Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
189 932 € 432 851 € 18 566 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
189 932 € 432 851 € 18 566 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
45 853 806 € 43 301 007 € 36 781 501 € 21 991 266 € 4 226 154 € 428 222 € 456 805 € 1 620 007 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
45 441 199 € 42 926 393 € 36 360 532 € 21 627 854 € 4 226 154 € 428 222 € 456 805 € 1 620 007 €
07
II.3
Aktivácia
412 607 € 374 614 € 420 969 € 363 412 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
15 361 925 € 14 687 390 € 9 175 116 € 7 064 609 € 1 708 282 € 577 941 € 233 136 € 528 844 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 918 884 € 4 893 649 € 6 089 954 € 5 718 006 € 141 012 € 29 804 € 44 580 € 117 599 €
10
B.2
Služby
10 421 126 € 9 857 005 € 3 056 710 € 1 346 603 € 1 567 270 € 548 137 € 188 556 € 411 245 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
30 491 881 € 28 613 617 € 27 606 385 € 14 926 657 € 2 517 872 € -149 719 € 223 669 € 1 091 163 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 840 215 € 20 881 494 € 19 731 518 € 14 117 894 € 2 071 624 € 331 015 € 367 142 € 1 016 034 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 992 380 € 15 590 638 € 14 798 336 € 10 257 061 € 1 695 038 € 272 975 € 284 986 € 764 613 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 339 868 € 4 937 841 € 4 528 959 € 3 335 987 € 352 690 € 54 549 € 75 207 € 229 959 €
16
C.4
Sociálne náklady
507 967 € 353 015 € 404 223 € 524 846 € 23 896 € 3 491 € 6 949 € 21 462 €
17
D
Dane a poplatky
59 513 € 61 680 € 47 343 € 22 051 € 3 285 € 1 734 € 713 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
711 013 € 1 006 991 € 984 012 € 9 621 868 € 400 563 € 12 062 € 249 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
54 445 € 36 508 € 33 721 € 11 980 € 1 341 € 1 660 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 184 € 55 162 € 31 407 € 12 033 € 1 341 € 2 372 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-5 044 € -7 388 € 20 745 € 3 155 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 465 152 € 5 964 891 € 3 598 500 € 7 570 034 € 143 347 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 529 797 € 613 671 € 522 164 € 276 397 € 274 971 € 12 421 € 75 050 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
6 849 800 € 12 003 406 € 9 901 417 € -1 541 572 € -92 379 € -506 951 € -179 616 € -1 595 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 € 1 066 263 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
27 500 € 582 057 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
600 407 € 1 692 791 € 58 134 € 18 065 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
18 065 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
600 407 € 1 692 791 € 58 134 €
38
X.
Výnosové úroky
642 074 € 266 190 € 487 748 € 261 € 362 875 € 53 €
39
N
Nákladové úroky
1 706 329 € 1 539 969 € 1 603 449 € 17 928 € 770 755 € 16 239 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 € 41 € 50 € 3 € 46 €
41
O
Kurzové straty
531 € 409 € 39 € 4 € 13 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
90 723 € 31 645 € 190 870 € 8 693 € 3 436 € 453 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-555 101 € 387 002 € -1 248 476 € -26 314 € -420 760 € -91 823 € 467 613 € 15 945 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
6 294 699 € 12 390 408 € 8 652 941 € -1 567 886 € -513 139 € -598 774 € 287 997 € 14 350 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 062 628 € 2 403 775 € 1 204 175 € 6 € 28 € 37 € 35 054 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
67 114 € 5 043 € 2 893 € 6 € 28 € 37 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
995 514 € 2 398 732 € 1 201 282 € 35 054 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 232 071 € 9 986 633 € 7 448 766 € -1 567 892 € -513 167 € -598 811 € 252 943 € 49 404 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
6 294 699 € 12 390 408 € 8 652 941 € -1 567 886 € -513 139 € -598 774 € 287 997 € 14 350 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 232 071 € 9 986 633 € 7 448 766 € -1 567 892 € -513 167 € -598 811 € 252 943 € 49 404 €