Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti BOZPO, s.r.o.

 • Názov BOZPO, s.r.o.
 • IČO 36332151
 • DIČ 2021774150
 • IČ DPH SK2021774150 podľa §4
 • Sídlo Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
 • Dátum vzniku 8. decembra 2003, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 14261/R
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 639 € / splatené 6 639 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 639 €
 • Historické sídlo Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza
  (platné do 19. januára 2010)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Ján Donič Konateľ Ul. Nová 18/4, 972 17 Kanianka 8. decembra 2003
Ing. Katarína Doničová Konateľ Ul. Nová 18/4, 972 17 Kanianka 8. decembra 2003
 • Konanie menom spoločnosti [od 8. decembra 2003] Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
Prokúra
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Štefan Šilhavý Prokúra 142, 971 01 Malá Čausa 29. júla 2016
 • Prokúra koná [od 29. júla 2016] Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Ing. Ján Donič Spoločník 50 % (3 319 €) Ul. Nová 18/4, 972 17 Kanianka
Ing. Katarína Doničová Spoločník 50 % (3 319 €) Ul. Nová 18/4, 972 17 Kanianka
Predmety podnikania
Názov Vznik
bezpečnostnotechnické služby a výkon činnosti bezpečnostného technika 8.12.2003
výkon činnosti technika požiarnej ochrany 8.12.2003
výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany 8.12.2003
kontroly, opravy a skúšky hasiacich prístrojov 8.12.2003
oprava, údržba, odborné prehliadkya skúšky tlakových zariadení 8.12.2003
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení 8.12.2003
školiaca činnosť a poradenstvo v oblasti civilnej ochrany 8.12.2003
opravy, údržba a revízie záchranárskej techniky v rozsahu voľných živností 8.12.2003
oprava a výroba požiarnej techniky v rozsahu voľných živností 8.12.2003
vzdelávanie a doškoľovanie v rozsahu voľných živností 8.12.2003
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností 8.12.2003
poradenstvo v oblasti životného prostredia v rozsahu voľných živností 8.12.2003
poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi 8.12.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov 8.12.2003
vykonávanie školení pri práci s chemickými látkami a odpadmi 8.12.2003
maloobchod v rozsahu voľných živností 8.12.2003
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 8.12.2003
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností 8.12.2003
reklamná a propagačná činnosť 8.12.2003
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 22.2.2005
výkon činnosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií 22.2.2005
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 22.2.2005
činnosť vykonávaná banským spôsobom 29.4.2008
pracovná zdravotná služba 29.4.2008
meranie, zisťovanie a hodnotenie hluku v pracovnom prostredí 16.4.2010
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia 27.5.2010
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 27.5.2010
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva 17.1.2012
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 17.1.2012
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 4.11.2014
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení 12.2.2015
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení 12.2.2015
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri banskej činnosti v oblasti: 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky činnosť 01,1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 12.2.2015
vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi 12.2.2015
činnosť bezpečnostného poradcu 12.2.2015
vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 12.2.2015
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 12.2.2015
dohľad nad pracovnými podmienkami 12.2.2015
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva 12.2.2015
vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 12.2.2015
vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 12.2.2015
výkon činnosti stavebného dozoru 12.2.2015
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb 12.2.2015
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien 12.2.2015
projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 12.2.2015
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových 12.2.2015
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových 12.2.2015
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích 12.2.2015
činnosť vodohospodára 6.7.2015
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie:
-meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí
-meranie umelého osvetlenia
-meranie hluku v pracovnom prostredí
12.4.2016
čistenie a kontrola komínov 16.11.2016
prenájom hnuteľných vecí 9.5.2017
sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta 3.8.2017
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 18.7.2018
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.11.2003 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
História zmien a podania
 • 2020
 • 12.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R322570
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 6.5. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R322087
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 5.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R268220
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2 [RUZ]
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264096
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2018
 • 23.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R232685
  • Zápisnica z MVZ
  • Osvedčenie o živ. oprávnení
  • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • 18.7. 2018
  Zmena zápisu číslo R227836

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

 • 27.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R223871
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf [RUZ]
 • 20.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R222338
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 26.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R214711
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 15.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R204244
  • Zápisnica z MVZ
  • Dodatok č.13
  • Spoločenská zmluva
  • Osvedčenie o ŽO
 • 2017
 • 2.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R190571
  • Zápisnica z MVZ
  • Osv. o živ. oprávnení
  • Dodatok č. 12/ k spol.zmluve
  • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • 3.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R184344

