Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IPZ Prešov a.s. v likvidácii [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2016
31.03.2016
01.01.2015
31.03.2015
01.06.2014
31.03.2016
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 352 € 70 859 € 78 721 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
23 696 € 25 437 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
23 696 € 25 437 €
012
A.II.1
Pozemky
23 696€ 23 696€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 741€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 352 € 34 293 € 33 503 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 000 € 18 416 € 30 545 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 000€ 16 910€ 28 004€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 533€ 2 541€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-27€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 352 € 15 877 € 2 958 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 637€ 97€ 744€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 715€ 15 780€ 2 214€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
12 870 € 19 781 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 856€ 19 781€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
0 € 8 352 € 0 € 70 859 € 78 721 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
0 € 4 974 € 0 € -153 002 € -143 450 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 € 664 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€ 664 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
35 131 € 35 130 € 35 130 € 35 131 € 35 131 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 928€ 3 928€ 3 928€ 3 929€ 3 929€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
31 203€ 31 202€ 31 202€ 31 202€ 31 202€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-694 157 € -674 341 € -674 341 € -842 581 € -848 540 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 959€ 5 959€ 5 959€ 5 959€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-700 116€ -680 300€ -680 300€ -848 540€ -848 540€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 974 € -19 815 € -24 789 € -9 552 € 5 959 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 378 € 223 861 € 222 171 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
640 € 250 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
640€ 250€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
44 € 86 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
44€ 86€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 378 € 223 177 € 221 835 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 378€ 38 836€ 64 495€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
30 993€ 18 359€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 206€ 995€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
778€ 739€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
9€ 2 540€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
151 355€ 134 707€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]