Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]

 • Názov Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze [zrušená]
 • IČO 36001708
 • DIČ 2020614475
 • Sídlo , 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Dátum vzniku 30. apríla 1996, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 309/R
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: -176 310 126 €
 • Historický názov Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť
  (platné do 1. augusta 2007 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 1.augusta 2020
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť zrušená od 18. júla 2020
 • Právny dôvod zrušenia Zrušenie konkurzu podľa § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovaní v znení neskorších predpisov z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, keď dlžník ďalej nemá majetok postačujúci aspoň na náhradu trov konania.
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 25. januára 1999
 • Dátum ukončenia 18. júla 2020
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia 23.10.1996
výroba kovov a kovových výrobkov 23.10.1996
výrobkov kovových konštrukcií a kovospracovateľných výrobkov 23.10.1996
tvarovanie za studena 30.4.1996
výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 23.10.1996
výroba a opravy poľnohospodárskych, stavebných, banských a lesných strojov 23.10.1996
výroba manipulačného dopravného zariadenia 30.4.1996
povrchové zušľachtenie kovov a mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe 23.10.1996
výroba, opravy a montáž meradiel 23.10.1996
vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní 23.10.1996
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt 30.4.1996
konštrukčné práce 23.10.1996
projektovanie elektrických zariadení 30.4.1996
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 30.4.1996
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 30.4.1996
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 30.4.1996
elektroinštalácie 30.4.1996
revízie vyhradených elektrických zariadení 23.10.1996
revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 23.10.1996
výroba technických plynov 30.4.1996
plnenie tlakových nádob na plyny 23.10.1996
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení 30.4.1996
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 23.10.1996
vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom 23.10.1996
výroba drevárska, výroba nábytku, stolárstvo 23.10.1996
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb 23.10.1996
projektovanie stavieb 23.10.1996
výkon činnosti stavbyvedúceho 23.10.1996
výkon činnosti stavebného dozoru 23.10.1996
staviteľ 23.10.1996
vnútorné stavebné práce 30.4.1996
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt 23.10.1996
inžinierska činnosť 23.10.1996
výroba cementového tovaru 23.10.1996
vodoinštalatérstvo 30.4.1996
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania 30.4.1996
výroba destilovanej vody 23.10.1996
výroba a rozvod vody 30.4.1996
oprava motorových vozidiel 23.10.1996
prenájom motorových vozidiel 30.4.1996
prenájom strojov a prístrojov 30.4.1996
správa nehnuteľností na základe honorára 23.10.1996
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností 30.4.1996
prenájom nehnuteľností 23.10.1996
realitná agentúra 23.10.1996
činnosť účtovných poradcov 30.4.1996
výskum a vývoj v oblasti technických vied 30.4.1996
výskum trhu a verejnej mienky 30.4.1996
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé študijné aktivity 23.10.1996
podnikateľské poradenstvo v oblasti materiálov a technológií 23.10.1996
automatizované spracovanie dát 23.10.1996
mäsiarstvo a údenárstvo 23.10.1996
výroba hotových jedál a polotovarov 30.4.1996
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 23.10.1996
nákup a predaj streliva 30.4.1996
skladovanie 30.4.1996
baliace činnosti 30.4.1996
technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania 23.10.1996
expertízna činnosť, zisťovanie technologických parametrov a skúšky materiálových charakteristík 23.10.1996
pohostinská činnosť 23.10.1996
ubytovanie 23.10.1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi 23.10.1996
cestná nákladná doprava 30.4.1996
prevádkovanie stredísk kalibračnej služby 23.10.1996
úradné meranie 23.10.1996
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany 23.10.1996
Iné právne skutočnosti
1. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 6K/264/1998-1752 zo dňa 12.06.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze so sídlom 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 001 708 v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovaní v znení neskorších predpisov a odvolal z funkcie správcu JUDr. Vojtecha Agnera so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO 45 948 496, značka správcu S1690. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2020.
História zmien a podania
 • 2020
 • 2.9. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R340221
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 07/2020 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 07/2020 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 5.8. 2020
  Výmaz číslo R336902
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 45 343 092 € (splatené 45 343 092 €)
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 25. januára 1999
   a ukončením konkurzného konania dňa 18. júla 2020
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 25. januára 1999 so správcom konkurznej podstaty JUDr. Vojtech Agner
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   • výroba kovov a kovových výrobkov
   • výrobkov kovových konštrukcií a kovospracovateľných výrobkov
   • tvarovanie za studena
   • výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   • výroba a opravy poľnohospodárskych, stavebných, banských a lesných strojov
   • výroba manipulačného dopravného zariadenia
   • povrchové zušľachtenie kovov a mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
   • výroba, opravy a montáž meradiel
   • vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
   • výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt
   • konštrukčné práce
   • projektovanie elektrických zariadení
   • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   • elektroinštalácie
   • revízie vyhradených elektrických zariadení
   • revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
   • výroba technických plynov
   • plnenie tlakových nádob na plyny
   • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
   • výroba drevárska, výroba nábytku, stolárstvo
   • vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   • projektovanie stavieb
   • výkon činnosti stavbyvedúceho
   • výkon činnosti stavebného dozoru
   • staviteľ
   • vnútorné stavebné práce
   • výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
   • inžinierska činnosť
   • výroba cementového tovaru
   • vodoinštalatérstvo
   • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   • výroba destilovanej vody
   • výroba a rozvod vody
   • oprava motorových vozidiel
   • prenájom motorových vozidiel
   • prenájom strojov a prístrojov
   • správa nehnuteľností na základe honorára
   • rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
   • prenájom nehnuteľností
   • realitná agentúra
   • činnosť účtovných poradcov
   • výskum a vývoj v oblasti technických vied
   • výskum trhu a verejnej mienky
   • vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé študijné aktivity
   • podnikateľské poradenstvo v oblasti materiálov a technológií
   • automatizované spracovanie dát
   • mäsiarstvo a údenárstvo
   • výroba hotových jedál a polotovarov
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   • nákup a predaj streliva
   • skladovanie
   • baliace činnosti
   • technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
   • expertízna činnosť, zisťovanie technologických parametrov a skúšky materiálových charakteristík
   • pohostinská činnosť
   • ubytovanie
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   • cestná nákladná doprava
   • prevádkovanie stredísk kalibračnej služby
   • úradné meranie
   • zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 6K/264/1998-1752 zo dňa 12.06.2020 zrušil konkurz na majetok úpadcu obchodnej spoločnosti Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť v konkurze so sídlom 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 001 708 v zmysle § 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovaní v znení neskorších predpisov a odvolal z funkcie správcu JUDr. Vojtecha Agnera so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, IČO 45 948 496, značka správcu S1690. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2020.
 • 24.3. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R314700
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R261691
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2018
 • 21.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R205344
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 4.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R194751

