Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Maklérska spoločnosť DUO, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
177 336 € 170 451 € 143 310 € 183 012 € 171 471 € 167 681 € 153 451 € 150 861 € 162 637 € 168 445 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
177 336€ 170 298€ 143 310€ 158 194€ 170 060€ 164 348€ 153 451€ 150 671€ 157 737€ 168 445€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
23 021€ 3 333€ 4 900€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
153€ 1 797€ 1 411€ 190€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
182 654 € 171 359 € 147 101 € 181 977 € 167 091 € 173 455 € 149 196 € 146 351 € 155 301 € 158 000 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
19 622€ 18 820€ 10 167€ 10 380€ 7 075€ 7 768€ 8 527€ 9 729€ 7 436€ 18 039€
11
C.
Služby
110 999€ 95 313€ 86 233€ 103 527€ 104 132€ 109 243€ 96 283€ 91 919€ 95 963€ 95 672€
12
D.
Osobné náklady
30 001€ 31 345€ 28 157€ 39 259€ 46 268€ 40 700€ 33 502€ 34 412€ 39 739€ 37 753€
13
E.
Dane a poplatky
57€ 523€ 510€ 539€ 57€ 687€ 675€ 383€ 690€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 247€ 16 248€ 16 248€ 25 419€ 7 961€ 4 970€ 6 488€ 6 488€ 8 266€ 4 248€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 728€ 9 110€ 5 786€ 2 853€ 1 598€ 10 087€ 3 721€ 3 420€ 3 897€ 1 598€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-5 318 € -908 € -3 791 € 1 035 € 4 380 € -5 774 € 4 255 € 4 510 € 7 336 € 10 445 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
46 715 € 56 165 € 46 910 € 44 287 € 58 853 € 47 337 € 48 641 € 49 023 € 54 338 € 54 734 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 1 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 437 € 1 908 € 2 361 € 3 101 € 2 551 € 1 826 € 1 706 € 1 653 € 2 202 € 3 217 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
746€ 1 630€ 2 077€ 1 375€ 15€ 223€ 465€ 450€ 809€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 691€ 278€ 284€ 1 726€ 2 551€ 1 811€ 1 483€ 1 188€ 1 752€ 2 408€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 437 € -1 908 € -2 361 € -3 101 € -2 551 € -1 826 € -1 705 € -1 652 € -2 201 € -3 216 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-7 755 € -2 816 € -6 152 € -2 066 € 1 829 € -7 600 € 2 550 € 2 858 € 5 135 € 7 229 €
36
P.
Daň z príjmov
208€ 536€ 279€ 217€ 1 042€ 537€ 1 082€ 1 098€ 1 614€ 2 030€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-7 963 € -3 352 € -6 431 € -2 283 € 787 € -8 137 € 1 468 € 1 760 € 3 521 € 5 199 €