Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARCOWOOD, s.r.o. Poprad

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 623 571€ 2 228 607€ 2 110 738€ 1 880 720€ 2 261 732€ 2 567 530€ 2 755 104€ 2 089 279€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 188 564€ 1 890 295€ 1 737 218€ 1 530 202€ 1 877 013€ 2 107 288€ 2 237 285€ 1 839 649€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
435 007 € 338 312 € 373 520 € 350 518 € 384 719 € 460 242 € 517 819 € 249 630 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 770 € 700 € 12 280 € 54 029 € 99 634 € 212 790 € 864 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 770€ 700€ 12 280€ 54 029€ 99 634€ 212 790€ 864€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
354 818 € 231 368 € 202 224 € 196 072 € 319 988 € 385 690 € 550 889 € 261 580 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
109 585€ 118 043€ 146 870€ 130 880€ 190 658€ 251 978€ 345 773€ 203 764€
10
B.2
Služby
245 233€ 113 325€ 55 354€ 65 192€ 129 330€ 133 712€ 205 116€ 57 816€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
80 189 € 111 714 € 171 996 € 166 726 € 118 760 € 174 186 € 179 720 € -11 086 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 196 € 33 464 € 51 138 € 50 046 € 56 033 € 43 867 € 45 721 € 36 401 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 604€ 23 057€ 37 681€ 37 272€ 40 984€ 30 865€ 32 854€ 25 680€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 381€ 7 781€ 10 964€ 10 557€ 12 715€ 10 615€ 11 532€ 8 379€
16
C.4
Sociálne náklady
1 211€ 2 626€ 2 493€ 2 217€ 2 334€ 2 387€ 1 335€ 2 342€
17
D
Dane a poplatky
14 103€ 14 918€ 16 354€ 17 002€ 16 924€ 14 506€ 19 919€ 11 670€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 662€ 29 260€ 32 426€ 39 279€ 48 098€ 56 494€ 64 874€ 44 293€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
917€ 1 900€ 10 000€ 8 233€ 667€ 23 823€ 4 700€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 899€ 9 537€ 19 806€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 165€ 5 151€ 10 090€ 5 001€ 18 839€ 8 670€ 20 724€ 1 001€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 285€ 8 560€ 10 677€ 13 262€ 13 889€ 17 500€ 37 605€ 5 207€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 025 € 28 664 € 81 491 € 50 834 € 3 322 € 54 506 € 32 325 € -102 956 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
322€ 2 660€ 7 549€ 15 201€ 20 195€ 9 673€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 6€ 6€ 3€
41
O
Kurzové straty
42€ 87€ 84€ 501€ 63€ 171€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 667€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
453€ 911€ 1 033€ 1 116€ 2 438€ 1 906€ 1 727€ 3 328€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-495 € -994 € -1 433 € -4 271 € -8 320 € -17 169 € -22 090 € -13 001 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 530 € 27 670 € 80 058 € 46 563 € -4 998 € 37 337 € 10 235 € -115 957 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 403 € 6 410 € 4 175 € 2 880 € 2 952 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 403€ 6 410€ 4 175€ 2 880€ 2 952€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 127 € 21 260 € 80 058 € 42 388 € -7 878 € 34 385 € 10 235 € -115 957 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 530 € 27 670 € 80 058 € 46 563 € -4 998 € 37 337 € 10 235 € -115 957 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 127 € 21 260 € 80 058 € 42 388 € -7 878 € 34 385 € 10 235 € -115 957 €