Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 397€ 8 537€ 10 086€ 136 091€ 10 472€ 10 934€ 10 289€ 17 371€ 16 972€ 14 150€ 13 038€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 925€ 3 868€ 4 605€ 6 885€ 10 340€ 6 671€ 9 481€ 10 006€ 4 723€ 3 313€ 11 239€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 472 € 4 669 € 5 481 € 129 206 € 132 € 4 263 € 808 € 7 365 € 12 249 € 10 837 € 1 799 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 028 550 € 3 817 644 € 3 852 046 € 4 237 942 € 4 994 537 € 5 084 756 € 5 041 058 € 7 225 838 € 9 256 691 € 9 212 023 € 6 871 255 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 028 550€ 3 817 644€ 3 852 046€ 4 237 942€ 4 994 537€ 5 084 756€ 5 041 058€ 7 225 838€ 9 256 691€ 9 212 023€ 6 871 255€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
463 435 € 570 909 € 637 701 € 1 011 550 € 1 112 708 € 1 150 726 € 1 176 276 € 1 397 523 € 2 015 347 € 2 139 574 € 1 201 792 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
137 626€ 165 275€ 229 875€ 348 698€ 269 398€ 378 726€ 226 460€ 436 062€ 731 787€ 543 001€ 277 127€
10
B.2
Služby
325 809€ 405 634€ 407 826€ 662 852€ 843 310€ 772 000€ 949 816€ 961 461€ 1 283 560€ 1 596 573€ 924 665€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 568 587 € 3 251 404 € 3 219 826 € 3 355 598 € 3 881 961 € 3 938 293 € 3 865 590 € 5 835 680 € 7 253 593 € 7 083 286 € 5 671 262 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 577 629 € 3 178 903 € 3 216 861 € 3 329 999 € 3 834 175 € 3 948 086 € 3 952 654 € 5 742 795 € 7 118 037 € 6 977 206 € 5 583 617 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 010 209€ 2 450 704€ 2 451 557€ 2 590 577€ 3 032 184€ 3 039 734€ 2 973 731€ 4 487 028€ 5 594 267€ 5 607 759€ 4 464 934€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
456 186€ 646 500€ 610 780€ 596 972€ 648 074€ 771 673€ 775 379€ 1 082 984€ 1 265 628€ 1 148 191€ 928 945€
16
C.4
Sociálne náklady
111 234€ 81 699€ 154 524€ 142 450€ 153 917€ 136 679€ 203 544€ 172 783€ 258 142€ 221 256€ 189 738€
17
D
Dane a poplatky
4 963€ 6 059€ 6 954€ 6 298€ 10 058€ 8 713€ 10 630€ 10 352€ 15 081€ 12 314€ 9 792€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 464€ 24 831€ 19 588€ 12 867€ 28 943€ 40 686€ 53 584€ 71 325€ 60 935€ 67 917€ 61 888€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 927€ 3 000€ 404€ 183€ 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 328€ 1 789€ 33€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
73 529€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 263€ 87 226€ 85 313€ 91 660€ 54 424€ 102 002€ 95 083€ 175 834€ 44 193€ 56 321€ 55 815€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 759€ 59 590€ 26 267€ 68 955€ 51 875€ 29 302€ 29 347€ 215 546€ 86 194€ 41 763€ 1 680€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-19 038 € -1 282 € 19 545 € 29 322 € 11 334 € 14 008 € -85 542 € -30 293 € 17 539 € 40 374 € 70 100 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
4 117 € 3 892 € 3 646 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
4 117€ 3 892€ 3 646€
38
X.
Výnosové úroky
4 741€ 3 761€ 3 761€ 1 083€ 10 451€ 4 953€ 4 946€ 4 461€ 685€ 247€ 197€
39
N
Nákladové úroky
1 508€ 841€ 1 482€ 194€ 421€ 1 336€ 3 622€ 7 535€ 12 241€ 19 983€ 19 014€
40
XI.
Kurzové zisky
67€ 6€ 127€ 77€ 4€ 12€ 146€ 24€ 376€ 73€
41
O
Kurzové straty
7€ 24€ 21€ 194€ 467€ 14€ 147€ 212€ 143€ 46€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 571€ 3 828€ 3 704€ 449€ 4 505€ 3 556€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 326€ 2 369€ 2 747€ 7 001€ 2 789€ 6 146€ 11 190€ 21 995€ 17 671€ 15 598€ 12 287€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
967 € 533 € -362 € -6 229 € 7 245 € -1 425 € -6 040 € -21 366 € -24 849 € -26 704 € -23 875 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-18 071 € -749 € 19 183 € 23 093 € 18 579 € 12 583 € -91 582 € -51 659 € -7 310 € 13 670 € 46 225 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 161 € 1 192 € 3 632 € 1 278 € 5 269 € 1 683 € 6 269 € 1 665 € 4 097 € 5 796 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 161€ 2 968€ 3 632€ 5 144€ 2 880€ 6 127€ 7 063€ 1 318€ 1 931€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 776€ -3 866€ 2 389€ -4 444€ 6 269€ -5 398€ 2 779€ 3 865€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-20 232 € -1 941 € 15 551 € 21 815 € 13 310 € 10 900 € -97 851 € -53 324 € -11 407 € 7 874 € 46 225 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
2€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
2 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
2 930 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
2 304€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
626€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
2 € -2 930 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-18 071 € -749 € 19 183 € 23 093 € 18 579 € 12 583 € -91 582 € -51 659 € -7 308 € 13 670 € 46 225 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-20 232 € -1 941 € 15 551 € 21 815 € 13 310 € 10 900 € -97 851 € -53 324 € -11 405 € 7 874 € 43 295 €