Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
46 868 708 € 42 962 901 € 40 480 501 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
47 563 335 € 49 735 257 € 40 413 722 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
189 932 € 432 851 €
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
114 € 3 € 76 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 441 085 € 42 926 390 € 36 360 456 €
07
V.
Aktivácia
412 607 € 374 614 € 420 969 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
54 445 € 36 508 € 33 721 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 465 152 € 5 964 891 € 3 598 500 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
40 713 535 € 37 731 851 € 30 512 305 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
189 932 € 432 851 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 918 884 € 4 893 649 € 6 089 954 €
13
C.
Opravné položky k zásobám
21 915 € -63 264 € 28 452 €
14
D.
Služby
10 421 126 € 9 857 005 € 3 056 710 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
22 840 215 € 20 881 494 € 19 731 518 €
16
E.1.
Mzdové náklady
16 992 380 € 15 590 638 € 14 798 336 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 339 868 € 4 937 841 € 4 528 959 €
19
E.4.
Sociálne náklady
507 967 € 353 015 € 404 223 €
20
F.
Dane a poplatky
59 513 € 61 680 € 47 343 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
711 013 € 1 006 991 € 984 012 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
711 013 € 1 006 991 € 984 012 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 184 € 55 162 € 31 407 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-5 044 € -7 388 € 20 745 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 529 797 € 613 671 € 522 164 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 849 800 € 12 003 406 € 9 901 417 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
30 491 881 € 28 613 617 € 27 606 385 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 242 482 € 1 959 025 € 545 882 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
600 407 € 1 692 791 € 58 134 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
600 407 € 1 692 791 € 58 134 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
642 074 € 266 190 € 487 748 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
642 074 € 266 190 € 487 739 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
9 €
42
XII.
Kurzové zisky
1 € 41 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 797 583 € 1 572 023 € 1 794 358 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 706 329 € 1 539 969 € 1 603 449 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 221 602 € 871 836 € 1 603 449 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
484 727 € 668 133 €
52
O.
Kurzové straty
531 € 409 € 39 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
90 723 € 31 645 € 190 870 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-555 101 € 387 002 € -1 248 476 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 294 699 € 12 390 408 € 8 652 941 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 062 628 € 2 403 775 € 1 204 175 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
67 114 € 5 043 € 2 893 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
995 514 € 2 398 732 € 1 201 282 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 232 071 € 9 986 633 € 7 448 766 €