Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 631 012 € 1 697 105 € 2 305 468 € 2 333 485 € 2 458 266 € 2 583 880 € 2 576 865 € 2 745 204 € 2 877 705 € 2 885 549 € 1 994 787 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
343 052 € 353 669 € 314 372 € 332 902 € 360 156 € 390 928 € 411 186 € 454 121 € 267 737 € 281 918 € 218 213 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
-2 640 € 3 081 € 7 922 € 13 204 €
005
A.I.2
Software
-2 640€ 3 081€ 7 922€ 13 204€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
73 911 € 85 146 € 47 670 € 66 753 € 48 644 € 66 581 € 87 325 € 128 036 € 155 909 € 195 530 € 144 531 €
013
A.II.2
Stavby
12 194€ 12 741€ 13 537€ 29 943€ 31 695€ 32 623€ 34 783€ 39 921€ 40 914€ 44 169€ 43 806€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 717€ 72 405€ 34 133€ 36 810€ 16 949€ 33 958€ 52 542€ 88 115€ 114 995€ 151 361€ 100 725€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
269 141 € 268 523 € 266 702 € 266 149 € 314 152 € 324 347 € 320 780 € 318 163 € 98 624 € 86 388 € 73 682 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
5 799€ 5 799€ 5 799€ 5 799€ 5 799€ 5 799€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
269 141€ 268 523€ 266 702€ 266 149€ 314 152€ 318 548€ 314 981€ 312 364€ 92 825€ 80 589€ 67 883€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 283 309 € 1 339 344 € 1 987 171 € 1 993 715 € 2 091 247 € 2 188 536 € 2 159 583 € 2 302 319 € 2 646 849 € 2 632 307 € 1 798 104 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 003 € 5 980 € 4 937 € 88 697 € 300 166 € 506 732 € 415 779 € 239 131 € 181 507 € 260 134 € 63 759 €
032
B.I.1
Materiál
635€ 3 569€ 1 017€ 82 401€ 288 944€ 491 262€ 403 309€ 225 165€ 163 158€ 379 957€ 61 924€
035
B.I.4
Zvieratá
299€ 299€ 299€ 299€ 299€ 299€
036
B.I.5
Tovar
3 368€ 2 411€ 3 920€ 6 296€ 11 222€ 15 171€ 12 171€ 13 667€ 18 050€ 8 766€ 1 536€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-128 888€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 648 202 € 1 522 899 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 803 728€ 1 523 120€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
809 824 € 799 749 € 942 680 € 1 031 814 € 1 054 304 € 1 164 989 € 994 436 € 1 120 698 € 1 594 065 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
799 289€ 792 170€ 946 872€ 1 047 859€ 1 066 788€ 1 175 013€ 984 185€ 1 108 776€ 1 664 836€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 790€ 2 111€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 535€ 7 579€ -4 192€ -16 045€ -12 484€ -10 024€ 10 251€ 11 922€ -70 771€ 29 635€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
469 482 € 533 615 € 1 039 554 € 873 204 € 736 777 € 516 815 € 749 368 € 942 490 € 871 277 € 719 181 € 179 700 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 919€ 21 495€ 394 654€ 311 001€ 249 991€ 9 017€ 116 348€ 114 941€ 150 774€ 63 179€ 5 546€
057
B.IV.2
Účty v bankách
453 563€ 512 120€ 644 900€ 562 203€ 486 786€ 507 798€ 633 020€ 827 549€ 720 503€ 656 002€ 174 154€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 651 € 4 092 € 3 925 € 6 868 € 6 863 € 4 416 € 6 096 € -11 236 € -36 881 € -28 676 € -21 530 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 651€ 4 092€ 3 925€ 6 868€ 6 863€ 4 059€ 6 096€ -11 236€ -36 881€ -28 676€ -21 530€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
357€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 631 012 € 1 697 105 € 2 305 468 € 2 333 485 € 2 458 266 € 2 583 880 € 2 576 865 € 2 745 204 € 2 877 705 € 2 885 549 € 1 994 787 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
22 545 € 42 743 € 439 088 € 399 891 € 380 199 € 347 494 € 344 666 € 475 908 € 242 629 € 230 692 € -212 929 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 14 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 14 000€ 6 639€ 6 639€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-7 361€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
