Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

A-Holding, a.s. "v konkurze" [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti A-Holding, a.s. "v konkurze" [zrušená]

 • Názov A-Holding, a.s. "v konkurze" [zrušená]
 • IČO 36057533
 • DIČ 2020082801
 • Sídlo Vajanského 16, 984 01 Lučenec
 • Dátum vzniku 12. decembra 2002, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 722/S
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 33 194 €
 • Historický názov A-Holding, a.s.
  (platné do 16. apríla 2008 )
  AVANT Holding, a.s.
  (platné do 8. augusta 2006 )
 • Historické sídlo Vajanského 2, 984 01 Lučenec
  (platné do 8. augusta 2006)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 7.júla 2017
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 18. októbra 2016
 • Právny dôvod zrušenia zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 28. decembra 2007
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1K/21/2006-60 zo dňa 19. 12. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A-Holding, a.s., so sídlom Vajanského 16, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, Banská Bystrica.
 • Dátum ukončenia 18. októbra 2016
 • Dôvod ukončenia Na základe rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 21/2007-363 zo dňa 22.09.2016, právoplatného dňa 18.10.2016, ktorým súd zrušil konkurzu na majetok úpadcu A-Holding, a.s. „v konkurze“, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36 057 533 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa obchodná spoločnosť A-Holding, a.s. z obchodného registra vymazáva.
Predmety podnikania
Názov Vznik
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 12.12.2002
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku 12.12.2002
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebnícve 12.12.2002
prenájom nehnuteľností 12.12.2002
reklamná a propagačná činnosť 12.12.2002
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 12.12.2002
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 12.12.2002
Iné právne skutočnosti
1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K/21/2007 - 101 zo dňa 07. 04. 2008, právoplatným dňa 11. 04. 2008 odvolal správcu konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Vavrekovú, Kapitulská 4, Banská Bystrica a ustanovil do funkcie JUDr. Martina Kováčika, Tajovského 3, Banská Bystrica
História zmien a podania
 • 2017
 • 12.7. 2017
  Zmena zápisu číslo R179149
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 28. decembra 2007 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1K/21/2006-60 zo dňa 19. 12. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A-Holding, a.s., so sídlom Vajanského 16, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, Banská Bystrica.“
   a ukončením konkurzného konania dňa 18. októbra 2016 z dôvodu „Na základe rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 21/2007-363 zo dňa 22.09.2016, právoplatného dňa 18.10.2016, ktorým súd zrušil konkurzu na majetok úpadcu A-Holding, a.s. „v konkurze“, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36 057 533 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa obchodná spoločnosť A-Holding, a.s. z obchodného registra vymazáva.“
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 28. decembra 2007 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1K/21/2006-60 zo dňa 19. 12. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A-Holding, a.s., so sídlom Vajanského 16, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, Banská Bystrica.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Vavreková
   a ukončením konkurzného konania dňa 18. októbra 2016 z dôvodu „Na základe rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 21/2007-363 zo dňa 22.09.2016, právoplatného dňa 18.10.2016, ktorým súd zrušil konkurzu na majetok úpadcu A-Holding, a.s. „v konkurze“, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36 057 533 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa obchodná spoločnosť A-Holding, a.s. z obchodného registra vymazáva.“
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 1K/21/2007 - 101 zo dňa 07. 04. 2008, právoplatným dňa 11. 04. 2008 odvolal správcu konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Vavrekovú, Kapitulská 4, Banská Bystrica a ustanovil do funkcie JUDr. Martina Kováčika, Tajovského 3, Banská Bystrica
 • 11.7. 2017
  Výmaz číslo R178951
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 28. decembra 2007 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1K/21/2006-60 zo dňa 19. 12. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A-Holding, a.s., so sídlom Vajanského 16, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, Banská Bystrica.“
   a ukončením konkurzného konania dňa 18. októbra 2016 z dôvodu „Na základe rozhodnutia Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K 21/2007-363 zo dňa 22.09.2016, právoplatného dňa 18.10.2016, ktorým súd zrušil konkurzu na majetok úpadcu A-Holding, a.s. „v konkurze“, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 36 057 533 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa obchodná spoločnosť A-Holding, a.s. z obchodného registra vymazáva.“
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 28. decembra 2007 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1K/21/2006-60 zo dňa 19. 12. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A-Holding, a.s., so sídlom Vajanského 16, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, Banská Bystrica.“
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene predstavenstva koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   • obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
   • inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebnícve
   • prenájom nehnuteľností
   • reklamná a propagačná činnosť
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • 2016
 • 19.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R146758
  • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 23.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R145488
  • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka.tiff [RUZ]
 • 2013
 • 7.5. 2013
 • 7.5. 2013
 • 2012
 • 8.6. 2012
 • 2008
 • 16.4. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu A-Holding, a.s. "v konkurze" z A-Holding, a.s.
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 28. decembra 2007 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 1K/21/2006-60 zo dňa 19. 12. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A-Holding, a.s., so sídlom Vajanského 16, Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Dagmar Vavreková, so sídlom kancelárie Kapitulská 4, Banská Bystrica.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Vavreková
  • zmena osôb:
   Nové osoby
 • 2006
 • 8.8. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu A-Holding, a.s. z AVANT Holding, a.s.
  • zmena adresy Vajanského 16, 984 01 Lučenec z Vajanského 2, 984 01 Lučenec
 • 2003
 • 25.9. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2002
 • 12.12. 2002
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy AVANT Holding, a.s.
  • novú adresu firmy Vajanského 2, 984 01 Lučenec
  • nové základne imanie 33 194 € (splatené 33 194 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene predstavenstva koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   • obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností a správou majetku
   • inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebnícve
   • prenájom nehnuteľností
   • reklamná a propagačná činnosť
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená dňa 28.11.2002, zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme Nz 716/02, v zmysle §§ 154,172, 175 Obchod. zák..