti oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripoja svoje podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Paška Dozorná rada Klemensova 13, 811 09 Bratislava 28. októbra 2015
Juraj Dlhopolček, MSc. Dozorná rada Trenčianska 23, 820 19 Bratislava - mestská časť Ružinov 14. decembra 2018
Venelin Angelov Yanakiev Dozorná rada Makedonia 70, 9002 Varna, Bulharská republika 30. apríla 2019
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. [00151700] Akcionár Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia 28.9.2004
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 281/04, Nz 45259/04 zo dňa 26. 5. 2004, spísanou JUDr. Danielou Šikutovou v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2004. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 16.12.2004. JUDr. Jozefína Žáková, funkcia člena predstavenstva od 28.09.2004 do 16.12.2004. Manuel Bauer, funkcia člena dozornej rady od 28.09.2004 do 16.12.2004.
3. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2004 o zvýšení základného imania o 500 000 000,-Sk, vo forme notárskej zápisnice N 627/2004, Nz 79080/2004.
4. Notárska zápisnica N 411/2005, Nz 35268/2005, NCRls 34819/2005 spísaná notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.7.2005 - zvýšenie základného imania o 300 000 000,-Sk.
5. Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 80/2006, Nz 5919/2006, NCRIs 5902/2006 napísanej notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006 o zlúčení so spoločnosťou Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie ku dňu 28.2.2006. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 82/2006, Nz 5922/2006, NCRIs 5906/2006 notárom JUDr. Danielou Šikutovou dňa 15.2.2006.
Spoločnosť Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., sídlom Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 3433/B, ktorá sa z obchodného registra vymazuje dňom 1.3.2006.
6. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 31.05.2006.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 399/2006, Nz 26166/2006 o zvýšení základného imania spoločnosti.
8. Notárska zápisnica N 513/2006, Nz 33843/2006, NCRls 33795/2006 zo dňa 30.8.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania. Notárska zápisnica N 555/2006, Nz 37531/2006, NCRls 37422/2006 zo dňa 27.9.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.3.2007.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.09.2008 vo forme not. zápisnice N 292/2008 Nz 38073/2008.
11. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady per rollam zo dňa 08.06.2009.
12. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.3.2010.
13. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 24.05.2011.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.02.2012.
15. Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 23.03.2012 o zmene povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udelené rozhodnutím Úradu pre finančný trh zo dňa 22.09.2004.
16. Zápisnica o výsledoch hlasovania dozornej rady spoločnosti per rollam zo dňa 18.06.2012.
17. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 05.04.2013.
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2015
19. Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 27.10.2015
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2016.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2016
22. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2016.
História zmien a podania