Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 588 348€ 502 747€ 671 263€ 474 575€ 126 318€ 186 244€ 175 346€ 14 981€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 365 730€ 430 947€ 554 740€ 298 603€ 101 378€ 136 186€ 137 839€ 10 540€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
222 618 € 71 800 € 116 523 € 175 972 € 24 940 € 50 058 € 37 507 € 4 441 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
33 600 € 42 716 € 32 323 € 19 738 € 56 223 € 21 495 € 22 806 € 19 660 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
33 600€ 42 716€ 32 323€ 19 738€ 56 223€ 21 495€ 22 806€ 19 660€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
114 975 € 63 968 € 105 328 € 130 052 € 53 756 € 48 733 € 33 817 € 12 601 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 850€ 4 369€ 5 705€ 3 513€ 4 120€ 3 153€ 3 758€ 7 767€
10
B.2
Služby
109 125€ 59 599€ 99 623€ 126 539€ 49 636€ 45 580€ 30 059€ 4 834€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
141 243 € 50 548 € 43 518 € 65 658 € 27 407 € 22 820 € 26 496 € 11 500 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
19 384 € 25 930 € 32 785 € 22 569 € 12 955 € 9 613 € 8 762 € 7 544 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 333€ 6 838€ 6 276€ 5 502€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 262€ 2 388€ 2 209€ 1 815€
16
C.4
Sociálne náklady
360€ 387€ 277€ 227€
17
D
Dane a poplatky
135€ 149€ 151€ 167€ 227€ 176€ 148€ 217€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 483€ 6 506€ 5 563€ 11 928€ 5 474€ 3 668€ 3 149€ 995€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 970€ 20 000€ 48 000€ 48 000€ 3 000€ 2 275€ 2 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 471€ 16 087€ 34 566€ 48 124€ 3 000€ 2 747€ 2 235€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
120€ 21€ 1 457€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
114 740 € 21 876 € 18 334 € 30 870 € 8 751 € 8 870 € 14 437 € 1 152 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
1 973€ 1 871€ 1 652€ 1 804€ 487€ 229€ 118€ 76€
40
XI.
Kurzové zisky
128€ 394€ 171€
41
O
Kurzové straty
11 290€ 9€ 6€ 438€ 15€ 1 979€ 1 116€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
33€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 819€ 1 161€ 678€ 684€ 532€ 406€ 350€ 335€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 954 € -3 041 € -2 336 € -2 924 € -606 € -2 613 € -1 412 € -411 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
99 786 € 18 835 € 15 998 € 27 946 € 8 145 € 6 257 € 13 025 € 741 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
21 202 € 4 153 € 3 581 € 7 414 € 2 375 € 1 562 € 2 158 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
21 202€ 4 153€ 3 581€ 7 414€ 2 375€ 1 562€ 2 158€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
78 584 € 14 682 € 12 417 € 20 532 € 5 770 € 4 695 € 10 867 € 741 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
99 786 € 18 835 € 15 998 € 27 946 € 8 145 € 6 257 € 13 025 € 741 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
78 584 € 14 682 € 12 417 € 20 532 € 5 770 € 4 695 € 10 867 € 741 €