Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
198 430 € 198 547 € 216 151 € 199 256 € 186 072 € 200 183 € 181 050 € 185 300 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
198 430€ 198 547€ 216 151€ 199 256€ 186 072€ 200 183€ 181 050€ 185 300€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
153 395 € 154 282 € 170 052 € 153 066 € 138 653 € 145 378 € 141 844 € 120 669 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 683€ 36 555€ 44 015€ 32 766€ 32 151€ 39 772€ 41 279€ 23 260€
10
B.2
Služby
115 712€ 117 727€ 126 037€ 120 300€ 106 502€ 105 606€ 100 565€ 97 409€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
45 035 € 44 265 € 46 099 € 46 190 € 47 419 € 54 805 € 39 206 € 64 631 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
32 228 € 32 221 € 31 561 € 31 863 € 31 419 € 31 590 € 31 186 € 31 071 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
23 900€ 23 900€ 23 900€ 23 900€ 23 900€ 23 900€ 23 900€ 23 900€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 328€ 8 321€ 7 661€ 7 963€ 7 519€ 7 690€ 7 286€ 7 171€
17
D
Dane a poplatky
66€ 66€ 13€ 7€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 090€ 3 108€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 770€ 1 500€ 2 600€ 1 217€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
12 741 € 12 044 € 14 538 € 14 327 € 14 164 € 21 702 € 2 330 € 29 228 €
38
X.
Výnosové úroky
7€ 11€ 16€ 19€ 123€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
208€ 190€ 146€ 162€ 310€ 304€ 319€ 325€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-208 € -190 € -146 € -155 € -299 € -288 € -300 € -202 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
12 533 € 11 854 € 14 392 € 14 172 € 13 865 € 21 414 € 2 030 € 29 026 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 709 € 2 584 € 3 216 € 3 411 € 3 826 € 5 760 € 1 733 € 6 642 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 709€ 2 584€ 3 216€ 3 411€ 3 826€ 5 760€ 1 733€ 6 642€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
9 824 € 9 270 € 11 176 € 10 761 € 10 039 € 15 654 € 297 € 22 384 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
12 533 € 11 854 € 14 392 € 14 172 € 13 865 € 21 414 € 2 030 € 29 026 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
9 824 € 9 270 € 11 176 € 10 761 € 10 039 € 15 654 € 297 € 22 384 €