Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCHRAUF high tech s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 14.12.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242 z roku 2011 19.12.2011
 • Úpadca SCHRAUF high tech s.r.o.
  IČO: 36037524
  966 15   Banská Belá
 • Navrhovatelia SCHRAUF high tech s.r.o.
  IČO: 36037524
  96615 Banská Belá 257
 • Ing. Wolfgang Schrauf
  96615 Banská Belá 257
Oznam

Sro 6054/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti SCHRAUF high tech s.r.o., 966 15 Banská Belá 257, IČO: 36 037 524 bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

Banská Bystrica 14. 12. 2011.

Mgr. Zuzana Antalová sudkyňa

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 26Cbr/186/2009
 • ICS 6109222787
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Darina Hradská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 26.2.2013
Výmaz 13.6.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
19.12.2011
Rozhodnutie Zrušenie