Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa '"COMUNIO", Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € Príspevok pre Šport a zdravie n.f. na úhradu nákladov za účelom podpory prevencie zdravia športujúcej mládežou
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 500 € Príspevok pre FILIP a JANETTE n.f. za účelom finančnej pomoci na individuálne rehabilitačné cvičenia, na pohybový zájazd s rekondičnou starostlivosťou, spojené s masážami pre dieťa s detskou mozgovou obrnou-spastická diplétia, ktoré je na invalidnom vozíčku a na špeciálnu terapiu TOMATIS.
e) podpora vzdelávania 21 216,71 € Príspevok pre Invencia to je umenie n.o. za účelom administratívneho a technologického zabezpečenia programov pre podporu vzdelávania, výskum,u a osvety mládeže v oblastiach robotiky, elektroniky, programovania a UX/UI dizajnu a za účelom podpory výskumu mládeže v oblasti blockchainových technologii a ich transferu do praxe. na vzdelávania a prácu s mládežou.
e) podpora vzdelávania 1 500 € Príspevok pre Sovičky o.z. na zakúpenie pomôcok a vybavenia kabinetných zbierok školy
e) podpora vzdelávania 1 500 € Príspevok pre Bystré škôlky o.z. za účelom zakúpenia čističky vzduchu pre deti do tried na skvalitnenie ovzdušia a na zakúpenie pomôcok potrebných na vzdelávanie detí.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Príspevok pre Súkromná materská škola, Žltá 13/A, Bratislava na zakúpenie pomôcok a tenisové kurzy pre deti
Spolu 35 216,71 €