Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 308 741 € 1 434 929 € 1 453 292 € 1 389 700 € 1 434 798 € 1 547 722 € 1 728 480 € 1 773 242 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
883 165 € 983 234 € 938 797 € 1 021 830 € 1 107 968 € 1 408 994 € 1 492 333 € 1 369 995 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
883 165 € 983 234 € 938 797 € 1 021 830 € 1 107 968 € 1 408 994 € 1 492 333 € 1 369 995 €
013
A.II.2
Stavby
780 632€ 857 324€ 934 016€ 1 010 708€ 1 087 400€ 1 371 655€ 1 207 303€ 1 235 274€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
65 708€ 89 085€ 4 781€ 11 122€ 20 568€ 37 339€ 62 075€ 92 645€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 825€ 36 825€ 222 955€ 42 076€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
416 788 € 443 918 € 508 627 € 363 483 € 322 324 € 128 151 € 225 816 € 391 837 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
8 497 € 13 016 € 3 554 € 15 806 € 14 568 € 11 631 € 22 134 € 35 935 €
032
B.I.1
Materiál
8 497€ 13 016€ 3 554€ 8 789€ 8 066€ 9 928€ 18 511€ 17 705€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
7 017€ 6 502€ 1 703€ 3 623€ 18 230€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
369 530 € 110 215 € 82 468 € 98 638 € 269 234 € 62 891 € 67 537 € 105 974 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
86 563€ 110 215€ 82 459€ 94 623€ 269 234€ 62 891€ 67 537€ 105 756€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
191€ 4 015€ 218€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
282 776€ 9€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
38 761 € 320 687 € 422 605 € 249 039 € 38 522 € 53 629 € 136 145 € 249 928 €
056
B.IV.1
Peniaze
541€ 656€ 6 967€ 1 621€ 1 456€ 2 230€ 1 232€ 1 092€
057
B.IV.2
Účty v bankách
38 220€ 320 031€ 415 638€ 247 418€ 37 066€ 51 399€ 134 913€ 248 836€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 788 € 7 777 € 5 868 € 4 387 € 4 506 € 10 577 € 10 331 € 11 410 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
8 788€ 7 777€ 5 868€ 4 387€ 4 506€ 10 577€ 10 331€ 11 410€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 308 741 € 1 434 929 € 1 453 294 € 1 389 700 € 1 434 798 € 1 547 722 € 1 728 480 € 1 773 242 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
37 577 € 127 827 € 176 724 € 150 704 € 147 244 € 238 601 € 324 063 € 320 500 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
234 368 € 234 368 € 234 368 € 234 368 € 234 368 € 234 368 € 234 368 € 224 788 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
234 368€ 234 368€ 234 368€ 234 368€ 234 368€ 234 368€ 234 368€ 224 788€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 83 057 € 79 492 € 88 903 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 83 057€ 79 492€ 88 903€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-113 845 € -64 947 € -90 967 € -94 427 € -3 068 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-113 845€ -64 947€ -90 967€ -94 427€ -3 068€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-90 249 € -48 897 € 26 020 € 3 460 € -91 359 € -85 463 € 3 564 € 170 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
580 427 € 553 569 € 460 241 € 359 871 € 345 633 € 304 404 € 336 904 € 322 433 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
396 459 € 381 213 € 317 332 € 256 487 € 219 935 € 188 838 € 170 034 € 145 418 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
150 820€ 130 721€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
396 459€ 381 213€ 317 332€ 256 487€ 219 935€ 188 838€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
19 214€ 14 697€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
715 € 1 194 € 629 € 266 € -10 € 5 € 24 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
715€ 1 194€ 629€ 266€ -10€ 5€ 24€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
183 253 € 171 162 € 142 280 € 103 118 € 125 698 € 115 576 € 166 865 € 176 991 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
64 675€ 36 209€ 60 151€ 35 332€ 42 863€ 64 068€ 67 467€ 116 215€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 200€ 23 286€ 25 945€ 24 471€ 19 071€ 21 064€ 49 541€ 28 348€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 817€ 15 555€ 17 386€ 16 345€ 12 703€ 14 465€ 23 347€ 18 438€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 727€ 20 813€ 38 798€ 26 970€ 51 061€ 15 979€ 26 510€ 13 990€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
55 834€ 75 299€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
690 737 € 753 533 € 816 329 € 879 125 € 941 921 € 1 004 717 € 1 067 513 € 1 130 309 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
690 737€ 753 533€ 816 329€ 879 125€ 941 921€ 1 004 717€ 1 067 513€ 1 130 309€