Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 230 416 € 5 393 515 € 6 292 905 € 5 862 070 € 7 408 475 € 5 349 849 € 6 677 689 € 7 153 095 € 7 272 182 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 608 306 € 1 649 315 € 1 793 200 € 1 922 437 € 2 037 989 € 755 663 € 829 453 € 894 254 € 1 089 542 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
350 € 701 €
005
A.I.2
Software
350€ 701€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 585 806 € 1 592 559 € 1 707 491 € 1 823 026 € 1 938 578 € 652 867 € 726 657 € 781 969 € 849 875 €
012
A.II.1
Pozemky
20 543€ 20 543€ 20 543€ 20 543€ 20 543€ 6 456€ 6 456€ 6 456€ 6 456€
013
A.II.2
Stavby
1 408 826€ 1 511 464€ 1 614 101€ 1 716 739€ 1 819 377€ 521 998€ 562 412€ 602 826€ 643 240€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
156 437€ 60 552€ 72 847€ 85 744€ 98 658€ 124 413€ 157 789€ 172 687€ 200 179€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
22 500 € 56 756 € 85 709 € 99 411 € 99 411 € 102 796 € 102 796 € 111 935 € 238 966 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
31 639€ 31 639€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
22 500€ 56 756€ 85 709€ 99 411€ 99 411€ 102 796€ 102 796€ 80 296€ 207 327€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 595 900 € 3 726 058 € 4 485 065 € 3 921 077 € 5 357 455 € 4 583 081 € 5 835 075 € 6 244 014 € 6 163 147 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
584 774 € 436 226 € 358 083 € 573 861 € 417 281 € 902 949 € 571 985 € 977 607 € 585 710 €
032
B.I.1
Materiál
1 091€ 945€ 1 204€ 2 042€ 1 657€ 1 714€ 2 902€ 2 177€ 903€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
583 683€ 435 281€ 356 879€ 571 819€ 415 624€ 901 235€ 569 083€ 975 430€ 584 807€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 001 064 € 861 511 € 1 154 118 € 663 665 € 143 332 € 785 214 € 1 699 927 € 2 115 576 € 817 349 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
836 710€ 754 834€ 1 062 684€ 579 904€ 49 862€ 766 928€ 1 677 190€ 2 077 576€ 779 349€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
164 354€ 106 677€ 91 434€ 83 761€ 93 470€ 18 286€ 22 737€ 38 000€ 38 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 779 526 € 2 062 858 € 2 943 139 € 2 223 129 € 2 658 471 € 2 770 721 € 3 514 590 € 2 937 954 € 2 519 343 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 656 309€ 1 925 163€ 2 782 935€ 1 948 509€ 2 508 160€ 2 619 335€ 3 016 318€ 2 822 050€ 2 143 639€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
80 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 695€ 204€ 173 220€ 125€ 216 128€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
123 217€ 122 000€ 160 000€ 101 400€ 150 311€ 151 261€ 282 144€ 115 904€ 295 704€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
230 536 € 365 463 € 29 725 € 460 422 € 2 138 371 € 124 197 € 48 573 € 212 877 € 2 240 745 €
056
B.IV.1
Peniaze
39 480€ 30 965€ 16 928€ 17 158€ 13 465€ 12 798€ 19 487€ 17 170€ 15 816€
057
B.IV.2
Účty v bankách
191 056€ 334 498€ 12 797€ 443 264€ 2 124 906€ 111 399€ 29 086€ 195 707€ 2 224 929€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
26 210 € 18 142 € 14 640 € 18 556 € 13 031 € 11 105 € 13 161 € 14 827 € 19 493 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 210€ 14 290€ 14 640€ 18 556€ 13 031€ 11 105€ 13 161€ 14 827€ 19 493€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 852€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 230 416 € 5 393 515 € 6 292 905 € 5 862 070 € 7 408 475 € 5 349 849 € 6 677 689 € 7 153 095 € 7 272 182 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 289 330 € 1 812 740 € 1 765 480 € 1 576 650 € 2 809 061 € 1 860 089 € 1 689 656 € 3 381 195 € 2 628 616 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
133 220 € 133 220 € 133 220 € 133 220 € 133 220 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
133 220€ 133 220€ 133 220€ 133 220€ 133 220€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 077 € 2 077 € 2 077 € 2 077 € 2 077 € 130 450 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 077€ 2 077€ 2 077€ 2 077€ 2 077€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
130 450€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
21 777 € 21 777 € 21 777 € 21 777 € 21 777 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
21 777€ 21 777€ 21 777€ 21 777€ 21 777€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 655 573 € 1 608 373 € 1 419 373 € 1 257 373 € 1 473 653 € 1 666 258 € 1 618 170 € 1 637 454 € 1 637 454 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 655 573€ 1 608 373€ 1 419 373€ 1 257 373€ 1 473 653€ 1 666 258€ 1 618 170€ 1 637 454€ 1 637 454€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
476 683 € 47 293 € 189 033 € 162 203 € 1 178 334 € 170 595 € 48 250 € 1 720 505 € 837 476 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 649 362 € 3 269 113 € 4 195 826 € 3 956 801 € 4 255 857 € 3 489 760 € 4 988 033 € 3 771 900 € 4 643 566 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
434 440 € 167 137 € 91 111 € 62 700 € 85 780 € 96 110 € 137 344 € 230 696 € 238 147 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
24 360€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
29 837€ 28 262€ 24 825€ 32 950€ 30 030€ 33 994€ 30 696€ 38 147€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
235 114€ 88 256€ 40 777€ 29 750€ 50 750€ 71 750€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
169 489€ 50 619€ 25 509€ 5 000€ 103 350€ 200 000€ 200 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 157 950 € 1 670 521 € 134 211 € 140 972 € 152 177 € 152 108 € 160 614 € 149 600 € 201 385 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
50 765€ 49 849€ 48 286€ 46 560€ 44 378€ 35 418€ 34 548€ 32 722€ 30 050€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 040 000€ 1 545 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
67 185€ 75 672€ 85 925€ 94 412€ 107 799€ 116 690€ 126 066€ 116 878€ 171 335€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 056 972 € 1 431 455 € 3 962 762 € 3 753 129 € 4 017 900 € 3 241 542 € 4 266 195 € 3 391 604 € 4 204 034 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 314 445€ 810 354€ 1 240 680€ 959 542€ 1 755 584€ 1 283 746€ 813 088€ 1 206 880€ 719 799€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
187 500€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
874€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
368 303€ 400 683€ 2 276 891€ 2 626 318€ 1 697 459€ 1 817 401€ 3 398 261€ 1 957 366€ 3 041 423€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
64 175€ 50 976€ 35 713€ 38 243€ 42 056€ 27 878€ 3 230€ 26 460€ 27 299€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
40 970€ 27 849€ 23 722€ 24 725€ 30 933€ 13 965€ 1 670€ 16 849€ 14 085€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
267 848€ 138 340€ 384 356€ 103 111€ 480 228€ 97 026€ 49 593€ 182 190€ 212 264€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 231€ 3 253€ 1 400€ 1 190€ 11 640€ 1 526€ 353€ 985€ 1 664€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 742 € 423 880 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 742€ 423 880€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
291 724 € 311 662 € 331 599 € 328 619 € 343 557 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
291 724€ 311 662€ 331 599€ 328 619€ 343 557€