Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTO MARKET, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
17 417 639€ 15 098 584€ 18 736 984€ 18 755 746€ 15 037 066€ 13 017 366€ 12 423 714€ 15 130 639€ 17 752 848€ 14 018 748€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 757 179€ 14 446 647€ 17 926 878€ 18 021 551€ 14 416 107€ 12 319 225€ 11 964 110€ 14 476 851€ 17 070 116€ 13 430 223€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
660 460 € 651 937 € 810 106 € 734 195 € 620 959 € 698 141 € 459 604 € 653 788 € 682 732 € 588 525 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 649 972 € 1 504 857 € 1 425 676 € 1 271 291 € 1 057 628 € 1 058 202 € 1 254 790 € 1 320 103 € 1 325 944 € 1 273 953 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 606 423€ 1 493 915€ 1 427 668€ 1 245 066€ 1 059 202€ 1 063 848€ 1 247 308€ 1 301 356€ 1 303 756€ 1 266 081€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
22 171€ -603€ -18 074€ 22 067€ -3 003€ -6 852€ 8 123€ -1 641€ 7 978€ -4 012€
07
II.3
Aktivácia
21 378€ 11 545€ 16 082€ 4 158€ 1 429€ 1 206€ -641€ 20 388€ 14 210€ 11 884€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 341 744 € 1 270 103 € 1 262 079 € 1 207 502 € 1 063 731 € 1 109 548 € 1 262 202 € 1 352 832 € 1 348 499 € 1 304 601 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
740 842€ 692 214€ 650 025€ 575 813€ 443 254€ 508 995€ 571 069€ 585 407€ 609 186€ 656 256€
10
B.2
Služby
600 902€ 577 889€ 612 054€ 631 689€ 620 477€ 600 553€ 691 133€ 767 425€ 739 313€ 648 345€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
968 688 € 886 691 € 973 703 € 797 984 € 614 856 € 646 795 € 452 192 € 621 059 € 660 177 € 557 877 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
501 587 € 443 456 € 417 984 € 406 653 € 381 478 € 344 977 € 320 079 € 312 067 € 304 678 € 304 082 €
13
C.1
Mzdové náklady
359 235€ 314 482€ 298 719€ 291 151€ 272 289€ 243 493€ 227 668€ 221 944€ 216 940€ 214 305€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
124 393€ 111 109€ 105 607€ 102 556€ 96 153€ 86 815€ 80 239€ 78 008€ 75 745€ 76 871€
16
C.4
Sociálne náklady
17 959€ 17 865€ 13 658€ 12 946€ 13 036€ 14 669€ 12 172€ 12 115€ 11 993€ 12 906€
17
D
Dane a poplatky
1 963€ 2 281€ 2 441€ 1 402€ 2 885€ 2 496€ 3 975€ 2 767€ 3 220€ 3 823€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 174€ 60 414€ 54 699€ 48 376€ 44 225€ 12 696€ 39 956€ 27 940€ 56 016€ 61 634€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
95 215€ 111 028€ 135 928€ 101 122€ 106 966€ 156 724€ 127 733€ 124 898€ 200 578€ 1 193 872€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
75 989€ 87 098€ 107 328€ 80 122€ 86 242€ 160 717€ 123 076€ 98 525€ 165 590€ 1 126 098€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
345€ 1 153€ 54 474€ -5 174€ 68 379€ 258 648€ 35 326€ -6 134€ -1 281€ -3 280€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 426€ 54 054€ 4 258€ 12 879€ 6 912€ 14 960€ 9 492€ 26 841€ 18 100€ 18 998€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 085€ 7 131€ 6 164€ 76 642€ 27 193€ 25 381€ 13 999€ 18 801€ 18 164€ 18 075€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
430 186 € 450 240 € 470 799 € 303 964 € 118 332 € 13 564 € 53 006 € 318 832 € 332 468 € 260 315 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
3 808 € 15 393 € 16 306 € 5 007 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 808€ 15 393€ 16 306€ 5 007€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
26 754€ 25 559€ 42 217€ 38 069€ 26 051€ 52 085€ 65 574€ 48 862€ 48 341€ 25 758€
39
N
Nákladové úroky
38 862€ 32 145€ 53 356€ 43 672€ 32 052€ 54 399€ 63 603€ 45 297€ 49 771€ 29 268€
40
XI.
Kurzové zisky
16 512€ 3€ 0€
41
O
Kurzové straty
352€ 2 336€ 2€ 1€ 14€ 3€ 1€ 2€ 12€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
13 261€ 14 138€ 9 915€ 6 802€ 5 693€ 4 268€ 3 622€ 5 491€ 7 114€ 7 001€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 872€ 4 446€ 5 035€ 4 211€ 5 405€ 6 049€ 4 591€ 4 799€ 7 529€ 9 216€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 071 € 770 € 14 059 € 12 380 € 10 596 € 898 € 999 € 4 256 € -1 847 € -5 737 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
427 115 € 451 010 € 484 858 € 316 344 € 128 928 € 14 462 € 54 005 € 323 088 € 330 621 € 254 578 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
90 830 € 94 786 € 102 586 € 68 702 € 27 236 € -860 € 27 788 € 61 504 € 62 692 € 48 332 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
87 499€ 92 372€ 114 850€ 60 364€ 41 108€ 3 508€ 26 340€ 60 376€ 67 912€ 53 964€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
3 331€ 2 414€ -12 264€ 8 338€ -13 872€ -4 368€ 1 448€ 1 128€ -5 220€ -5 632€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
336 285 € 356 224 € 382 272 € 247 642 € 101 692 € 15 322 € 26 217 € 261 584 € 267 929 € 206 246 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
427 115 € 451 010 € 484 858 € 316 344 € 128 928 € 14 462 € 54 005 € 323 088 € 330 621 € 254 578 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
336 285 € 356 224 € 382 272 € 247 642 € 101 692 € 15 322 € 26 217 € 261 584 € 267 929 € 206 246 €