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom spoločnosti:

  Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  pôvodne
  Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.

 • 30.11. 2017
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2016
 • 27.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R120996
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2007
 • 1.8. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu názvu Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť v konkurze z Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť

 • 2004
 • 25.2. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2002
 • 5.9. 2002
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Riadne valné zhromaždenie dňa 28.6.2002 a 10.7.2002 schválilo zmenu stanov vo forme úplného znenia stanov (notárska zápisnica N 349/2002, NZ 339/2002).

 • 2001
 • 27.6. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Riadne valné zhromaždenie dňa 31.5.2001 opätovne zvolilo členov predstavenstva a člena dozornej rady, ktorým skončilo funkčné obdobie.

 • 1999
 • 10.2. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 25. januára 1999 so správcom konkurznej podstaty JUDr. Vojtech Agner
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 6 K 264/98-267 zo dňa 25.1.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom, akciová spoločnosť, sídlo Dubnica nad Váhom, IČO: 36 001 708. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vojtech Agner, advokát, sídlo Cukrová 14, Bratislava.
 • 1998
 • 25.8. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.5. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 277/97, NZ 270/97 zo dňa 03.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov.

 • 13.2. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 321/97, NZ 312/97 zo dňa 16.06.1997) rozhodlo o zmene stanov.

 • 1996
 • 5.11. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom spoločnosti:

  Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  pôvodne
  Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a finkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.

