Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 921 364€ 2 453 410€ 2 584 019€ 5 101 336€ 4 630 123€ 4 446 299€ 3 969 069€ 3 168 977€ 2 873 542€ 2 595 079€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 129 497 € 3 316 685 € 3 244 611 € 5 228 978 € 4 791 603 € 4 610 472 € 4 133 428 € 3 300 222 € 2 994 738 € 2 676 340 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
127 080€ 70 286€ 70 839€ 154 949€ 55 350€ 42 910€ 74 106€ 67 815€ 39 867€ 51 117€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 794 284€ 2 383 124€ 2 513 179€ 4 946 387€ 4 574 772€ 4 403 388€ 3 894 963€ 3 101 162€ 2 833 675€ 2 543 962€
07
V.
Aktivácia
22 049€ 11 178€ 14 093€ 31 357€ 31 807€ 27 938€ 26 421€ 21 725€ 22 478€ 17 234€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
635€ 219€ 1 133€ 600€ 2 083€ 2 083€ 5 400€ 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
185 449€ 851 878€ 646 500€ 95 152€ 129 074€ 134 153€ 135 855€ 104 120€ 98 618€ 64 027€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 769 902 € 2 986 461 € 3 191 522 € 4 737 455 € 4 327 907 € 4 153 704 € 3 938 828 € 3 228 351 € 2 812 691 € 2 519 090 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
52 244€ 8 366€ 7 229€ 20 715€ 35 470€ 34 854€ 32 769€ 22 991€ 23 570€ 26 942€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 233 280€ 525 789€ 623 127€ 1 123 241€ 1 063 057€ 1 054 927€ 1 089 453€ 998 778€ 1 075 156€ 860 453€
14
D.
Služby
1 304 634€ 664 344€ 718 805€ 1 416 024€ 1 093 305€ 1 033 834€ 835 076€ 675 348€ 481 842€ 465 275€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 774 165 € 1 386 882 € 1 416 575 € 1 742 934 € 1 665 221 € 1 548 068 € 1 498 129 € 1 113 912 € 877 371 € 863 906 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 288 948€ 1 008 624€ 1 079 787€ 1 272 736€ 1 208 445€ 1 107 220€ 1 077 442€ 802 842€ 630 265€ 624 527€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
444 808€ 360 910€ 313 878€ 423 420€ 410 572€ 388 287€ 376 372€ 277 149€ 220 036€ 213 938€
19
E.4.
Sociálne náklady
40 409€ 17 348€ 22 910€ 46 778€ 46 204€ 52 561€ 44 315€ 33 921€ 27 070€ 25 441€
20
F.
Dane a poplatky
16 465€ 13 984€ 17 054€ 22 120€ 16 580€ 17 940€ 14 380€ 11 084€ 11 715€ 10 352€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
375 668€ 366 758€ 370 195€ 384 692€ 406 708€ 414 758€ 426 298€ 368 029€ 299 589€ 265 350€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
375 668€ 366 758€ 370 195€ 384 692€ 406 708€ 414 758€ 426 298€ 368 029€ 299 589€ 265 350€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
635€ 57€ 4 326€ 1 774€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 082€ 649€ 1 808€ 3 044€ 2 366€ 878€ -368€ 895€ 867€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 811€ 19 256€ 37 888€ 25 921€ 44 522€ 46 900€ 37 519€ 36 803€ 42 553€ 25 945€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
359 595 € 330 224 € 53 089 € 491 523 € 463 696 € 456 768 € 194 600 € 71 871 € 182 047 € 157 250 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 353 255 € 1 266 089 € 1 248 950 € 2 572 713 € 2 470 097 € 2 350 621 € 2 038 192 € 1 493 585 € 1 315 452 € 1 259 643 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 2 453 € 146 € 280 € 302 € 299 € 350 € 622 € 407 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
136 € 280 € 280 € 299 € 350 € 622 € 407 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
136€ 280€ 280€ 287€ 320€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 30€ 622€ 407€
42
XII.
Kurzové zisky
22€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 2 453€ 10€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
382 757 € 370 405 € 128 345 € 123 679 € 154 585 € 162 959 € 181 661 € 158 164 € 128 784 € 99 514 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
365 000 € 365 000 € 119 299 € 109 069 € 132 927 € 142 461 € 150 623 € 138 429 € 105 036 € 84 652 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
167 000€ 873€ 13 840€ 13 840€ 12 593€ 7 558€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
198 000€ 365 000€ 119 299€ 108 196€ 119 087€ 128 621€ 138 030€ 130 871€ 105 036€ 84 652€
52
O.
Kurzové straty
1€ 4€ 11€ 2€ 8€ 8€ 33€ 29€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 756€ 5 405€ 9 042€ 14 599€ 21 656€ 20 498€ 31 030€ 19 727€ 23 715€ 14 833€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-382 756 € -370 405 € -125 892 € -123 533 € -154 305 € -162 657 € -181 362 € -157 814 € -128 162 € -99 107 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-23 161 € -40 181 € -72 803 € 367 990 € 309 391 € 294 111 € 13 238 € -85 943 € 53 885 € 58 143 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-482 € -14 151 € 8 874 € 82 485 € 68 629 € 65 527 € -3 817 € -5 601 € 20 376 € -3 883 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 912€ 84 858€ 70 315€ 65 997€ 2 882€ 2 886€ 2 885€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-482€ -18 063€ 8 874€ -2 373€ -1 686€ -470€ -6 699€ -8 487€ 17 491€ -3 885€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-22 679 € -26 030 € -81 677 € 285 505 € 240 762 € 228 584 € 17 055 € -80 342 € 33 509 € 62 026 €