Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
35 137€ 39 672€ 71 627€ 133 470€ 1 942 676€ 149 061€ 1 931 251€ 869 375€ 29 558€ 3 373 271€ 4 662 757€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 000€ 26 662€ 54 568€ 109 361€ 1 653 076€ 117 721€ 1 896 717€ 831 463€ 19 314€ 2 382 088€ 4 460 774€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 137 € 13 010 € 17 059 € 24 109 € 289 600 € 31 340 € 34 534 € 37 912 € 10 244 € 991 183 € 201 983 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
269 424 € 217 957 € 89 483 € 22 108 € 26 695 € 194 631 € 40 052 € 18 383 € 34 164 € 515 667 € 286 535 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
269 424€ 217 957€ 89 483€ 22 108€ 26 695€ 194 631€ 40 052€ 18 383€ 34 164€ 515 667€ 286 535€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
17 636 € 19 358 € 29 437 € 37 085 € 48 254 € 25 426 € 62 098 € 79 163 € 87 256 € 620 426 € 439 880 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
934€ 2 536€ 4 463€ 8 679€ 5 608€ 5 595€ 6 237€ 6 663€ 7 708€ 25 204€ 12 189€
10
B.2
Služby
16 702€ 16 822€ 24 974€ 28 406€ 42 646€ 19 831€ 55 861€ 72 500€ 79 548€ 595 222€ 427 691€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
262 925 € 211 609 € 77 105 € 9 132 € 268 041 € 200 545 € 12 488 € -22 868 € -42 848 € 886 423 € 48 638 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
109 077 € 145 526 € 130 319 € 117 944 € 122 466 € 95 216 € 90 136 € 57 049 € 99 171 € 105 085 € 180 791 €
13
C.1
Mzdové náklady
80 075€ 112 428€ 95 527€ 84 134€ 94 491€ 71 122€ 67 548€ 42 805€ 73 455€ 79 341€ 144 357€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
26 939€ 31 356€ 32 846€ 31 579€ 25 669€ 22 183€ 20 642€ 13 118€ 23 412€ 23 759€ 33 285€
16
C.4
Sociálne náklady
2 063€ 1 742€ 1 946€ 2 231€ 2 306€ 1 911€ 1 946€ 1 126€ 2 304€ 1 985€ 3 149€
17
D
Dane a poplatky
216€ 345€ 426€ 508€ 427€ 541€ 812€ 704€ 653€ 542€ 1 141€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 462€ 6 931€ 7 097€ 7 931€ 4 466€ 1 000€ 834€ 600€ 2 572€ 7 093€ 18 891€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500€ 2 500€ 200€ 39 094€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 684€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
396€ 423€ 57 356€ 34 375€ 22 884€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
419€ 752€ 580€ 1 644€ 726€ 35 278€ 48 683€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 200€ 847€ 501€ 2 700€ 5 175€ 2 138€ 3 163€ 2 000€ 2 001€ 2 292€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
149 389 € 61 307 € -60 832 € -117 172 € 137 982 € 101 113 € -80 184 € -84 081 € -204 600 € 772 805 € -100 268 €
38
X.
Výnosové úroky
91€ 292€ 404€ 517€ 621€ 730€ 846€ 3 035€ 253€ 1 019€
39
N
Nákladové úroky
17€ 217€ 126€ 228€ 139€ 240€ 818€ 158€
40
XI.
Kurzové zisky
15€ 23€ 90€ 91€ 895€ 14€ 50€ 9€ 98€ 9 703€
41
O
Kurzové straty
138€ 582€ 676€ 1 466€ 1 740€ 1 648€ 931€ 359€ 362€ 1 233€ 11 028€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 528€ 2 346€ 2 476€ 2 633€ 2 482€ 1 595€ 1 590€ 4 998€ 5 081€ 5 488€ 9 233€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 668 € -3 031 € -2 770 € -3 604 € -2 936 € -2 850 € -1 777 € -4 600 € -2 639 € -7 189 € -9 697 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
146 721 € 58 276 € -63 602 € -120 776 € 135 046 € 98 263 € -81 961 € -88 681 € -207 239 € 765 616 € -109 965 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
20 469 € 1 811 € 960 € 961 € 10 593 € 1 813 € 1 € 3 € 404 € 114 959 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
20 469€ 1 811€ 960€ 961€ 10 593€ 1 813€ 1€ 3€ 404€ 114 959€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
126 252 € 56 465 € -64 562 € -121 737 € 124 453 € 96 450 € -81 962 € -88 684 € -207 643 € 650 657 € -109 965 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
146 721 € 58 276 € -63 602 € -120 776 € 135 046 € 98 263 € -81 961 € -88 681 € -207 239 € 765 616 € -109 965 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
126 252 € 56 465 € -64 562 € -121 737 € 124 453 € 96 450 € -81 962 € -88 684 € -207 643 € 650 657 € -109 965 €