Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

 • Vydaný 14.11.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2012 20.11.2012
 • Úpadca Bedminton.com, s.r.o.
  IČO: 35913584
  Vlčie hrdlo 1037
  820 03   Bratislava
 • Navrhovatelia Bedminton.com, s.r.o.
  Vlčie hrdlo 1037
  82003 Bratislava
Oznam

Sro/34234/B

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti Bedminton.com, s.r.o., so sídlom Vlčie hrdol 1037, 820 03 Bratislava, IČO: 35 913 584, bez likvidácie, v zmysle ust. § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 33CbR/294/2011
 • ICS 1111228161
 • Vydal JUDr. Milena Daubnerová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Jarmila Vrbatovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 29.7.2013
Výmaz 14.8.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
20.11.2012
Rozhodnutie Zrušenie