Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 309 448€ 976 536€ 719 611€ 844 356€ 533 528€ 580 942€ 628 092€ 700 394€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
909 552€ 673 253€ 530 491€ 603 285€ 411 312€ 392 167€ 408 829€ 462 701€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
399 896 € 303 283 € 189 120 € 241 071 € 122 216 € 188 775 € 219 263 € 237 693 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
470 851 € 250 101 € 199 862 € 201 279 € 170 215 € 92 406 € 91 184 € 34 322 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
470 851€ 250 101€ 199 862€ 201 279€ 170 215€ 92 406€ 91 184€ 34 322€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
470 196 € 207 430 € 173 668 € 162 997 € 138 310 € 166 556 € 180 704 € 170 997 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
220 324€ 115 489€ 81 439€ 71 211€ 65 365€ 80 691€ 84 503€ 88 691€
10
B.2
Služby
249 872€ 91 941€ 92 229€ 91 786€ 72 945€ 85 865€ 96 201€ 82 306€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
400 551 € 345 954 € 215 314 € 279 353 € 154 121 € 114 625 € 129 743 € 101 018 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
155 844 € 133 205 € 96 285 € 110 595 € 87 299 € 76 484 € 91 949 € 87 597 €
13
C.1
Mzdové náklady
112 646€ 96 541€ 70 543€ 80 621€ 62 981€ 54 537€ 65 695€ 63 456€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
38 713€ 31 830€ 22 189€ 25 807€ 21 747€ 18 867€ 22 319€ 21 882€
16
C.4
Sociálne náklady
4 485€ 4 834€ 3 553€ 4 167€ 2 571€ 3 080€ 3 935€ 2 259€
17
D
Dane a poplatky
56 518€ 34 312€ 13 346€ 14 637€ 13 716€ 16 496€ 15 916€ 16 220€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
142 009€ 127 910€ 76 653€ 74 956€ 19 461€ 31 060€ 117€ 34 830€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
209€ 2 708€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
16 604€ 3 318€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 477€ 873€ 1 755€ 1 482€ 1 200€ 2 015€ 5 365€ 2 730€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
836€ 13 231€ 1 367€ 1 649€ 6 975€ 3 010€ 8 141€ 15 327€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
55 030 € 40 877 € 29 418 € 62 394 € 27 870 € -10 410 € 18 985 € -53 544 €
38
X.
Výnosové úroky
2€
39
N
Nákladové úroky
7 162€ 7 512€ 10 306€ 13 282€ 14 551€ 11 113€ 6 753€ 2 045€
40
XI.
Kurzové zisky
9€ 109€
41
O
Kurzové straty
13€ 18€ 180€ 11€ 33€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 605€ 632€ 12 095€ 822€ 2 472€ 806€ 73€ 116€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 122€ 19 264€ 13 877€ 11 237€ 14 313€ 12 199€ 4 641€ 1 759€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-30 692 € -26 144 € -12 079 € -23 715 € -26 572 € -22 506 € -11 332 € -3 610 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
24 338 € 14 733 € 17 339 € 38 679 € 1 298 € -32 916 € 7 653 € -57 154 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
7 269 € 3 094 € 4 666 € 2 895 € 2 880 € 661 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 269€ 3 094€ 4 666€ 2 895€ 2 880€ 661€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
17 069 € 11 639 € 12 673 € 35 784 € 1 298 € -35 796 € 7 653 € -57 815 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
24 338 € 14 733 € 17 339 € 38 679 € 1 298 € -32 916 € 7 653 € -57 154 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
17 069 € 11 639 € 12 673 € 35 784 € 1 298 € -35 796 € 7 653 € -57 815 €