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta

 • 25.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R170719
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf [RUZ]
 • 9.5. 2017
  Zmena zápisu číslo R168800

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prenájom hnuteľných vecí

 • 24.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164570
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 25.1. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R148644
  • Zápisnica z MVZ
  • Podpisový vzor prokuristu
 • 2016
 • 16.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R145103

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • čistenie a kontrola komínov

 • 18.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R139747
  • Zápisnica z MVZ
  • Dodatok č.10
  • Osvedčenie o ŽO
  • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • 17.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R139510
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 11.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R138494
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 2.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R136054
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť samostatne. Za spoločnosť sa prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru "prokurista" a svoj podpis.
 • 29.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R129948
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 12.4. 2016
  Zmena zápisu číslo R116678

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: -meranie tepelno-vlhkostnej mikroklímy v pracovnom prostredí -meranie umelého osvetlenia -meranie hluku v pracovnom prostredí

 • 2015
 • 7.12. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R100791
  • Zápisnica z MVZ
  • dodatok č. 9/ k spoloč. zmluve
  • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • 30.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R955762
  • Dodatok č.8
  • Osvedčenie o ŽO
  • Zápisnica z VZ
  • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • 6.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R945846

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť vodohospodára

 • 5.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R933012
  • Osvedčenie o živ. oprávnení
  • Zápisnica z VZ
  • Dodatok č. 7/
  • Úplné znenie spoloč. zmluvy
 • 12.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R878834

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení
  • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri banskej činnosti v oblasti: 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky činnosť 01,1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi
  • činnosť bezpečnostného poradcu
  • vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • dohľad nad pracovnými podmienkami
  • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
  • vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
  • výkon činnosti stavebného dozoru
  • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
  • projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
  • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích

 • 2014
 • 4.11. 2014
  Zmena zápisu číslo R835084

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

 • 11.3. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R723099
  • Účtovná závierka za rok 2012
  • Výročná správa 2012
  • Správa nezávislého audítora
 • 2013
 • 7.1. 2013
 • 2012
 • 5.11. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R356196
  • Vyhlásenie konateľa
  • Účtovná závierka za rok 2011
  • Správa nezávislého audítora
 • 14.3. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228645
  • Zápisnica z VZ
  • Dodatok č. 6
  • Osvedčenie o živn. oprávnení
  • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • 19.1. 2012
  Zmena zápisu číslo R200079

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 17.1. 2012
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
  • vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

 • 2011
 • 8.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R133863
  • Účtovná závierka za rok 2010
  • Výročná správa 2010
  • Správa nezávislého audítora
 • 2010
 • 27.5. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
  • poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

 • 16.4. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • meranie, zisťovanie a hodnotenie hluku v pracovnom prostredí

 • 19.1. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2009
 • 16.7. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2008
 • 29.4. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • činnosť vykonávaná banským spôsobom
  • pracovná zdravotná služba

 • 2005
 • 22.2. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  • výkon činnosti špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií
  • poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

 • 2003
 • 8.12. 2003
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy BOZPO, s.r.o.
  • novú adresu firmy Nadjazdová 4, 971 01 Prievidza
  • nové základne imanie 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • bezpečnostnotechnické služby a výkon činnosti bezpečnostného technika
   • výkon činnosti technika požiarnej ochrany
   • výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany
   • kontroly, opravy a skúšky hasiacich prístrojov
   • oprava, údržba, odborné prehliadkya skúšky tlakových zariadení
   • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
   • školiaca činnosť a poradenstvo v oblasti civilnej ochrany
   • opravy, údržba a revízie záchranárskej techniky v rozsahu voľných živností
   • oprava a výroba požiarnej techniky v rozsahu voľných živností
   • vzdelávanie a doškoľovanie v rozsahu voľných živností
   • organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností
   • poradenstvo v oblasti životného prostredia v rozsahu voľných živností
   • poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
   • vykonávanie školení pri práci s chemickými látkami a odpadmi
   • maloobchod v rozsahu voľných živností
   • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
   • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
   • reklamná a propagačná činnosť
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.11.2003 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.