Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Regionálna energetika a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
313 609 € 304 806 € 295 801 € 301 743 € 249 475 € 337 092 € 361 922 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
313 609€ 304 806€ 295 801€ 301 743€ 249 475€ 337 092€ 361 922€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
68 830 € 65 515 € 67 015 € 48 715 € 39 440 € 61 493 € 18 559 € 2 283 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 109€ 2 739€ 5 095€ 2 315€
10
B.2
Služby
67 721€ 62 776€ 61 920€ 46 400€ 39 440€ 61 493€ 18 559€ 2 283€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
244 779 € 239 291 € 228 786 € 253 028 € 210 035 € 275 599 € 343 363 € -2 283 €
17
D
Dane a poplatky
754€ 5 975€ 19 952€ 754€ 963€ 754€ 759€ 132€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
130 056€ 130 056€ 130 056€ 135 975€ 149 380€ 149 380€ 149 380€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 828€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
28 800€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
380 540€ 320 575€ 30 943€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
306 534€ 307 758€ 4 548€ 4 560€ 3 736€ 10 508€ 3 098€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
187 975 € 87 277 € 74 230 € 111 739 € 64 784 € 145 900 € 190 126 € -2 415 €
38
X.
Výnosové úroky
1 017€ 2€ 1€ 6€ 11€
39
N
Nákladové úroky
94 709€ 112 000€ 116 353€ 125 690€ 110 571€ 138 214€ 68 565€
40
XI.
Kurzové zisky
83€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
383€ 464€ 288€ 18 151€ 37 156€ 38 982€ 59 951€ 44€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-95 092 € -112 464 € -115 624 € -143 756 € -147 726 € -177 190 € -128 505 € -44 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
92 883 € -25 187 € -41 394 € -32 017 € -82 942 € -31 290 € 61 621 € -2 459 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 961 € 960 € 1 € 2 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 961€ 960€ 1€ 2€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
92 883 € -25 187 € -42 354 € -32 978 € -83 902 € -31 291 € 61 619 € -2 459 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
92 883 € -25 187 € -41 394 € -32 017 € -82 942 € -31 290 € 61 621 € -2 459 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
92 883 € -25 187 € -42 354 € -32 978 € -83 902 € -31 291 € 61 619 € -2 459 €