Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DATALOGIC SLOVAKIA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
19 407 593€ 134 342 046€ 104 020 923€ 84 267 215€ 78 027 863€ 1 825 639€ 1 998 426€ 1 998 538€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 169 308€ 124 142 048€ 97 819 876€ 78 095 233€ 69 786 263€ 1 102 158€ 2 121 634€ 1 665 825€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 238 285 € 10 199 998 € 6 201 047 € 6 171 982 € 8 241 600 € 723 481 € -123 208 € 332 713 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
81 781 352 € 85 942 451 € 100 633 692 € 120 528 315 € 95 314 550 € 90 012 224 € 66 136 971 € 77 065 788 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
82 490 325€ 97 286 433€ 101 392 488€ 115 531 756€ 97 054 292€ 88 784 664€ 62 080 863€ 75 703 313€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-708 973€ -11 343 982€ -758 796€ 4 990 640€ -1 739 742€ 1 227 560€ 4 056 108€ 1 362 475€
07
II.3
Aktivácia
5 919€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
76 780 627 € 80 467 673 € 91 303 172 € 116 772 617 € 88 903 672 € 75 339 934 € 57 293 865 € 66 063 023 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
70 242 313€ 56 088 371€ 68 768 665€ 92 296 921€ 68 479 574€ 62 524 715€ 44 049 086€ 52 839 437€
10
B.2
Služby
7 432 719€ 24 407 067€ 22 690 497€ 24 483 887€ 20 317 394€ 13 078 784€ 13 244 779€ 13 223 586€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 239 010 € 15 674 776 € 15 531 567 € 9 927 680 € 14 652 478 € 15 395 771 € 8 719 898 € 11 335 478 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 608 370 € 5 116 843 € 5 082 986 € 3 924 492 € 3 406 803 € 3 049 952 € 3 007 583 € 3 028 032 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 932 932€ 3 578 361€ 3 549 293€ 2 781 195€ 2 419 942€ 2 174 031€ 2 130 766€ 2 213 327€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 376 113€ 1 244 083€ 1 251 571€ 967 298€ 835 445€ 738 470€ 768 878€ 700 457€
16
C.4
Sociálne náklady
299 325€ 294 399€ 282 122€ 175 999€ 151 416€ 137 451€ 107 939€ 114 248€
17
D
Dane a poplatky
155€ 45 530€ 71 887€ 32 871€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
329 900€ 212 287€ 183 133€ 199 848€ 250 912€ 280 345€ 349 337€ 611 771€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 110 936€ 4 272 725€ 768 382€ 458 994€ 511 346€ 639 194€ 413 693€ 816 386€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 345 872€ 3 864 785€ 660 766€ 396 442€ 411 082€ 613 065€ 367 150€ 1 051 909€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 655€ -20 536€ 1 927€ 11 640€ -90 527€ -92 418€ 195 598€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 407 852€ 2 023 854€ 2 937 265€ 2 941 776€ 2 540 032€ 2 376 588€ 475 871€ 29 397€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-2 323 162€ 763 828€ 803 985€ 1 265 843€ 1 122 629€ 640 912€ 200 366€ -341 780€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 801 318 € 12 034 148 € 12 504 416 € 7 530 185 € 12 602 957 € 13 874 167 € 5 417 541 € 7 798 458 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
24 569€ 123 409€ 157 635€
38
X.
Výnosové úroky
309 018€ 958 058€ 194 539€ 57 671€ 61 151€ 58 644€ 9 308€ 53 301€
39
N
Nákladové úroky
24 835€ 12 147€ 53 002€ 260 832€ 347 018€ 33 557€ 206 960€
40
XI.
Kurzové zisky
640 357€ 3 999 394€ 1 529 751€ 1 354 157€ 2 463 575€ 1 109 566€ 669 437€ 585 547€
41
O
Kurzové straty
337 183€ 1 734 781€ 4 344 071€ 1 879 824€ 1 671 935€ 1 843 874€ 712 832€ 970 440€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37 256€ 62 961€ 91 363€ 86 719€ 101 313€ 38 155€ 39 583€ 35 048€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
550 101 € 3 147 563 € -2 711 144 € -607 717 € 490 646 € -1 085 406 € -230 636 € -731 235 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 351 419 € 15 181 711 € 9 793 272 € 6 922 468 € 13 093 603 € 12 788 761 € 5 186 905 € 7 067 223 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 923 634 € 3 355 562 € 2 244 925 € 1 677 009 € 3 045 161 € 2 922 073 € 1 334 069 € 1 326 829 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
861 220€ 1 672 914€ 4 433 977€ 1 917 431€ 3 425 482€ 2 831 637€ 1 381 939€ 1 523 511€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 062 414€ 1 682 648€ -2 189 052€ -240 422€ -380 321€ 90 436€ -47 870€ -196 682€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 427 785 € 11 826 149 € 7 548 347 € 5 245 459 € 10 048 442 € 9 866 688 € 3 852 836 € 5 740 394 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 351 419 € 15 181 711 € 9 793 272 € 6 922 468 € 13 093 603 € 12 788 761 € 5 186 905 € 7 067 223 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 427 785 € 11 826 149 € 7 548 346 € 5 245 459 € 10 048 442 € 9 866 688 € 3 852 836 € 5 740 394 €