Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Banskobystrický pivovar, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 571 179€ 1 908 515€ 1 315 910€ 1 222 499€ 1 682 463€ 965 841€ 1 078 724€ 1 085 892€ 1 059 939€ 1 041 818€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 492 995€ 1 798 127€ 1 282 699€ 1 200 172€ 1 632 902€ 961 081€ 1 024 253€ 1 071 474€ 1 117 729€ 1 037 164€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
78 184 € 110 388 € 33 211 € 22 327 € 49 561 € 4 760 € 54 471 € 14 418 € -57 790 € 4 654 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 807 557 € 6 799 214 € 6 091 263 € 5 619 916 € 5 211 901 € 4 778 546 € 4 901 292 € 4 328 452 € 4 110 991 € 3 898 790 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 390 979€ 5 530 731€ 4 866 663€ 4 600 992€ 4 080 152€ 3 770 374€ 3 836 054€ 3 292 033€ 3 001 031€ 2 851 409€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
190 682€ 22 438€ 67 243€ -53 631€ 61 004€ 8 761€ 108 354€ 18 305€ 57 435€ 91 148€
07
II.3
Aktivácia
1 225 896€ 1 246 045€ 1 157 357€ 1 072 555€ 1 070 745€ 999 411€ 956 884€ 1 018 114€ 1 052 525€ 956 233€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 236 869 € 4 695 602 € 4 050 651 € 3 767 210 € 3 513 023 € 3 245 548 € 3 364 906 € 2 904 013 € 2 663 840 € 2 643 237 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 383 763€ 2 810 052€ 2 431 806€ 2 117 243€ 1 852 993€ 1 906 784€ 2 093 592€ 2 092 455€ 1 776 544€ 1 815 902€
10
B.2
Služby
1 853 106€ 1 885 550€ 1 618 845€ 1 649 967€ 1 660 030€ 1 338 764€ 1 271 314€ 811 558€ 887 296€ 827 335€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 648 872 € 2 214 000 € 2 073 823 € 1 875 033 € 1 748 439 € 1 537 758 € 1 590 857 € 1 438 857 € 1 389 361 € 1 260 207 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 608 694 € 1 408 830 € 1 233 886 € 1 055 718 € 964 128 € 901 469 € 918 747 € 863 656 € 876 467 € 799 194 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 125 659€ 997 280€ 881 005€ 755 239€ 689 257€ 642 791€ 659 177€ 619 281€ 630 607€ 574 139€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
407 073€ 357 373€ 312 881€ 268 946€ 246 894€ 233 674€ 232 789€ 218 919€ 216 913€ 195 943€
16
C.4
Sociálne náklady
75 962€ 54 177€ 40 000€ 31 533€ 27 977€ 25 004€ 26 781€ 25 456€ 28 947€ 29 112€
17
D
Dane a poplatky
70 734€ 67 894€ 67 547€ 65 879€ 63 797€ 61 831€ 61 800€ 60 437€ 54 909€ 47 556€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
791 390€ 746 120€ 741 315€ 603 826€ 376 450€ 348 098€ 327 975€ 266 869€ 227 426€ 178 350€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 677€ 5 799€ 130 648€ 24 660€ 5 797€ 7 097€ 26 583€ 9 926€ 5 819€ 2 581€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 739€ 2 677€ 95 949€ 20 862€ 5 770€ 10 712€ 5 131€ 6 116€ 2 379€ 1 685€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
42 352€ 2 105€ 213€ 7 398€ 5 144€ 8 815€ 6 266€ 10 077€ 3 098€ 3 729€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
478 988€ 470 026€ 447 184€ 424 636€ 32 789€ 56 134€ 14 289€ 22 643€ 37 505€ 47 618€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 470€ 79 048€ 67 471€ 79 680€ 51 192€ 25 184€ 66 649€ 41 564€ 78 509€ 42 500€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
544 158 € 383 151 € 445 274 € 490 966 € 320 544 € 244 880 € 245 161 € 222 707 € 189 897 € 237 392 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
520 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
500 000€
38
X.
Výnosové úroky
5 206€ 2€ 7 107€ 10€ 8€ 13€ 22€ 22€ 97€
39
N
Nákladové úroky
124 398€ 107 352€ 122 447€ 122 727€ 92 469€ 84 049€ 73 627€ 53 330€ 64 512€ 76 515€
40
XI.
Kurzové zisky
9€ 2€ 2€ 95€ 3€ 11€ 3€ 234€
41
O
Kurzové straty
259€ 196€ 205€ 52€ 21€ 75€ 20€ 176€ 242€ 23€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 189€ 9 627€ 4 913€ 6 039€ 11 561€ 5 996€ 25 823€ 5 085€ 8 643€ 4 134€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-129 631 € -97 171 € -120 456 € -128 808 € -104 043 € -90 012 € -99 445 € -58 558 € -73 297 € -80 426 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
414 527 € 285 980 € 324 818 € 362 158 € 216 501 € 154 868 € 145 716 € 164 149 € 116 600 € 156 966 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
106 779 € 75 922 € 70 210 € 93 293 € 60 895 € 42 387 € 52 211 € 37 442 € 30 013 € 36 767 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
30 202€ 4 962€ 17 076€ 49 526€ 59 407€ 48 342€ 33 548€ 17 629€ 17 315€ 8 241€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
76 577€ 70 960€ 53 134€ 43 767€ 1 488€ -5 955€ 18 663€ 19 813€ 12 698€ 28 526€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
307 748 € 210 058 € 254 608 € 268 865 € 155 606 € 112 481 € 93 505 € 126 707 € 86 587 € 120 199 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
414 527 € 285 980 € 324 818 € 362 158 € 216 501 € 154 868 € 145 716 € 164 149 € 116 600 € 156 966 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
307 748 € 210 058 € 254 608 € 268 865 € 155 606 € 112 481 € 93 505 € 126 707 € 86 587 € 120 199 €