Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
946€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
946 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
29 076 € 47 712 € 179 871 € 316 905 € 283 738 € 91 639 € 249 693 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
29 076€ 47 712€ 179 871€ 316 905€ 283 738€ 91 639€ 249 693€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
26 265 € 40 450 € 91 415 € 159 659 € 214 765 € 15 353 € 31 237 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 730€ 2 533€ 1 981€ 2 489€ 1 924€ 1 887€ 3 425€
10
B.2
Služby
24 535€ 37 917€ 89 434€ 157 170€ 212 841€ 13 466€ 27 812€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 811 € 7 262 € 88 456 € 157 246 € 68 973 € 77 232 € 218 456 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 778 € 3 728 € 4 238 € 6 373 € 18 137 € 18 086 € 21 757 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 133€ 2 281€ 2 703€ 4 150€ 11 318€ 11 140€ 13 387€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
636€ 1 370€ 1 516€ 2 171€ 6 289€ 6 251€ 7 291€
16
C.4
Sociálne náklady
9€ 77€ 19€ 52€ 530€ 695€ 1 079€
17
D
Dane a poplatky
377€ 498€ 295€ 57€ 346€ 349€ 345€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
285€ 955€ 27€ 2 379€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 011€ 179€ 419€ 33€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
941 € 3 991 € 83 950 € 149 805 € 50 311 € 60 757 € 196 321 €
38
X.
Výnosové úroky
8€ 8€ 17€ 5€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
574€ 1 056€ 1 064€ 103€ 947€ 326€ 887€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-574 € -1 056 € -1 064 € -95 € -939 € -309 € -882 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
367 € 2 935 € 82 886 € 149 710 € 49 372 € 60 448 € 195 439 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
77 € 616 € 17 406 € 32 936 € 10 862 € 13 298 € 44 951 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
77€ 616€ 17 406€ 32 936€ 10 862€ 13 298€ 44 951€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
290 € 2 319 € 65 480 € 116 774 € 38 510 € 47 150 € 150 488 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
367 € 2 935 € 82 886 € 149 710 € 49 372 € 60 448 € 195 439 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
290 € 2 319 € 65 480 € 116 774 € 38 510 € 47 150 € 150 488 €