41 632 € 41 121 € 433 044 € 409 229 € 409 199 € 389 328 € 393 806 € 430 290 € 419 446 € 431 869 € -9 366 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
41 632€ 41 121€ 433 044€ 409 229€ 409 199€ 398 694€ 403 172€ 439 656€ 428 812€ 441 235€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-9 366€ -9 366€ -9 366€ -9 366€ -9 366€ -9 366€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-12 855 € -10 437 € -23 507 € -45 153 € -56 310 € -66 734 € 34 711 € 84 942 € -172 051 € -215 690 € -253 497 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
253 500€ 217 588€ 206 962€ 183 728€ 174 281€ 182 160€ 131 381€ 165 555€ 208 718€ 196 398€ 164 881€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-266 355€ -228 025€ -230 469€ -228 881€ -230 591€ -248 894€ -96 670€ -80 613€ -380 769€ -412 088€ -418 378€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-20 232 € -1 941 € 15 551 € 21 815 € 13 310 € 10 900 € -97 851 € -53 324 € -11 405 € 7 874 € 43 295 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 607 586 € 1 653 135 € 1 860 990 € 1 925 729 € 2 066 456 € 2 220 698 € 2 183 289 € 2 250 181 € 2 619 484 € 2 654 857 € 2 170 784 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
157 420 € 139 999 € 190 856 € 125 245 € 146 804 € 143 606 € 142 985 € 129 353 € 206 409 € 213 070 € 165 846 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
72 911€ 72 686€ 89 567€ 43 643€ 80 244€ 80 901€ 69 642€ 72 755€ 117 154€ 132 486€ 95 424€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
84 509€ 67 313€ 101 289€ 81 602€ 66 560€ 62 705€ 73 343€ 56 598€ 89 255€ 80 584€ 70 422€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
131 065 € 124 376 € 117 846 € 109 845 € 105 910 € 94 079 € 119 751 € 130 032 € 153 846 € 127 374 € 488 871 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 289€ 14 978€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
49 851€ 37 568€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
131 026€ 124 337€ 116 031€ 108 030€ 100 229€ 90 787€ 81 963€ 74 550€ 63 599€ 62 545€ 451 303€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
30 052€ 54 016€ 77 093€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
39€ 39€ 1 815€ 1 815€ 5 681€ 3 292€ 7 736€ 1 466€ 6 865€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 319 101 € 1 388 760 € 1 552 288 € 1 690 639 € 1 813 742 € 1 983 013 € 1 920 553 € 1 979 498 € 2 230 298 € 2 261 290 € 1 477 602 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25 388€ 68 233€ 74 970€ 81 184€ 84 097€ 81 307€ 63 215€ 92 869€ 157 190€ 625 517€ 54 753€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 350€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
968 152€ 1 044 943€ 1 139 655€ 1 237 789€ 1 375 925€ 1 483 691€ 1 505 842€ 1 455 351€ 1 284 871€ 952 205€ 723 391€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
137 051€ 105 506€ 158 150€ 171 513€ 182 420€ 210 496€ 247 782€ 273 557€ 439 460€ 439 821€ 402 425€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 869€ 56 085€ 61 996€ 68 734€ 73 102€ 89 959€ 109 092€ 88 271€ 183 821€ 131 740€ 118 575€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
60 253€ 63 103€ 71 799€ 91 115€ 83 657€ 97 317€ 55 523€ 89 619€ 160 160€ 93 869€ 162 414€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
71 388€ 50 890€ 45 718€ 40 304€ 14 541€ 20 243€ -60 901€ -20 169€ 3 446€ 18 138€ 16 044€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 298 € 28 931 € 53 123 € 38 465 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
11 298€ 28 931€ 53 123€ 38 465€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
881 € 1 227 € 5 390 € 7 865 € 11 611 € 15 688 € 48 910 € 19 115 € 15 592 € 36 932 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
881€ 1 227€ 5 390€ 7 865€ 11 519€ 15 688€ 48 910€ 19 115€ 15 592€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
36 932€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
92€