Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PVK, spol. s r.o. [zrušená]

 • Vydaný 28.9.2011
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 195 z roku 2011 11.10.2011
 • Úpadca PVK, spol. s r.o.
  IČO: 36469521
    adresa neznáma
Oznam

Sp. zn.: 3CbR/13/2011

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti: PVK, spol. s r.o., so sídlom: adresa neznáma, IČO: 36 469 521 bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z. z. v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 28.9.2011

JUDr. Daniela Baranová

sudca

 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka 3CbR/13/2011
 • ICS 8111204676
 • Vydal JUDr. Daniela Baranová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Martina Sabolíková

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 15.11.2012
Výmaz 26.1.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
11.10.2011
Rozhodnutie Zrušenie neznáma adresa