 • 23.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba strojov a zariadení všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
   • výroba kovov a kovových výrobkov
   • výrobkov kovových konštrukcií a kovospracovateľných výrobkov
   • výroba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   • výroba a opravy poľnohospodárskych, stavebných, banských a lesných strojov
   • povrchové zušľachtenie kovov a mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
   • výroba, opravy a montáž meradiel
   • vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní
   • konštrukčné práce
   • revízie vyhradených elektrických zariadení
   • revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
   • plnenie tlakových nádob na plyny
   • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob dodávateľským spôsobom
   • výroba drevárska, výroba nábytku, stolárstvo
   • vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   • projektovanie stavieb
   • výkon činnosti stavbyvedúceho
   • výkon činnosti stavebného dozoru
   • staviteľ
   • výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
   • inžinierska činnosť
   • výroba cementového tovaru
   • výroba destilovanej vody
   • oprava motorových vozidiel
   • správa nehnuteľností na základe honorára
   • prenájom nehnuteľností
   • realitná agentúra
   • vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé študijné aktivity
   • podnikateľské poradenstvo v oblasti materiálov a technológií
   • automatizované spracovanie dát
   • mäsiarstvo a údenárstvo
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   • technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
   • expertízna činnosť, zisťovanie technologických parametrov a skúšky materiálových charakteristík
   • pohostinská činnosť
   • ubytovanie
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   • prevádkovanie stredísk kalibračnej služby
   • úradné meranie
   • zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   Zrušené predmety
   • výroba mäsových výrobkov
   • maloobchod s potravinami, pochutinami, nápojmi a tabakom
   • stavba strojov s mechanickým pohonom
   • výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
   • výroba drevených obalov
   • výroba drobných výrobkov z dreva
   • výroba nábytku
   • výroba výrobkov z betónu a cementu
   • prípravné práce pre stavbu
   • pozemné a inžinierske stavby
   • stavebné inštalácie
   • čistenie budov
   • montáž vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   • výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôť
   • vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   • výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
   • veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov
   • maloobchod so zmiešaným tovarom
   • maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
   • plnenie tlakových nádob na plyn
   • revízie a skúšky prevádzkových kotlov
   • revízie a skúšky prevádzkových tlakových nádob
   • výroba a opravy elektrických zdrojov a vybavenia
   • revízia elektrických zariadení
   • výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   • výroba stavebných a lesných strojov
   • výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výrobných strojov, zariadení, kotlov a nádrží na stlačený vzduch
   • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
   • výroba účelových strojov a zariadení
   • revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie
   • výroba čerpadiel a kompresorov
   • výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
   • výroba elektrických rozvodových a spínacích zariadení
   • výroba káblov a vodičov
   • výroba obrábacích strojov
   • výroba strojov pre potravinársky priemysel
   • výroba a opravy dĺžkových a uhľových meradiel
   • výroba elektrického zariadenia pre stroje a vozidlá
   • výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia
   • výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
   • architektonické a inžinierske služby, vrátane projektovania
   • predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva
   • vedľajšia pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
   • maloobchod mimo riadnej predajne okrem koncesovaných živností a drahých kovov
   • správa nehnuteľností na základe honorára alebo kontraktu
   • vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé štúdijné aktivity za podmienky dodržiavania zák. č. 455/1991 Zb. a ostatných súvisiacich predpisov
   • výroba modelov z dreva
   • výroba kovov okrem drahých kovov
   • veľkoobchod s kovmi, kovovými výrobkami a výrobkami z dreva
   • vzdelávanie a poradenstvo v oblasti materiálov, technológie a skúšobníctva za podmienky dodržiavania zák. č. 455/1991 Zb. a ostatných súvisiacich predpisov
   • výroba destilovanej vody a zmiešavanie chemických látok
   • preverovanie /audita/ systémov riadenia akosti
   • ťažba dreva a pridružené služby
   • pohostinstvo, ubytovanie, rekreačná činnosť
   • odstraňovanie odpadu
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, odvod odpadových vôd
   • vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnocovanie zbraní
