Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 586 291 € 17 419 982 € 17 409 771 € 16 955 408 € 16 807 681 € 16 400 850 € 16 237 652 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 547 644 € 17 399 981 € 17 282 082 € 16 852 300 € 16 732 596 € 16 292 338 € 16 161 541 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
007
A.I.4
Goodwill
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
17 547 644 € 17 399 981 € 17 282 082 € 16 852 300 € 16 732 596 € 16 292 338 € 16 161 541 €
012
A.II.1
Pozemky
224 408€ 224 408€ 224 408€ 224 408€ 224 408€ 224 408€ 224 527€
013
A.II.2
Stavby
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 035 148€ 16 922 705€ 16 804 806€ 16 627 892€ 16 201 813€ 16 067 930€ 15 937 014€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
288 088€ 252 868€ 252 868€ 306 375€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
38 647 € 20 001 € 127 689 € 103 108 € 75 085 € 108 512 € 76 083 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 666 € 3 666 € 3 666 € 3 666 € 3 666 € 3 666 € 3 666 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 666€ 3 666€ 3 666€ 3 666€ 3 666€ 3 666€ 3 666€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
8 003 € 837 € 2 861 € 5 811 € 66 119 € 4 616 € 3 761 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
355€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 003€ 837€ 2 861€ 5 811€ 66 119€ 4 616€ 3 406€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
26 978 € 15 498 € 121 162 € 93 631 € 5 300 € 100 230 € 68 656 €
056
B.IV.1
Peniaze
45€ 35€ 124€ 107€ 80€ 11€ 105€
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 933€ 15 463€ 121 038€ 93 524€ 5 220€ 100 219€ 68 551€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
28 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
28€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 586 291 € 17 419 982 € 17 409 771 € 16 955 408 € 16 807 681 € 16 400 850 € 16 237 652 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
12 124 588 € 12 145 493 € 12 165 073 € 12 197 891 € 12 226 975 € 12 255 923 € 12 270 103 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
12 387 539 € 12 387 539 € 12 387 539 € 12 387 539 € 12 387 539 € 12 387 539 € 12 387 539 €
069
A.I.1
Základné imanie
12 387 539€ 12 387 539€ 12 387 539€ 12 387 539€ 12 387 539€ 12 387 539€ 12 387 539€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-242 046 € -222 466 € -189 648 € -160 564 € -131 616 € -117 436 € -100 658 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-242 046€ -222 466€ -189 648€ -160 564€ -131 616€ -117 436€ -100 658€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-20 905 € -19 580 € -32 818 € -29 084 € -28 948 € -14 180 € -16 778 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 461 703 € 5 274 489 € 5 244 698 € 4 757 517 € 4 580 706 € 4 144 927 € 3 967 549 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 100 € 1 000 € 1 020 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 020€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 100€ 1 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
5 457 369 € 5 270 482 € 5 234 055 € 4 748 997 € 4 566 666 € 4 132 333 € 3 952 199 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 006 639€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 450 730€ 2 742 358€ 2 560 027€ 1 945 560€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 263 843€ 3 227 416€ 2 125 694€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
2 006 639€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 006 639€ 2 006 639€ 2 006 639€ 2 006 639€ 2 006 639€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 234 € 2 907 € 9 543 € 7 420 € 12 940 € 11 594 € 14 330 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 125€ 1 799€ 8 150€ 6 028€ 11 710€ 10 362€ 13 219€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
376€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
575€ 575€ 224€ 224€ 140€ 140€ 140€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
399€ 398€ 156€ 155€ 97€ 99€ 432€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
135€ 135€ 1 013€ 1 013€ 993€ 993€ 163€