Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 949€ 423 000€ 56 300€ 145 045€ 287 225€ 952 802€ 218 856€ 1 097 124€ 30 906€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 177€ 423 000€ 59 221€ 67 282€ 305 370€ 1 071 431€ 193 892€ 848 164€ 96 465€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-228 € 0 € -2 921 € 77 763 € -18 145 € -118 629 € 24 964 € 248 960 € -65 559 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
122 937 815 € 132 320 413 € 149 233 573 € 160 390 096 € 172 616 389 € 184 667 794 € 167 840 056 € 167 741 298 € 140 210 307 € 59 741 487 € 39 392 459 € 11 909 554 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
121 315 532€ 132 507 946€ 149 411 670€ 161 009 236€ 171 546 504€ 185 092 337€ 168 133 350€ 167 450 304€ 139 693 652€ 59 113 546€ 39 260 791€ 11 721 643€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 622 283€ -187 533€ -178 097€ -619 140€ 1 069 885€ -424 543€ -293 294€ 290 994€ 516 655€ 627 941€ 131 668€ 187 911€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
116 949 530 € 126 222 440 € 145 409 447 € 155 719 758 € 167 398 958 € 179 451 938 € 163 343 149 € 163 316 278 € 136 498 245 € 57 062 605 € 37 138 447 € 11 649 858 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
114 621 283€ 123 423 474€ 142 195 173€ 152 520 947€ 164 065 938€ 176 762 241€ 160 405 340€ 160 386 594€ 134 064 300€ 55 150 060€ 35 923 038€ 11 005 262€
10
B.2
Služby
2 328 247€ 2 798 966€ 3 214 274€ 3 198 811€ 3 164 501€ 2 689 697€ 2 937 809€ 2 929 684€ 2 433 945€ 1 912 545€ 1 215 409€ 644 596€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 988 057 € 6 097 973 € 3 824 126 € 4 670 338 € 5 214 510 € 5 293 619 € 4 478 762 € 4 306 391 € 3 712 062 € 2 703 846 € 2 502 972 € 194 137 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
4 036 205 € 4 227 009 € 3 840 455 € 3 337 758 € 3 626 218 € 3 814 740 € 2 974 230 € 2 709 570 € 2 644 709 € 2 125 149 € 1 333 186 € 417 603 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 830 153€ 2 964 199€ 2 639 774€ 2 242 169€ 2 548 527€ 2 708 464€ 2 042 029€ 1 803 662€ 1 768 712€ 1 463 712€ 934 179€ 294 135€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
148 499€ 149 655€ 105 040€ 140 388€ 151 332€ 141 631€ 113 374€ 106 555€ 112 725€ 37 884€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
884 779€ 927 232€ 876 849€ 783 174€ 768 545€ 794 378€ 680 772€ 652 810€ 634 347€ 508 262€ 329 764€ 101 862€
16
C.4
Sociálne náklady
172 774€ 185 923€ 218 792€ 172 027€ 157 814€ 170 267€ 138 055€ 146 543€ 128 925€ 115 291€ 69 243€ 21 606€
17
D
Dane a poplatky
19 703€ 14 776€ 13 517€ 14 176€ 11 728€ 11 870€ 11 920€ 14 841€ 14 407€ 2 908€ 6 961€ 8 391€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 633 365€ 1 590 882€ 1 346 673€ 887 540€ 968 733€ 1 045 738€ 903 159€ 848 749€ 644 999€ 508 975€ 348 153€ 156 197€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
201 873€ 93 242€ 788 141€ 15 879€ 162 277€ 141 984€ 73 007€ 300 545€ 1 042€ 472 293€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
449 296€ 456 516€ 797 365€ 151 286€ 434 178€ 342 385€ 163 690€ 369 545€ 476 589€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 000€ 277€ 4 277€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
639 706€ 145 711€ 38 461€ 66 310€ 97 582€ 116 983€ 95 358€ 89 397€ 252 242€ 25 930€ 75 010€ 12 434€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
125 169€ 108 849€ 39 888€ 37 553€ 76 726€ 61 213€ 34 827€ 43 097€ 18 867€ 43 436€ 24 976€ 8 424€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
569 898 € -61 383 € -1 387 170 € 319 937 € 356 786 € 276 640 € 559 301 € 710 531 € 642 364 € 45 012 € 864 706 € -384 044 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 16€ 24€ 19€ 214€ 5 711€ 2 333€ 1 949€
39
N
Nákladové úroky
15 365€ 15 291€ 15 336€ 12 268€ 10 833€ 17 868€ 46 266€ 65 615€ 38 329€ 21 460€ 20 825€ 19 454€
40
XI.
Kurzové zisky
30€ 17€ 6€ 0€ 8€ 39€
41
O
Kurzové straty
5€ 18€ 6€ 64€ 139€ 134€ 12€ 2€ 93€ -1 259€ 32€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 59 297€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 084€ 4 950€ 6 122€ 4 110€ 4 072€ 17 409€ 4 734€ 4 682€ 7 054€ 67 389€ 12 324€ 3 236€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-29 454 € -20 229 € -21 464 € -16 441 € -15 024 € -35 389 € -50 988 € -70 280 € -45 262 € -22 582 € -30 808 € -20 734 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
540 444 € -81 612 € -1 408 634 € 303 496 € 341 762 € 241 251 € 508 313 € 640 251 € 597 102 € 22 430 € 833 898 € -404 778 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
148 594 € 224 884 € 167 582 € 223 361 € 236 264 € 231 894 € 231 381 € 164 816 € -86 422 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
80 452€ 304 591€ 155 913€ 143 008€ 427 987€ 237 978€ 226 275€ 4€ 703€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
68 142€ -79 707€ 11 669€ 80 353€ -191 723€ -6 084€ 5 106€ 164 812€ -87 125€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
391 850 € -306 496 € -1 576 216 € 80 135 € 105 498 € 9 357 € 276 932 € 475 435 € 683 524 € 22 430 € 833 898 € -404 778 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
540 444 € -81 612 € -1 408 634 € 303 496 € 341 762 € 241 251 € 508 313 € 640 251 € 597 102 € 22 430 € 833 898 € -404 778 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
391 850 € -306 496 € -1 576 216 € 80 135 € 105 498 € 9 357 € 276 932 € 475 435 € 683 524 € 22 430 € 833 898 € -404 778 €