Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 751 873€ 19 567 160€ 21 290 627€ 34 625 848€ 31 778 916€ 31 189 341€ 29 755 884€ 27 194 097€ 20 768 125€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 170 309 € 20 326 649 € 22 017 450 € 35 033 737 € 32 396 155 € 32 120 021 € 29 740 914 € 27 190 056 € 20 753 705 € 17 951 168 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 280 614€ 14 770 706€ 17 124 379€ 29 146 717€ 28 501 021€ 27 363 221€ 25 188 598€ 22 699 380€ 18 374 634€ 16 259 151€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 471 259€ 4 796 454€ 4 166 248€ 5 479 131€ 3 277 895€ 3 826 120€ 2 832 545€ 3 810 226€ 1 908 769€ 1 292 103€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
116 775€ 282 193€ 186 763€ 197 988€ 422 510€ 639 492€ 1 439 480€ 438 451€ 271 693€ 143 350€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
301 661€ 477 296€ 540 060€ 209 901€ 194 729€ 291 188€ 280 291€ 241 999€ 198 609€ 256 564€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
27 058 461 € 19 673 180 € 21 254 390 € 34 158 154 € 31 597 440 € 31 373 189 € 28 991 905 € 26 394 374 € 20 183 711 € 17 546 436 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 527 147€ 12 431 549€ 14 716 687€ 26 196 992€ 25 657 663€ 25 039 927€ 22 980 451€ 20 622 210€ 16 324 785€ 14 547 180€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 320 967€ 1 351 875€ 1 324 523€ 1 099 257€ 944 185€ 785 073€ 598 592€ 828 582€ 525 075€ 336 938€
13
C.
Opravné položky k zásobám
11 682€ -5 587€ -14 225€ 1 055€ -16 804€ -23 311€
14
D.
Služby
2 185 455€ 3 103 844€ 2 376 630€ 3 791 033€ 1 724 453€ 1 987 869€ 1 772 262€ 2 376 060€ 1 173 950€ 766 172€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 287 338 € 1 981 224 € 2 008 802 € 2 131 168 € 2 157 652 € 1 992 906 € 1 811 033 € 1 565 210 € 1 337 260 € 1 245 607 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 651 751€ 1 424 981€ 1 432 474€ 1 508 255€ 1 531 550€ 1 403 260€ 1 274 780€ 1 108 418€ 960 565€ 901 215€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14 882€ 25 512€ 25 512€ 25 512€ 25 512€ 18 745€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
572 249€ 497 797€ 506 365€ 534 424€ 543 332€ 497 358€ 452 785€ 393 010€ 337 176€ 317 428€
19
E.4.
Sociálne náklady
63 338€ 58 446€ 55 081€ 62 977€ 57 258€ 66 776€ 57 956€ 45 037€ 39 519€ 26 964€
20
F.
Dane a poplatky
39 571€ 36 084€ 46 035€ 44 257€ 34 234€ 41 541€ 29 640€ 26 770€ 23 861€ 22 602€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
345 850€ 446 977€ 540 851€ 605 053€ 661 560€ 714 152€ 564 391€ 450 751€ 455 429€ 339 094€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
345 850€ 446 977€ 540 851€ 605 053€ 661 560€ 714 152€ 564 391€ 450 751€ 455 429€ 339 094€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
51 207€ 115 092€ 79 846€ 110 201€ 259 842€ 563 071€ 1 080 418€ 354 418€ 240 348€ 105 779€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 516€ 11 600€ 12 908€ 27 087€ 3 191€ 6 350€ 6 070€ 5 903€ 11 597€ 6 935€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
284 728€ 200 522€ 162 333€ 152 051€ 171 464€ 265 611€ 149 048€ 164 470€ 91 406€ 176 129€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 111 848 € 653 469 € 763 060 € 875 583 € 798 715 € 746 832 € 749 009 € 795 682 € 569 994 € 404 732 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 706 622 € 2 685 479 € 2 887 012 € 3 537 511 € 3 469 419 € 3 399 783 € 2 669 838 € 2 682 754 € 2 259 593 € 1 900 964 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
697 € 663 € 5 793 € 1 616 € 686 € 984 € 14 970 € 4 141 € 14 420 € 1 683 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 500 € 5 € 4 034 € 3 350 € 314 € 54 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 500€ 5€ 4 034€ 3 350€ 314€ 54€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 1€ -8€ -14€ 4€ 10 571€ 3€ 13 536€ 1 197€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
694€ 663€ 5 792€ 1 623€ 200€ 975€ 365€ 788€ 570€ 432€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
61 514 € 59 806 € 62 705 € 81 194 € 120 158 € 138 452 € 116 298 € 177 865 € 90 657 € 120 259 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
45 625 € 46 588 € 50 742 € 67 728 € 107 230 € 123 439 € 77 249 € 52 724 € 78 078 € 103 186 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 557€ 52 280€ 49 784€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
45 625€ 46 588€ 50 742€ 63 171€ 54 950€ 73 655€ 77 249€ 52 724€ 78 078€ 103 186€
52
O.
Kurzové straty
1 164€ 287€ 284€ -465€ 1 682€ 4 247€ 28 290€ 111 705€ 4 065€ 4 185€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 725€ 12 931€ 11 679€ 13 931€ 11 246€ 10 766€ 10 759€ 13 436€ 8 514€ 12 888€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-60 817 € -59 143 € -56 912 € -79 578 € -119 472 € -137 468 € -101 328 € -173 724 € -76 237 € -118 576 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 051 031 € 594 326 € 706 148 € 796 005 € 679 243 € 609 364 € 647 681 € 621 958 € 493 757 € 286 156 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
230 182 € 133 248 € 155 801 € 163 550 € 160 134 € 137 862 € 164 310 € 166 015 € 128 553 € 76 233 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
243 026€ 126 476€ 144 730€ 179 815€ 126 917€ 162 817€ 163 594€ 167 729€ 127 199€ 82 812€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-12 844€ 6 772€ 11 071€ -16 265€ 33 217€ -24 955€ 716€ -1 714€ 1 354€ -6 579€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
820 849 € 461 078 € 550 347 € 632 455 € 519 109 € 471 502 € 483 371 € 455 943 € 365 204 € 209 923 €