Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Orthner s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.12.2014
31.12.2016
01.12.2013
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 880 € 70 820 € 70 820 € 80 705 € 81 103 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 880 € 70 820 € 70 820 € 80 705 € 81 103 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
70 211 € 70 211 € 80 011 € 80 733 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
915€ 916€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
70 211€ 70 211€ 79 096€ 79 817€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 880 € 609 € 609 € 694 € 370 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 880€ 609€
057
B.IV.2
Účty v bankách
609€ 694€ 370€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 880 € 70 820 € 70 820 € 80 705 € 81 103 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 880 € 70 820 € 70 820 € 71 821 € 72 219 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 663 € 663 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
63 363 € 64 518 € 64 518 € 64 916 € 24 307 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
64 916€ 64 916€ 24 307€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-398€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-68 786 € -1 000 € -1 000 € -398 € 40 609 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 884 € 8 884 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 884 € 8 884 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 884€ 8 884€