Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
625€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
625 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
160 218 € 268 066 € 203 811 € 209 560 € 231 736 € 137 521 € 146 855 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
147 685€ 166 505€ 178 624€ 123 228€ 134 596€ 71 688€ 81 229€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
21 357€ 30 937€ -20 523€ 41 279€ 50 739€ 1 420€ 14 883€
07
II.3
Aktivácia
-8 824€ 70 624€ 45 710€ 45 053€ 46 401€ 64 413€ 50 743€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
237 081 € 357 086 € 264 067 € 286 428 € 311 926 € 198 323 € 220 660 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
104 123€ 216 589€ 134 859€ 155 044€ 166 301€ 120 742€ 145 039€
10
B.2
Služby
132 958€ 140 497€ 129 208€ 131 384€ 145 625€ 77 581€ 75 621€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-76 863 € -88 395 € -60 256 € -76 868 € -80 190 € -60 802 € -73 805 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
89 849 € 90 803 € 83 855 € 78 169 € 108 195 € 108 792 € 97 761 €
13
C.1
Mzdové náklady
65 019€ 66 234€ 61 448€ 56 205€ 78 467€ 78 451€ 69 976€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 255€ 21 836€ 19 539€ 19 241€ 27 007€ 27 555€ 24 565€
16
C.4
Sociálne náklady
2 575€ 2 733€ 2 868€ 2 723€ 2 721€ 2 786€ 3 220€
17
D
Dane a poplatky
6 217€ 8 044€ 8 192€ 8 161€ 9 507€ 9 326€ 10 184€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 424€ 34 816€ 37 191€ 42 386€ 55 065€ 66 948€ 71 933€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 167€ 3 583€ 31 042€ 36 479€ 1 487€ 58 943€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 600€ 692€ 3 867€ 413€ 16 872€ 488€ 17 905€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
237€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
283 241€ 299 931€ 291 585€ 278 202€ 295 615€ 309 069€ 295 509€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 042€ 17 059€ 16 116€ 13 342€ 14 527€ 16 837€ 9 729€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
73 413 € 63 705 € 113 150 € 58 626 € 47 738 € 47 363 € 73 135 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
17 707€ 15 170€ 13 336€ 14 749€ 19 877€ 24 538€ 22 050€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 468€ 4 311€ 5 484€ 6 678€ 2 087€ 4 013€ 3 078€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-31 175 € -19 481 € -18 820 € -21 416 € -21 963 € -28 551 € -25 127 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
42 238 € 44 224 € 94 330 € 37 210 € 25 775 € 18 812 € 48 008 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 443 € 13 377 € 20 582 € 11 288 € 9 422 € 10 448 € 17 453 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 443€ 13 377€ 20 582€ 11 288€ 9 422€ 10 448€ 17 453€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
26 795 € 30 847 € 73 748 € 25 922 € 16 353 € 8 364 € 30 555 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
42 238 € 44 224 € 94 330 € 37 210 € 25 775 € 18 812 € 48 008 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
26 795 € 30 847 € 73 748 € 25 922 € 16 353 € 8 364 € 30 555 €