Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PNEUTRANS, spol.s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 27.3.2012
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 64 z roku 2012 30.3.2012
 • Úpadca PNEUTRANS, spol.s r.o.
  IČO: 36056987
  Rimavská 1650/1
  979 01   Rimavská Sobota
 • Navrhovatelia PNEUTRANS, spol.s.r.o.
  Rimavská 1650/1
  97901 Rimavská Sobota 1
 • Zuzana Babíková
  Rimavská 1650/A
  97901 Rimavská Sobota
Oznam

Sro 8011/S

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti PNEUTRANS, spol. s r.o., Rimavská 1650/1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 056 987, bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

Banská Bystrica 27. 03. 2012

 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka 26Cbr/10/2008
 • ICS 6108202705
 • Vydal Mgr. Zuzana Antalová
 • Vydal FN samosudca
 • Odoslal Darina Hradská

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 26.9.2012
Výmaz 9.4.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
30.3.2012
Rozhodnutie Zrušenie