   • veľkoobchod so zostatkovým materiálom, odpadom a šrotom
   • prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie, konané dňa 12.7.1996, schválilo zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 1042
 • 30.4. 1996
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom,akciová spoločnosť
  • novú adresu firmy 018 41 Dubnica nad Váhom
  • nové základne imanie 45 343 092 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a finkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba mäsových výrobkov
   • maloobchod s potravinami, pochutinami, nápojmi a tabakom
   • tvarovanie za studena
   • stavba strojov s mechanickým pohonom
   • výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
   • výroba drevených obalov
   • výroba manipulačného dopravného zariadenia
   • výroba drobných výrobkov z dreva
   • výroba nábytku
   • výroba výrobkov z betónu a cementu
   • výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a výrobkov z usní a podobných hmôt
   • prípravné práce pre stavbu
   • pozemné a inžinierske stavby
   • projektovanie elektrických zariadení
   • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   • stavebné inštalácie
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • čistenie budov
   • výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   • montáž vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   • elektroinštalácie
   • výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôť
   • vykonávanie bytových, občianskych a priemyselných stavieb
   • výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
   • výroba technických plynov
   • projektová činnosť v investičnej výstavbe
   • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
   • veľkoobchod okrem koncesovaných živností a drahých kovov
   • maloobchod so zmiešaným tovarom
   • maloobchod s priemyselným a spotrebným tovarom
   • plnenie tlakových nádob na plyn
   • revízie a skúšky prevádzkových kotlov
   • vnútorné stavebné práce
   • revízie a skúšky prevádzkových tlakových nádob
   • vodoinštalatérstvo
   • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   • výroba a opravy elektrických zdrojov a vybavenia
   • výroba a rozvod vody
   • revízia elektrických zariadení
   • prenájom motorových vozidiel
   • prenájom strojov a prístrojov
   • rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
   • výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   • výroba stavebných a lesných strojov
   • výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výrobných strojov, zariadení, kotlov a nádrží na stlačený vzduch
   • činnosť účtovných poradcov
   • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
   • výskum a vývoj v oblasti technických vied
   • výroba účelových strojov a zariadení
   • výskum trhu a verejnej mienky
   • revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie
   • výroba čerpadiel a kompresorov
   • výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
   • výroba hotových jedál a polotovarov
   • výroba elektrických rozvodových a spínacích zariadení
   • výroba káblov a vodičov
   • nákup a predaj streliva
   • výroba obrábacích strojov
   • výroba strojov pre potravinársky priemysel
   • skladovanie
   • výroba a opravy dĺžkových a uhľových meradiel
   • baliace činnosti
   • výroba elektrického zariadenia pre stroje a vozidlá
   • výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia
   • výroba strojov pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
   • cestná nákladná doprava
   • architektonické a inžinierske služby, vrátane projektovania
   • predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva
   • vedľajšia pomocná činnosť v doprave, sprostredkovanie dopravy
   • maloobchod mimo riadnej predajne okrem koncesovaných živností a drahých kovov
   • správa nehnuteľností na základe honorára alebo kontraktu
   • vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé štúdijné aktivity za podmienky dodržiavania zák. č. 455/1991 Zb. a ostatných súvisiacich predpisov
   • výroba modelov z dreva
   • výroba kovov okrem drahých kovov
   • veľkoobchod s kovmi, kovovými výrobkami a výrobkami z dreva
   • vzdelávanie a poradenstvo v oblasti materiálov, technológie a skúšobníctva za podmienky dodržiavania zák. č. 455/1991 Zb. a ostatných súvisiacich predpisov
   • výroba destilovanej vody a zmiešavanie chemických látok
   • preverovanie /audita/ systémov riadenia akosti
   • ťažba dreva a pridružené služby
   • pohostinstvo, ubytovanie, rekreačná činnosť
   • odstraňovanie odpadu
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, odvod odpadových vôd
   • vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, predaj, požičiavanie, znehodnocovanie zbraní
   • veľkoobchod so zostatkovým materiálom, odpadom a šrotom
   • prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená Ministerstvom hospodárstva SR ako jediný zakladateľ podľa §§ 154 a 162 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 5 zákona č. 192/1995 Z.z. o zabezpeční záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností a v súlade s uznesením vlády SR č. 73 zo dňa 01.02.1996 zakladá túto akciovú spoločnosť.