Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASTOM ND, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 115 162 € 1 128 019 € 1 197 601 € 1 235 297 € 1 203 573 € 1 070 782 € 1 104 713 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 081 736€ 1 087 800€ 1 162 226€ 1 196 353€ 1 167 267€ 1 038 470€ 1 068 598€
07
II.3
Aktivácia
33 426€ 40 219€ 35 375€ 38 944€ 36 306€ 32 312€ 36 115€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
809 710 € 1 057 225 € 817 031 € 882 808 € 959 754 € 697 784 € 879 040 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
635 434€ 647 757€ 639 377€ 706 628€ 704 663€ 502 448€ 560 722€
10
B.2
Služby
195 734€ 409 468€ 168 126€ 209 474€ 209 867€ 209 330€ 318 318€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
305 452 € 70 794 € 380 570 € 352 489 € 243 819 € 372 998 € 225 673 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
60 740 € 62 119 € 33 032 € 32 336 € 31 889 € 19 151 €
13
C.1
Mzdové náklady
43 560€ 44 406€ 23 283€ 22 878€ 22 282€ 13 511€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 332€ 15 630€ 8 035€ 7 821€ 7 842€ 4 756€
16
C.4
Sociálne náklady
1 848€ 2 083€ 1 714€ 1 637€ 1 765€ 884€
17
D
Dane a poplatky
5 332€ 10 625€ 5 631€ 5 611€ 5 212€ 3 553€ 3 330€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
142 065€ 145 124€ 145 902€ 146 476€ 145 523€ 134 287€ 188 791€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
184 799€ 252 958€ 199 522€ 316 650€ 243 591€ 125 440€ 314 473€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
178 661€ 249 985€ 199 515€ 304 648€ 238 261€ 112 666€ 292 319€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
38€ -556€ 595€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 098€ 53 978€ 2€ 3 210€ 11 027€ 16 755€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 180€ 64 512€ 12 355€ 12 761€ 43 241€ 25 929€ 11 122€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
97 371 € -154 635 € 183 659 € 170 517 € 34 273 € 220 163 € 43 989 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
4 417€ 7 121€ 9 788€ 12 149€ 12 049€ 11 740€ 13 871€
38
X.
Výnosové úroky
1 021€ 608€ 1 317€ 706€ 1 493€
39
N
Nákladové úroky
190 131€ 194 392€ 200 366€ 196 701€ 183 425€ 174 791€ 177 840€
41
O
Kurzové straty
5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 245€ 1 266€ 1 241€ 2 130€ 1 620€ 1 948€ 1 849€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-194 772 € -202 779 € -211 400 € -210 372 € -195 777 € -187 773 € -192 067 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-97 401 € -357 414 € -27 741 € -39 855 € -161 504 € 32 390 € -148 078 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
194 € 2 880 € 2 996 € 3 102 € 2 881 € 217 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
194€ 2 880€ 2 996€ 3 102€ 2 881€ 217€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-97 595 € -357 414 € -30 621 € -42 851 € -164 606 € 29 509 € -148 295 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-97 401 € -357 414 € -27 741 € -39 855 € -161 504 € 32 390 € -148 078 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-97 595 € -357 414 € -30 621 € -42 851 € -164 606 € 29 509 € -148 295 €