Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 053 292€ 17 389 069€ 17 317 837€ 18 899 669€ 18 294 266€ 16 147 372€ 14 243 646€ 14 173 973€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 496 793 € 17 895 124 € 17 752 524 € 19 062 386 € 18 488 575 € 16 449 617 € 14 430 354 € 14 424 183 € 11 294 785 € 11 712 114 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
17 819 278€ 13 791 293€ 13 882 796€ 15 468 597€ 15 232 706€ 13 335 372€ 11 714 544€ 12 001 546€ 9 587 939€ 10 036 785€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 234 014€ 3 597 776€ 3 435 041€ 3 431 072€ 3 054 713€ 2 803 586€ 2 520 700€ 2 163 720€ 1 604 657€ 1 511 056€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
4 748€ 11 138€ -10 273€ 9 387€ -9 770€ -167€ 15 242€ 9 649€ -3 496€ 5 462€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
428 619€ 407 733€ 268 197€ 110 289€ 180 192€ 253 898€ 132 258€ 208 427€ 82 100€ 124 216€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 134€ 87 184€ 176 763€ 43 041€ 30 734€ 56 928€ 47 610€ 40 841€ 23 585€ 34 595€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 524 711 € 17 230 579 € 17 293 708 € 18 628 445 € 18 249 196 € 16 229 816 € 14 369 989 € 14 433 545 € 11 276 582 € 11 672 003 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 255 605€ 12 698 073€ 12 883 930€ 14 451 267€ 14 245 900€ 12 536 503€ 11 078 120€ 11 398 404€ 9 062 009€ 9 502 396€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 035 353€ 1 725 158€ 1 595 623€ 1 582 897€ 1 447 143€ 1 367 057€ 1 241 652€ 1 237 878€ 842 795€ 825 144€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14 399€
14
D.
Služby
478 119€ 471 082€ 505 308€ 600 476€ 657 884€ 477 193€ 524 391€ 453 768€ 325 972€ 314 818€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 034 240 € 1 708 303 € 1 600 643 € 1 601 246 € 1 445 220 € 1 352 775 € 1 149 945 € 988 812 € 770 750 € 753 264 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 445 307€ 1 217 718€ 1 152 062€ 1 138 620€ 1 030 334€ 963 842€ 820 521€ 701 155€ 546 372€ 532 924€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
503 447€ 424 241€ 381 031€ 394 495€ 356 759€ 333 566€ 283 800€ 243 410€ 189 620€ 185 897€
19
E.4.
Sociálne náklady
85 486€ 66 344€ 67 550€ 68 131€ 58 127€ 55 367€ 45 624€ 44 247€ 34 758€ 34 443€
20
F.
Dane a poplatky
24 419€ 26 069€ 22 405€ 21 670€ 21 786€ 19 815€ 20 458€ 18 042€ 19 322€ 17 306€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
257 691€ 227 167€ 203 220€ 204 585€ 180 573€ 160 914€ 159 253€ 116 682€ 126 629€ 96 778€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
257 691€ 227 167€ 203 220€ 204 585€ 180 573€ 160 914€ 159 253€ 116 682€ 126 629€ 96 778€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
355 698€ 307 071€ 225 947€ 85 694€ 138 644€ 225 834€ 124 231€ 172 771€ 73 407€ 100 063€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 851€ -473€ 634€ 763€ -655€ 524€ 2 760€ -1 057€ 1 282€ 12 423€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
86 437€ 68 129€ 255 998€ 65 448€ 112 701€ 89 201€ 69 179€ 48 245€ 54 416€ 49 811€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
972 082 € 664 545 € 458 816 € 433 941 € 239 379 € 219 801 € 60 365 € -9 362 € 18 203 € 40 111 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 288 963 € 2 505 894 € 2 322 703 € 2 260 017 € 1 926 722 € 1 758 038 € 1 406 323 € 1 084 865 € 958 324 € 910 945 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
347 € 15 € 257 € 6 850 € 6 847 € 8 414 € 8 402 € 8 708 € 9 005 € 630 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 27 € 44 € 32 € 338 € 620 € 630 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 27€ 44€ 32€ 338€ 620€ 630€
42
XII.
Kurzové zisky
333€ -8€ 15€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14€ 15€ 257€ 6 849€ 6 828€ 8 370€ 8 370€ 8 370€ 8 370€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 059 € 31 981 € 14 617 € 11 413 € 10 049 € 10 165 € 11 729 € 8 391 € 7 514 € 3 905 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 457 € 16 180 € 3 564 € 3 341 € 3 315 € 1 867 € 2 182 € 1 505 € 1 186 € 493 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 457€ 16 180€ 3 564€ 3 341€ 3 315€ 1 867€ 2 182€ 1 505€ 1 186€ 493€
52
O.
Kurzové straty
5 648€ 5 135€ 11€ 19€ 10€ 1€ 1€ 5€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 954€ 10 666€ 11 042€ 8 053€ 6 724€ 8 297€ 9 546€ 6 886€ 6 328€ 3 407€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 712 € -31 966 € -14 360 € -4 563 € -3 202 € -1 751 € -3 327 € 317 € 1 491 € -3 275 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
939 370 € 632 579 € 444 456 € 429 378 € 236 177 € 218 050 € 57 038 € -9 045 € 19 694 € 36 836 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
189 386 € 138 471 € 142 841 € 97 841 € 52 849 € 50 250 € 16 092 € 1 435 € 8 812 € 9 532 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
199 699€ 138 471€ 135 393€ 97 785€ 55 105€ 50 617€ 16 576€ 5 654€ 8 757€ 9 580€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-10 313€ 7 448€ 56€ -2 256€ -367€ -484€ -4 219€ 55€ -48€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
749 984 € 494 108 € 301 615 € 331 537 € 183 328 € 167 800 € 40 946 € -10 480 € 10 882 € 27 304 €