Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
04
II.
Výroba
[05+06+07]
509 239 € 420 374 € 420 524 € 271 312 € 303 887 € 183 050 € 139 411 € 120 486 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
509 239€ 420 374€ 420 524€ 271 312€ 303 887€ 183 050€ 139 411€ 120 486€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
193 191 € 171 056 € 175 135 € 62 145 € 52 546 € 68 797 € 61 488 € 57 007 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
19 582€ 18 837€ 24 128€ 14 089€ 17 228€ 11 985€ 12 080€ 12 556€
10
B.2
Služby
173 609€ 152 219€ 151 007€ 48 056€ 35 318€ 56 812€ 49 408€ 44 451€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
316 048 € 249 318 € 245 389 € 209 167 € 251 341 € 114 253 € 77 923 € 63 479 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
156 645 € 148 514 € 137 843 € 126 223 € 110 124 € 83 027 € 64 071 € 74 700 €
13
C.1
Mzdové náklady
113 026€ 107 180€ 99 823€ 93 787€ 81 007€ 60 986€ 46 943€ 55 183€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
41 841€ 39 577€ 36 507€ 30 706€ 27 902€ 20 723€ 15 798€ 17 621€
16
C.4
Sociálne náklady
1 778€ 1 757€ 1 513€ 1 730€ 1 215€ 1 318€ 1 330€ 1 896€
17
D
Dane a poplatky
1 079€ 1 001€ 955€ 949€ 830€ 892€ 1 164€ 1 257€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
39 426€ 21 414€ 18 889€ 10 267€ 1 924€ 2 651€ 2 651€ 15 271€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 000€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 798€ 282€ 24€ 184€ 403€ 1 419€ 4 621€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 879€ 6 578€ 6 972€ 6 732€ 6 653€ 6 866€ 7 416€ 8 952€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
113 817 € 71 811 € 81 012 € 65 020 € 131 994 € 21 220 € 4 040 € -32 080 €
39
N
Nákladové úroky
597€ 256€ 545€ 448€ 208€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
2€ 1€ 2€ 12€ 8€ 2€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9€ 7€ 4€ 5€ 6€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
213€ 184€ 140€ 78€ 109€ 103€ 81€ 94€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-809 € -442 € -686 € -519 € -114 € -107 € -76 € -298 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
113 008 € 71 369 € 80 326 € 64 501 € 131 880 € 21 113 € 3 964 € -32 378 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
23 915 € 15 189 € 15 893 € 13 071 € 27 824 € 3 258 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
23 915€ 15 189€ 15 893€ 13 071€ 27 824€ 3 258€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
89 093 € 56 180 € 64 433 € 51 430 € 104 056 € 17 855 € 3 963 € -32 378 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
113 008 € 71 369 € 80 326 € 64 501 € 131 880 € 21 113 € 3 964 € -32 378 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
89 093 € 56 180 € 64 433 € 51 430 € 104 056 € 17 855 € 3 963 € -32 378 €